Антон Страшимиров

Страшимиров, Антон Тодоров (Варна, 15.06.1872 – Виена, 7.12.1937). Наследник на голям македонски род от Серско, Антон е роден в семейството на зидар, преселник от с. Баня, Разложко. Брат е на политика Тодор Страшимиров и на Димитър Страшимиров – виден историк, писател, педагог и общественик. Неспокойната му натура и размирният, бунтарски дух, с които ще стане известен като общественик и политически и културен деец, си проличават още в ранните му младини. На 13 години напуска родния си град. Пътува из Добруджа, хваща се на работа по кръчми, кафенета и тютюневи ниви. Работи като словослагател, книговезец, бояджия. Учи до V (сегашен IX) клас в Разград и в Земеделското училище в Садово, което също преждевременно напуска. През 1890–1894 е начален учител в различни села във Варненско и Бургаско. Самообразова си и просвещава и другите. Вдъхновява се от идеите на народничеството и социализма. Редактира в. „Глас от Изток“ в Бургас. През 1895 заминава за Берн, Швейцария, слуша лекции по литература и география, интересува се от философия, запознава се с творчеството на Хенрик Ибсен, Аугуст Стриндберг, Морис Метерлинк. Връща се в България, става гимназиален учител във Видинската гимназия (1898–1899). Там заедно с директора ѝ д-р Захари Димитров, учителя и философа д-р Никола Петков и педагога Велико Петров Гочев редактира литературното и научнопопулярно сп. „Праг“. Учителства в Педагогическото училище в Казанлък, откъдето е уволнен със забрана да практикува професията заради спречкване с кмета. Участва в македонското освободително движение като четник на Яне Сандански. През 1900 е делегат на Казанлъшкото дружество на Седмия македонски конгрес, а през 1901 – на Осмия македоно-одрински конгрес. Редактира в. „Реформи“, орган на Върховния македоно-одрински комитет, и сп. „Звезда“ в Търново (от кн. 5). Издава сп. „Културно единство“ в Солун и „Наш живот“ в София (от 1901). През 1902 е един от основателите на сп. „Демократически преглед“ и остава негов редактор през първите 2 години. При разкола във Върховния комитет подкрепя крилото на Христо Станишев и Тома Карайовов (в опозиция на това на Стоян Михайловски и генерал Иван Цончев). Пише за легалния орган на ВМОРО в. „Дело“, където сътрудничат и Пейо Яворов (редактор на изданието), Михаил Герджиков, Георги Стаматов и др. Поверени са му 3000 лири от откупа, взет от ВМОРО в аферата „Мис Стоун“ (1901–1902). През 1902 година е народен представител на Младодемократическото крило на Демократическата партия (бъдещата Радикалдемократическа партия) в XII Народно събрание. След убийството на задграничните представители на ВМОРО Иван Гарванов и Борис Сарафов в София  през 1907 Страшимиров е арестуван за кратко по обвинение в съучастие. Депутатската му кариера продължава и още на два пъти (1911 в XV НС и 1929 в XXII НС) е избиран за народен представител. Участва в Балканската война като редник. През Междусъюзническата и Първата световна война е военен кореспондент и сътрудничи на в. „Военни известия“ и сп. „Отечество“. След войните редактира списание „Наши дни“, което отразява културния живот в България (1921). Създава и редактира (1922–1923) „Българска общодостъпна библиотека“. Помага на млади писатели, като Христо Ясенов, Марко Марчевски и мн. др. Сближава се с Гео Милев и Георги Шейтанов. След Септемврийското въстание (1923) пише позива си „Клаха народа, както и турчин не го е клал“, превърнал се в емблематичен за събитията: „Нито тези, които погавриха надеждите на народните маси и забегнаха, нито тези, които клаха народа си, както и турчин не го е клал, ­ нито едните, нито другите ще помислят за тълпите жени и деца, оставени на произвола пред зима…“ Защитава жертвите на Цанковия терор, основава помощен комитет за подпомагане на сираците. Сътрудничи на лявото Гео-Милево списание „Пламък“, където е и редактор през 1924, но след няколко броя напуска, защото вижда в острата критика на Г. Милев срещу правителството риск за изданието, което впоследствие (през 1925) се потвърждава. След разрива с Гео публикува във в. „Звезда“ и „Новини“. През 1926–1927 редактира в. „Ведрина“. Когато започва нацисткото преследване на евреите в Германия, Страшимиров участва в създаването на Комитет за защита на евреите (заедно с Екатерина Каравелова, Асен Златаров, Петко Стайнов (юриста) и други). Тогавашните в. „Мир“ и „Слово“ публикуват статии срещу Комитета с патоса, че България не е никоя, за да критикува политиката на Велика Германия. На 3 юли 1933 е осуетено събрание, на което лектори са Е. Каравелова и А. Страшимиров. След смъртта на съпругата му Стефка здравето на Страшимиров се влошава. Изпратен е за сърдечна операция във Виена, където умира. Погребан е в София.

Антон Страшимиров публикува за първи път през 1889 в сп. „Искра“ (Шумен), бр. 3 – стихотворението „Мъчно, тясно ми е – простор ми дайте“ под псевдонима Мирьо. Първия си разказ – „Дулчев“ (подписан като Т-о), публикува през 1892 в бр. 21 на сп. „Лъча“ (Пазарджик). Сътрудничи на сп. „Ден“, „Мисъл“, „Българска сбирка“, „Ново време“, „Социалист“, „Летописи“, „Просвета“ и на в. „Развигор“, „Литературен глас“ и др. Ранните разкази на Страшимиров („Анатема“, „На нивата“, „На широк път“, „Данаил“, „Косю“) са повлияни от народничеството. Но дори и в типични творби на селската проза, разказващи за радостите и скърбите на селския живот, у Страшимиров се наблюдава изострен интерес към персонажите с индивидуалистично поведение, към бунтарите и непокорните. Първата му повест – „Щастието на един век“, публикувана в сп. „Български преглед“ (1900), по-късно излизала и със заглавията „Габровка“ и „Еснафка“, отново – в духа на народничеството – е посветена на ритъма на патриархалното общество и неговия традиционализъм. Тя поставя началото на значима линия от повести в Страшимировото творчество. „Змей“ вплита в неговата селска проза митологично-фантастични мотиви. „Кръстопът“ описва Селските бунтове срещу десятъка (1899–1901), потушени под ръководството на Васил Радославов. Към селската белетристика на Страшимиров принадлежи и романът „Есенни дни“, при все драматично-любовните си акценти. Опитвайки се да разруши патриархално-битовото клише, Страшимиров създава и поредица романи, в които се стреми да обхване живота на големия град – с неговите усложнени отношения и интелигентски дирения. Такива са „Смутно време“, „Среща“, „Висящ мост“ (преименуван на „Без път“), „Бена“, „Пропаст“. Той обаче отчита като литературен неуспех този си преход, питайки се защо, макар сам дете на града, силата му е в селските сюжети (в ст. „Град и село“ в сп. „Наши дни“, 1921, кн. 7) – въпрос, който впрочем биха могли да си зададат мнозина български писатели от неговото време. Страшимиров продължава да търси новите социални, икономически и психологически промени в градския начин на живот, опитва се да обясни драмата на героя интелигент, като навлиза в сферата на подсъзнателното, ирационалното, субективистичното. Традиционно наричаният „роман хроника“ „Вихър. С шопите към Цариград“, създаден през Балканската война, представлява своеобразен жанров експеримент, обединяващ в една цялостна романова структура военната хроника с елементите на автобиография и народопсихология. Всепризнат връх в творчеството на Страшимиров, а и в българската романистика изобщо, е „Хоро“. Тук темата за погрома след Септемврийското въстание от 1923, уголемена до генералното послание за разпада на общността, добива ненадминато гротескно-трагическо въплъщение във фигурата на преобърнатия обред – хорото около труповете на убитите. Включването на фундаменталната фолклорна образност в модерни послания; метаморфозата сватба – смърт (и изконно заложена в митологично-фолклорното мислене, и зловещо разиграна като авангардистки фарс); както и редица други детайли, като например преплитането на експресивни визии с емблеми на „родното“ – всичко това са типични елементи на кризисната българска поетика от 1920-те, намерили екстремното си обединение в Страшимировото „Хоро“. Метежната природа на Страшимиров е изразена и в недовършения роман „Роби“, където в сюжета са въвлечени действителни лица и епизоди от македонското освободително движение. Творческият интерес на този автор към драматичните конфликти в човешкия живот, напрежението, което ясно личи в диалозите на прозата му, естествено го отвеждат и към драмата. Драматургичният му дебют е със „Сватба в Болярово“ (1900), сценична разработка на „Есенни дни“. В най-известната му пиеса – „Вампир“ – действието се движи от първични, тъмни страсти, които изправят майка срещу дъщеря и тласкат героите към гибел. Първият му опит да създаде комедия – „Мрак“, се оказва неуспешен, но бива компенсиран със „Свекърва“, писана за откриването на Народния театър в София. Тук битовата тема за отношенията между снаха и свекърва прераства в конфликт между поколенията, между консерватизма на патриархалния морал и новия, „градски“ начин на живот. Комедията „Къща“ осмива байганьовските апетити на банков чиновник. Във фарса „Пред Влахернските врата“ (1908) Страшимиров се връща към преексплоатираната тема за брака по сметка и властта на парите. Със сюжети от борбата за освобождение на Македония са пиесите „Прилепски светци“ и „Отвъд“. В стремежа си да създаде модерна драма – „Ревека“, „Към слънцето“ („Отрешени“), „Свети Иван Рилски“, „Над безкръстни гробове“, Страшимиров повтаря теми, идеи, мотиви, заети от Морис Метерлинк, Фридрих Ницше и Станислав Пшибишевски.

Антон Страшимиров е автор и на народоведски проучвания (събрани в „Нашият народ“ и „Книга за българите“, където подробно разглежда българските етнически и етнографски групи), на множество пътеписи, селищни проучвания, очерци, брошури по Македонския въпрос, литературни студии и статии.

Негови произведения са преведени на полски, руски, сръбски, унгарски, чешки и други езици.

Псевд.: Н. Бистренов, Босилко, А. Бъднев, Данила, В. Данилов, Дойрян, Г. Живков, Земен, Истров, Кинема, К. Кънчев, Мирйо, Мирьов, Наблюдател, Ц. Николов, Новак, Н. Петров, Постов, Т. Прежин, Т. Размов, Рубикон, Михал Стърменов, Чернозем, Член на „Матицата“, Neto, Silentium.

