сп. Общо дело

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОбщо дело
Начална дата18.09.1900 г.
Крайна дата07.1905 г.
Мястогр. София

Списание за книжовен и обществен живот. Излиза на 1-й и 15-й всеки месец. Дир.-стоп. Янко Сакъзов. Отг. ред. д-р Никола Петков. София, п-ца Св. София. 4о. Год. аб. 8 лв.

Год. І – V; 1900 – 1905; излезли от печат 88 кн.

Изразител на едно от идейните течения в българското работническо движение в началото на ХХ век – общоделството. Поддържа постоянен литературен отдел.

Свързани личности