сп. Просвета

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеПросвета
Начална дата09.1901 г.
Крайна дата12.1911 г.
Мястогр. София

ОБщедостъпно домашно списание за книжнина, възпитание, научни и обществени знания. Ще излиза всеки месец освен през юли и август. Нарежда и издава Христо Д. Максимов. София, п-ца Просвещение на И. С. Наумов. 8о. Год. аб. 4 лв.

Год. І – VІ; 1901 – 1911; излезли от печат 60 кн.

Популярно културно-просветно и литературно списание. Съдържа предимно оригинални разкази и стихове, статии по възпитание, медицина, домакинство. На народнически позиции.

Свързани личности