 

Вихрен Чернокожев, Елка Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Антон Страшимиров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Пиеси : Т. 1–2пиеси (1910– 1912)
Родопските помаци (Б.г.)
Учете четмо и писмо!1895
Да се учим!1895
Смях и сълзи : Разкази1897
Поп Кръстю пред народния съд1898
Смутно време : Роман в 3 ч. : Из живота след преврата в 1886 г.романи1899
Македонски войводи : Етюди из бълг. геройства из Македония : По разкази на живи свидетели.етюди1900
Прилепски светци : Траг. игра в 3 д. с епилог : Из макед. животпиеси1900
Българската интелигенция и македоно-одринското освободително дело1900
Мрак : Комедия в 3 д. и 1 сцена из селския ни животкомедии1901
Кръстопът и други разказиповести, разкази1901
Ашик : Багдадски певец : Легендалегенди1902
Вампир : Драма в 5 д. из живота на старопланинските колибаридрами1902 (1993)
Черню : Соц. етюдетюди1902
Есенни дниповести1902 (1922)
Чемков и Гавазов : На Ботевата годишнина в Калофер1902
Кръстопът : Повест и др. разказиповести, разкази1904
Среща : Романромани1904
Свекърва : Комедия в 5 д.драми1906 (1932, 1956)
Кръстю Асеновбиографични очерци1906
Отвъд : Драма в 4 д. и 1 епилогдрами1906
Ревека : Драма в 3 д. драми1908
Истината по положението в Македонияпублицистика1908
Апостолът на свободата (Гоце Делчев)биографични очерци1909
Песен на песнителегенди, приказки1910
Свети Иван Рилски : Историч. трагедия в 5 д.трагедии1911
Войни и освобождение1916
Село Върбовчец1916 (1932)
В Германия1917
На село и на война : Избрани страници1917
Към слънцето : Драма в 3 д. с прологдрами1917
Червени странициочерци, разкази1917 (2018)
Книга за българитенародоведски проучвания1918 (1995, 2017)
Българи, гърци и сърби : Народоведска студиянародоведски проучвания1918
Габровка : Повестповести1918
В южните земиочерци, пътеписи1918
Змей : Крайдунавска повестповести1919
Без път : Романромани1919
Родопска легендалегенди1919 (1926)
Из Родопите : Пътешествия и легендалегенди, пътеписи1919 (1926)
Публични беседибеседи1921
Бена : Романромани1921 (1927)
Народ и поет : [Христо Ботев]1922
Антология1922
Вихър : Със шопите към Цариград : Ч. 1–2романи1922
Грях : Три повестиповести1922
Комедии : Свекърва; Строителикомедии1922
Български театър : Драмидрами1922
Нашият народнародоведски проучвания1923 (1993)
Палач и злодей1924
Хоро : Романромани1926 (1956, 1961, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1982, 1985, 1993, 1995, 1996, 1999, 2005)
Преход : Блуждащи огньове; Привет, будни!; Прелом; Изповед; Срам1926
Драми : Вампир; Отрешени; Лобна скаладрами1929
Избрани съчинения : Т. 1–31929
Драмидрами1929
Хоровод / Пер. с болг.: К. Пушкаревича, Д. Димитрова. – Ленинградромани1929
Роби : Роман : [Ч. 1] – 2романи1930
Народни утра и вечеринки1930
Жени и мъже в живота и литературата1930
Творчество и живот – автобиографични страници, от Антон Страшимиров по случай юбилея му, 60 годишнинаавтобиографии1931
Съчинения : Т. 1–31932
Реформатор – Петко Каравелов : Психол. очеркбиографични очерци1934
Диктаторът : Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов : Кн. 1–3биографични очерци1935 (1993, 2014)
Пропаст : Из записките на един лекар : [Роман]романи1936
Цанко Дюстабановбиографични очерци1936
Стефан Стамболовбиографични очерци1938
Съчинения : Т. 1–51947
Упоритото шопче : Разказиразкази1959
Избранные рассказы / Пер. с болг. Валентина Арсеньева и Василия Протопоповаразкази1960
Съчинения : В седем тома1962
Повести и разказиповести, разкази1968
Horo : [Роман]; Soura Bir : [Разказ]разкази, романи1969
Романиромани1970
Есенни дни : Избрани творби1979
Вихър : Романромани1982
Рамаданбегови сараи : [Разкази]разкази1982
Солунските атентатори (Роби) : Пленяването на мис Елена Стоун, Взривянето на отоманската банка : Романромани1993
На широк път2000
Пет символистични пиесипиеси2008
Без любов животът е една отвратителна безсъдържателност : непознатият Антон Страшимировавтобиографии, писма, разкази2015
Антон Страшимиров: последни писма : [до Иван Цанков]писма2017
Непубликувани писма на Антон Страшимиров до ловчалията Иван Цанков от 21 април 1936 г. до 22 юли 1937 г. и приносът на рода Цанкови за Ловечписма2017

