сп. Листопад

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЛистопад
Начална дата15.09.1913 г.
Крайна дата12.1935 г.
Мястогр. София

Седмично литературно-художествено списание. Ред. Димитър Бабев. София, п-ца Напред. 4о. Ц. 10 ст., год. аб. 5 лв. 1100 – 2000 – 800 тир.

Год. І – ХV; 1913 – 1935; излезли от печат 192 кн.

Г. I, кн. 1 – посветена на Страшимир Кринчев.

Литературно списание със заявена модернистична тенденция, но на практика естетически еклектично.

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности