сп. Светлина

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСветлина
Начална дата03.1891 г.
Крайна дата1934 г.
Мястогр. София

Месечно илюстровано списание. Излиза всеки месец. Ред.-изд. Йордан Михайлов. София, п-ца Янко С. Ковачев. 4о. Год. аб. 15 лв. 1700 – 2000 тир.

Год. І – XLI; 1891 – 1934; излезли от печат 488 кн.

От год. VІІ излиза под името „Илюстрация Светлина“.

Първото българско добре уредено илюстровано и научно-популярно списание. Поставя си културновъзпитателни задачи. Съдържа статии с научно-популярен и литературен характер, публикации за Българското възраждане и политическата и културната история на българите след Освобождението.

Свързани личности