Книги за Антон Страшимиров

АвторЗаглавиеГодина
Василев, Вл.Антон СТрашимиров – етюд върху 25-год. му лит. дейност1920
Василев, Вл.А. Страшимиров : Литературен очерк1931
Златаров, Ас.Общественик и гражданин : Реч, произнесена на 15.IХ.1931 г. в Народния театър по случай юбилея на Антон Страшимиров1931
Кол.Юбилеен лист Антон Страшимиров : 1872–19311931
Кол.Антон Страшимиров – личност и дело, 1872–1931 : Юбилеен сборник по случай 60-та годишнина от рождението, чествувана на 15 ноември 1931 г.1931
Казанджиев, Сп.А. Страшимиров като народопсихолог1932
Кол.Антон Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков в спомените на съвременниците си1962
Николов, М.Антон Страшимиров : Монографски очерк1965

Статии за Антон Страшимиров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Бобчев, СтефанЕдин наш съгражданин срещу нас : [За А. Страшимиров]Българска сбирка18979
Д. Д. [Димитров, Димитър]А. Т. СтрашимировНово знаме189811
Ю. М. „Смях и сълзи“ : [Рецензия]Мисъл18984-5
БАН [Божан Ангелов]„Смутно време“ : [Рецензия]Съвременен преглед189917
К. В. [Константин Величков]„Смутно време“ : [Рецензия]Летописи18998
Цонев, БеньоИлия Миларов „Апостолът“ – трагедия и Антон Страшимиров „Смутно време“ – романБългарски преглед189910
К. В. [Константин Величков]„Прилепски светци“ : [Рецензия]Летописи189922
Славейков, ПенчоIn corpore Пряпорец02.09.189937
Б. Ц. [Беньо Цонев]„Смутно време“Училищен преглед19007-8
БАН [Божан Ангелов]„Щастието на един век“ : [Рецензия]Звезда190010-11
Гълъбинов„Смутно време“ : [Рецензия]Звезда19001
Д. Б. [Димитър Благоев]Из живота на литературата : [Рец. за „Смутно време“]Ново време19003
Б. А. [Божан Ангелов]„Мрак“ : [Рецензия]Мисъл19015-6
Данчев, Г. Н.„Смутно време“ : [Рецензия]Балкански вести190153
И. К. [Иван Клинчаров]„Прилепски светци“ : [Рецензия]Ново време19011
К. В. [Константин Величков]„Вампир“ : [Рецензия]Летописи19011
И. В. „Есенни дни“ – А. СтрашимировНово време19038-9
К. Х. Есенни дниБългарска сбирка19033
Минчев, СтефанСелски любовни скърби и радости : [Рец. за] „Есенни дни“. Мисъл19035
Х. У. [Иван Плачков]А. Страшимиров, „Есенни дни“ : [Рецензия]Периодично списание 190313
Ив. П. К. [Иван Кепов]А. Страшимиров : [Рец. за] „Кръстопът и други разкази“Демократически преглед190413
К. В. [Константин Величков]„Кръстопът и други разкази“ : [Рецензия]Летописи19043-4, 5
К. В. [Константин Величков]„Среща“, роман от А. Страшимиров : [Рецензия]Летописи19048-9
К-ов [Иван Клинчаров]Бележки за върху една повест : „Кръстопът“ : [Рецензия]Ново време190410
Кръстев, Кръстьо К.История на една повест : [Рец. за] „Кръстопът“Периодично списание190465
Николчов, В. „Кръстопът“ : [Рецензия]Училищен преглед19049
Росен, ПеткоСъвременността в литературата ниДемократически преглед190412
Спартански, С. [Стилиян Чилингиров]„Кръстопът“ : [Рецензия]Просвета19048
М.Военни и литературни нравиПряпорец25.03.190491
Без авторМихайловски и Страшимиров пред съда на общественото мнениеПраво дело19053
Атанасов, Никола„Отвъд“, драма от А. СтрашимировБългарска сбирка190610
Гечев, А.А. Страшимиров. „Отвъд“ – драма : [Рецензия]Демократически преглед19069
А. М. [Асен Младенов]„Свекърва“ : Комедия в 5 действия от А. Страшимиров : [Рецензия]Демократически преглед19075
Василев, ВладимирПоследните драми на А. СтрашимироваМисъл19077-8
Протич, Андрей„Свекърва“ : [Рецензия]Гражданин17.05.19077
Атанасов, НиколаДве драми. : [„Зидари“ на П. Ю. Тодоров и „Ревека“ на А. Страшимиров]Българска сбирка19084
Сандин, А.В предутрини мрачини : „Отвъд“, драма в 4 действия и един епилогНово общество19086-7
Балабанов, АлександърКултурно еднство : „Един южен кът“ от Антон Страшимиров : [Рецензия]Време12.10.1908271
Бончев, Ст.„Къща“ – комедия от А. Страшимиров : [Рецензия]Нова балканска трибуна190925
Карима, АнаРавнодушието ни : За театралната трупа „Смях и сълзи“ на А. СтрашимировНова балканска трибуна190978
Н. Л. [Николай Лилиев]Ревека : [Рецензия]Съвременник19098-9
Jochanaan [Иван Малеев]„Вампир“ : Драма в 5 действия от А. Страшимиров : [Рецензия]Пряпорец08.12.1909134
Милетич, ЛюбомирА. Страшимиров лъжец : [Литературна бележка]Радикал191080
