сп. Летописи

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЛетописи
Начална дата15.11.1899 г.
Крайна дата15.01.1905 г.
Мястогр. София

Двуседмичен преглед за политика, литература и наука. Излиза на 1-во и 15-о число на всеки месец. Дир. К. Величков. Ред. В. Т. Велчев. Отг. ред. Ив. Недев. Стоп.-изд. Д. Голов. София, п-ца на Ив. Г. Говедаров. 4о. Год. аб. 10 лв.

Год. І – V; 1899 – 1905; излезли от печат 72 кн.

От год. ІІ – месечно.

Едно от авторитетните литературни списания в началото на ХХ век. От год. ІІ литературният отдел се урежда от поета Димитър Бояджиев. Помества стихове, разкази, статии по литературни и обществени въпроси, научни беседи, хроника, книгопис.

Свързани личности