сп. Работнишко дело

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеРаботнишко дело
Начална дата01.1903 г.
Крайна дата31.07.1905 г.
Мястогр. Варна

Месечно илюстрирано списание. Ред. Георги Бакалов. Варна, п-ца Взаимност. 8о. Год. аб. 4 лв.

Год. I – III; 1903 – 1905; излезли от печат 30 кн.

Създава се в период на остра борба срещу общоделците и печата много материали, в които се отстоява марксисткото революционно гледище против опортюнизма и ревизионизма. Показва уклон към просветителство.

Свързани личности