Славомирски, Г. Т. Георги Табаков. Българската тъжна поезияРадикал19107-8
Стоянов, ЛюдмилНекултурен писател : Скица за портрет [на А. Страшимиров]Пряпорец13.06.1910153
Marius [Никола Янев]„Свети Иван Рилски“ – драма от А. Страшимиров : [Рецензия]Нова балканска трибуна1911748
Йорданов, Велико„Свети Иван Рилски“, петактна историческа трагедия : [Рецензия]Демократически преглед19118
Без автор„Песен на песните“ : [Рецензия]Съвременна мисъл19111
Савов, БотюСин на земята : А. СтрашимировНаблюдател19114-5
Ставрев, ВасилАнтон Страшимиров – „Песен на песните“ : [Рецензия]Литературна беседа19112
Тихов, МихаилАнтон Страшимиров – „Песен на песните“ : [Рецензия]Демократически преглед19111
Тихов, МихаилЗа българската драма : [Рец. за „Над безкръстните гробове“]Съвременна мисъл19117
Ангелов, БожанЕдин нов документ за драматургическото сътрудничество на А. Страшимиров : [Рец. за „Свети Иван Рилски“]Съвременна мисъл19121
Тумпаров, Никола„Свети Иван Рилски“ : Драма от А. СтрашимировДемократически преглед19123
Без авторАнтон Страшимиров в София : Завръщането му от фронтаСофийска вечерна поща1913305
Величков, Константин„Смутно време“ : [Рецензия]Величков, К. Съчинения : Т. 8. Български писатели1914
Д. С. Новата книга на Антон Страшимиров : [Рецензия]Наша мисъл19166
Бояджиев, П. Българската литература през войнатаЛитературно ехо19179, 10
Без автор„Към слънцето“ – драма в три действия с пролог от А. Страшимиров : [Рецензия]Общ подем191723
Петков, Н. Антон Страшимиров : „Червените страници“ и „В Германия“ : [Рецензия]Всеобщ преглед191711
Тихов, МихаилЕдна хубава българска книга : „Войни и освобождение“ от А. Страшимиров : [Рецензия]Общ подем19176
Ф. Ф. З. „Червени страници“ – Антон Страшимиров : [Рецензия]Общ подем191710
Цанков-Дерижан, Христо„В Германия“ от А. Страшимиров : [Рецензия]Общ подем191712
Без автор„Книга за българите“ от А. Страшимиров : [Рецензия]Общ подем19177-8
Без авторЕдна рядка книга : [Рец. за „Книга за българите“]Камбана19183
M.„Габровка“ : Повест : [Рецензия]Сила191821
Кр.„Без път“ : Роман : [Рецензия]Сила191842
Генчев, ИванЛитературна характеристика : „Без път“ – роман от А. СтрашимировНово време19199
Младенов, СтефанТри книги от Антон СтрашимировРазвитие191910-12
Без авторВестник „Мир“ и Антон СтрашимировБългаран192017
Без авторПисателски моралНародни права1920129
Росен, ПеткоЛитературен ситнеж : „Змей“, „Габровка“ и „Без път“Обществена обнова192010
Тумпаров, НиколаА. Страшимиров – „Змей“ : Крайдунавска повест : [Рецензия]Листопад19209
В. П. [Васил Парушев]Между народа : [Лит. бележка]Огнище19213-4
Петрова, Д. Бена [Отзив за романа на А. Страшимиров]Вестник за жената192131
Черкез Казбич [Иван Клинчаров]Червена критика : Бележки и впечатленияЧервен смях192146
Стоянов, Людмил„Наши дни“ : Месечен култ. преглед, ред. А. Страшимиров : [Рецензия]Развигор16.01.19212
Андреев, СимеонНа път към целината : [За беседите на А. Страшимиров]Пролом19224
Без автор„Вихър“ – роман от А. Страшимиров : [Рецензия]Хора19223
Без авторКомедии от А. Страшимиров : [„Свекърва“ и „Строители“]Хора19224-5
Коцев, Д. „Есенни дни“ : [Рецензия]Огнище19221
Попвасилев, СтефанЕдна нова книга за Ботев. : [Рец. за „Народ и поет“]Родна мисъл19227-8
Д. М. [Димитър Митов]Антон Страшимиров – „Народ и поет“Развигор17.06.192270
Пундев, ВасилАнтон Страшимиров – „Вихър“Слово11.12.1922199
Арнаудов, МихаилАнтон СтрашимировМир19236844
Величков, КонстантинЕдин грях в драматическата ни литератураОбществена мисъл19234
Вълчанов, ЛюдмилПо повод романа „Вихър“Епоха1923166
Горнаков, Св.Антон Страшимиров : Лит. силуетРодна мисъл19231
Без авторНашият народ от А. Страшимиров : [Рецензия]Полет19233
Цанев, ГеоргиПодправки на БотеваБотев лист1923
Д-р Н. Б. [Димитър Благоев]Нова книга от А. Страшимиров : [Рец. за „Палач и злодей“]Нарстуд= Narstud19241-2
Велков, С. [Ценко Цветанов]ВъзвръщанеРазвигор01.06.1924145
Пашев, Ганчо„Към слънцето“, драма в 3 действия с пролог от А. Страшимиров : [Рецензия]Духовна култура192524-25
Теодоров-Балан, Александър"Бена“ – роман от А. Страшимиров : [Рецензия]Полет192521
Без авторАнтон СтрашимировРазвигор21.02.1925172
В. М. „Хоро“ : [Рецензия]Нарстуд= Narstud19261-2
З. С. [Здравко Сребров]За процента на Антон Страшимиров : [Лит. бележка]Начало19269
Радославов, ИванА. Страшимиров и СмирненскиХроники192612
Попвасилев, СтефанАнтон СтрашимировБългарски писатели : Живот, творчество, идеи. Т. 5.1929
Без авторАнтон Страшимиров в своята изповедЛистопад19316
Без авторАнтон СтрашимировСъвременник193137-38
Бадев, ЙорданСтрашимиров и МакедонияСъвременник19318
Василев, ВладимирАнтон Страшимиров и битовата ни драмаБългарски народен театър193127
Василев, ВладимирАнтон СтрашимировЗлаторог19318-9
Влайков, ГеоргиАнтон Страшимиров : Творчество и животМир19319275
Волний, И. А. [Иван Атанасов]Случайни драски : Сказките на Антон СтрашимировВарненски новини19312265
Димитров, ГАнтон СтрашимировИлюстрована политика19312
Иванов, ВичоАнтон СтрашимировСъвременник193133-34
Иванов, ВичоПисателят и гражданинътМисъл19319
Казанджиев, С. Антон Страшимиров за психиката на нашия народУчилищен преглед19318
Камбуров, ИванА. Страшимиров и музикалното делоМисъл19319
Караславов, ГеоргиЮбилеят на Ан. СтрашимировР. Л. Ф.193166
Каратеодоров, Васил„Жени и мъже в живота и литературата“ : [Рецензия]Мисъл193120
Каратеодоров, Васил„Роби“ – роман 2 част : [Рецензия]Родина193110
Каратеодоров, ВасилАнтон Страшимиров и МакедонияРодина19311
Каратеодоров, ВасилВсенародна признателностМисъл19319
Константинов, Георги60 годишният юбилей на А. СтрашимировСъвременник19311
Константинов, ГеоргиА. Страшимиров и нашето времеСъвременник19318
Константинов, ГеоргиАнтон Страшимиров – „Роби“ : [Рецензия]Българска мисъл19315
Константинов, ГеоргиПостоянният герой на СтрашимироваЗлаторог19318-9
Лунгов, ПетърЖитейски път и житейско дело : [А. Страшимиров]Червена трибуна19315
Без авторНарод и поетМисъл193136
Без авторНародният учител в творчеството на А. СтрашимировУчителска мисъл19312
Никитов, НиколаАвтобиографични страници : [Рецензия]Учителска мисъл19314
Ноков, ГеоргиПътят на СтрашимировСъвременник19318
Без авторОбхвата на генияМисъл193133
Пашев, Б. Антон СтрашимировКавал (Пловдив)1931117
Попвасилев, Стефан„Село Върбовчец“Родна реч19314-5
Радославов, ИванАнтон Страшимиров : Личност и творчествоХиперион19319-10
Росен, ПеткоТворчеството на Антон Страшимиров Зора19317314
Русалиев, ВладимирАнтон Страшимиров : [По случай 60-год. му юбилей]Мисъл193122
Сава Мак [Сава Боновски]„Свекърва“ : [Рецензия]Зора19317314
Сава Мак [Сава Боновски]„Свекърва“ : [Рецензия]Заря19313059
Сава Мак [Сава Боновски]Антон СтрашимировБългарска култура19318
Тончев, Д. Антон СтрашимировТруд19313-4
Цанев, ГеоргиАнтон СтрашимировБългарска реч19313
Цветанов, ЦанкоОбаянието на един сказчикСъвременник19318
Цветаров, ЛюбенАн. Страшимиров : Психологически опитМисъл19319
Чолаков, Стефан„Жени и мъже в живота и литературата“ : [Рецензия]Вестник за жената1931465
Без авторЮбилеят на Антон СтрашимировМисъл19311, 3, 7, 10, 12
Юванал [Йордан Светославов]Нрави, времена, нова етикаВарненски новини19312402
Митов, Димитър„Творчество и живот“ от А. Страшимиров : [Рецензия]Литературен глас30.05.1931117
Белев, ГьончоАнтон Страшимиров : По случай юбилея муВреме17.10.19315
Чолаков, Стефан„Македонки“ : По случай скорошния юбилей на А. СтрашимировМакедония26.10.19311506
Балабанов, АлександърЮбилейни мисли : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Гунчев, Г.Антон Страшимиров като географ и народовед : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Златаров, АсенГражданин : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Иванов, ВичоПодвигът на писателя : Юбилеят на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Митов, ДимитърПример за младите писатели : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Цанков, ХрисанПиесите на Антон Страшимиров : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Чилингиров, СтилиянМястото на Страшимиров в българската литература : Юбилея на Антон СтрашимировЛитературен глас15.11.1931129
Пикадор [Владимир Полянов]Антон СтрашимировВреме16.11.193131
Авел [Васил Павурджиев]Немирно перо : За съвестта на един писателВреме20.11.193134
Гунчев, Г. Антон Страшимиров и българската природаБългарски турист19321
Изворов, А. В. Антон Страшимиров и романът му „Роби“Българска мисъл193210
Константинов, Георги„Село Върбовчец“ : [Рецензия]Съвременник193224
Младенов, СтефанБележки за езика на А. Т. СтрашимировУчилищен преглед19321
Пити, БукоСъвестта на писателяПламък19325
Цанев, ГеоргиАнтон СтрашимировЦанев, Г. Писатели и творчество1932
Цветаров, Любен„Село Върбовчец“ : [Рецензия]Мисъл193233
Бакалов, Георги„Роби“ : [Рецензия]Звезда19321
Г. И. [Георги Игнатов]Вампир и вампиризъмМисъл193231
Ведър, МирославАнтон Страшимиров – „Село Върбовчец“ : [Рецензия]Време02.03.1932116
Ведър, МирославАнтон Страшимиров – личност и делоВреме11.03.1932123
Динеков, Петър„Село Върбовчец“ : [Рецензия]Литературен глас05.06.1932158
Д. М. [Димитър Митов]Съчиненията на Антон СтрашимировЛитературен глас29.10.1932166
Константинов, ГеоргиАнтон Страшимиров : [Обществена и лит. дейност]Константинов, Г. Българската литература след войната1933
Без авторСтрашимировите съчиненияЧиталище19339-10
Салийски, М. „Реформатор“ от Антон Страшимиров : [Рецензия]Литературен глас25.02.1934223
Русев, Р. Страшимиров за българския народЛ.И.К.193511
Бадев, ЙорданЕтюд по полова психопатология : [Рец. за] „Пропаст“ от А. СтрашимировЗора19365207
Коралов, Емил„Пропаст“ : Роман от Антон Страшимиров : [Рецензия]Златорог19369
Магетов, М. А. Страшимиров : „Реформатор“, „Диктатор“ : [Рецензии]Просвета19365
Минков, ЦветанАнтон Страшимиров : [За драмите му]Минков, Цв. История на българската драма1936
Митов, Димитър„Роби“ : [Рецензия]Митов, Д. Писатели и книги. Т. 2.1936
Митов, ДимитърАнтон Страшимиров и МакедонияМитов, Д. Писатели и книги. Т. 2.1936
Андреев, Ем.Златаров – Йовков – СтрашимировБългарска реч19376
Бадев, ЙорданАнтон СтрашимировЗора19375534
Босев, КрумАнтон СтрашимировБългарска реч19376
Вълчанов, Хр. Антон Страшимиров като художник на словотоПодем193722
Дюлгерова, ЯсминаОбщественик и писателНова камбана1937474
Евстратиев, Любомир„Пропаст“ : [Рецензия]Звън19374
Каменов, ВасяЗаветът на Антон Страшимиров към младитеПрелом193717
Попвасилев, СтефанАнтон СтрашимировРодна реч19372
Поповски, ЛазарАнтон СтрашимировНова камбана1937474
Райчев, ГеоргиАнтон СтрашимировРодна реч19374-5
Райчев, ГеоргиОбразът на Антон СтрашимировДъга193722
Ран БосилекАнтон СтрашимировДетска радост19373
Рунтов, СтоянАнтон СтрашимировБългарски народен театър1937146-147
Станчев, Ст. „Пропаст“ : [Рецензия]Светлоструй19375-6
Цанков, ИванСтрашимиров общественикСветлоструй19374-5
Мечкаров, ЙорданАнтон Страшимиров : [По случай смъртта му]Слово08.12.19374630
Златаров, АсенГражданинСофия13.12.1937550
Омарчевски, СтоянАнтон Страшимиров : [По случай смъртта му]София13.12.1937550
Бучков, ЛюбомирЕдин бунтовен духЧас15.12.193716
Добрев, ДимитърСтрашимиров и провинциятаЧас15.12.193716
Зидаров, КаменСвоеобразен и бунтарЧас15.12.193716
Ланков, Никола и др.Страшимиров от начало до край / Н. Ланов, Д. КалиновЧас15.12.193716
Цветаров, ЛюбенАнтон Страшимиров и нашето времеЧас15.12.193716
Чилингиров, СтилиянТворческият път на Антон СтрашимировЧас15.12.193716
Чинков, ПНезареден барутЧас15.12.193716
Без авторГодина от смъртта на Антон СтрашимировДъга1938276
Хлебаров, ЯчоАнтон Страшимиров си отидеЧиталище19381-2
Ягодов, МарийЗа „Рамадан бегови сараи“ и за... Час12.01.193820
Пити, БукоПисател и гражданинЛитературен глас15.01.1938378
Поцков, БорисЕдно борческо сърцеЛитературен глас15.01.1938378
Стоянов, М. В памет на Антон СтрашимировЛитературен глас15.01.1938378
Христу, ВасилеПриятел и човекЛитературен глас15.01.1938378
Бучков, ЛюбомирАнтон Страшимиров – „ренегат“ Литературен глас19.01.1938378
Димитров, КрумНаследникът на Ив. ВазовЛитературен глас19.01.1938378
Здравелин, ПеткоДраматургът Антон СтрашимировЛитературен глас19.01.1938378
Иванов, ВичоАнтон Страшимиров като литературен критикЛитературен глас19.01.1938378
Кулелиев, ЙорданНароден сказчикЛитературен глас19.01.1938378
Месечков, НедялкоИ Антон Страшимиров си отидеЛитературен глас19.01.1938378
Нурижан, ЖоржЕдна будна съвестЛитературен глас19.01.1938378
Чолаков, ЙорданАнтон Страшимиров и проф. Ас. ЗлатаровЛитературен глас19.01.1938378
Стоянов, СтефанСинове на земятаЛитeратурен глас02.1938381
Николов, МинкоАнтон Страшимиров в битовите си повести и драмиПросвета193910
Васев, СлавчоЗабравеният СтрашимировДъга1939290
Калчев, КаменПо повод на една годишнинаСветлоструй19396
Караславов, ГеоргиАнтон Страшимиров и младитеИзкуство и критика19399
Коен, ЛеоАнтон Страшимиров : [За романа „Роби“]Коен, Л. Евреинът в българската литература1939
Митов, ДимитърАнтон СтрашимировМитов, Д. Белетристи1939
Цветаров, ЛюбенТворчеството на Антон СтрашимировЛитературен глас27.12.1939455
Бабев, ДимитърАнтон СтрашимировБабев, Д. Нашите писатели1940
Драганов, Н.Антон СтрашимировВечерна бургаска поща19403684
Здравелин, ПеткоАнтон СтрашимировЛитературен кръг19405
Наков, НакоАнтон СтрашимировДъга1940387
С. Й. [Санда Йовчева]Три години от смъртта на Антон СтрашимировЛитературен живот19409
Узунов, В. Антон СтрашимировЛитературен живот19409
Чилев, НаумАнтон СтрашимировСветлоструй19408
Волен, ИлияПевци на МакедонияОрле19415
Бояджиев, ХристоДелото на българския писателНародна просвета19411
Иванов, ЦветиВеруюто на Антон СтрашимировДъга1941451
Караславов, ГеоргиАнтон СтрашимировВестник за жената1941874
Пенев, ПенчоА. Страшимиров за българкатаВестник за жената1941874
Сл. В. [Славчо Васев]Връщане към Антон СтрашимировДъга1941434
Горянски, ПетърПенчо Славейков похули и Антон СтрашимировЛитературен глас30.04.1941513
Митов, ДимитърАнтон СтрашимировПрослава19428
Стефанов, ЛюбомирЗа един спор между Антон Страшимиров и Пенчо СлавейковИзкуство и критика19425-6
Чернев, ГанчоАнтон Страшимиров : [Лит. критика]Бургаски фар19426281
Господинов, П.А. Страшимиров и Добруджа : По случай 5 г. от смъртта муЛитературен глас30.12.1942576
Бадев, ДимитърАнтон СтрашимировУтро194310305
Василев, ВладимирТеатър и драмаНародна отбрана19432182 (Прил. Живот и творчество. Свит. 3.)
Добрев, ДимитърАнтон Страшимиров – рицар на неспокойния дух : [По случай годишнината от смъртта му] Дневник194313186
Караславов, ГеоргиАнтон Страшимиров на разни темиДъга1943561, 562
Панов, Л. Драмата Антон СтрашимировЛитературен фронт194412
Радев, ХристоАнтон Страшимиров : [По случай 7 г. от смъртта му]Политика194451
Богданов, ИванЗа критическия духИзгрев1945304
Каролев, СтоянРоманът „Хоро“ на Ан. Страшимиров : [Рецензия]Изкуство19458-9
Мешеков, ИванАнтон Страшимиров : По случай 8 г. от смъртта муЛитературен фронт19452
Георгиев, Атанас„Свекърва“ : [Рецензия]Изгрев1946633
Георгиев, КонстантинАнтон СтрашимировИзгрев1946626
Иванов, ВичоАнтон СтрашимировИванов, В. Портрети от близко и далеч1946
Минков, ЦветанАнтон Страшимиров Литературен фронт194614
Минков, ЦветанИдеята за републиката у насЕзик и литература19465
Митов, ДимитърПисателят реалист, който прозря горещата съпротивителна сила на народаОтечествен фронт19461003
К. С. Антон СтрашимировВедрина194799
Каролев, СтоянНякои извадки от литературното наследство на А. СтрашимировИзкуство19475-6
Минков, ЦветанАнтон СтрашимировВедрина194799
Примовски, АнастасАнтон СтрашимировПримовски, А. Родопа в нашата литература1947
Шивачев, БорисЮбилеят на Антон СтрашимировШивачев, Б. Съчинения : Т. 1. Космополитизъм и литература : Статии и критика1947
Без авторАнтон Страшимиров : По случай 11 г. от смъртта муНародна младеж1948125
Дончев, НиколайСъбрани съчиения на Антон СтрашимировИзгрев19481184
Дочев, Г. Антон СтрашимировИскра1948538
Ягодов, МарийНародникът Антон СтрашимировЗемеделско знаме19491006
Благоев, ДимитърАнтон Страшимиров – „Смутно време“ : [Рецензия]Благоев, Д. Литературно-критически статии1951
Авджиев, ЖелюАнтон Страшимиров след Септемврийското въстаниеСептември195211
Божков, СтойковЯрък изобличител на буржоазното обществоЛитературен фронт195249
Генов, Кръстьо„Кочаловската крамола“ : [Рецензия]Език и литература19524
Николов, МинкоСтрашимиров през 90-те годиниЛитературен фронт195251
Х.Честване на Антон СтрашимировЛитературен фронт195227
Без авторЧестване 80-годишнината от рождението на Антон СтрашимировРаботническо дело1952180
Цонев, Йордан, Иван СестримскиАнтон СтрашимировЦонев, Й., Ив. Сестримски. Класици на българската художествена литература1954
Каролев, СтоянАнтон СтрашимировНародна младеж07.06.1955135
Без авторАнтон СтрашимировЧиталище19574
Веселинов, ГеоргиАнтон Страшимиров : По случай 20 г. от смъртта муСептември195712
Крънзова, НедкаПо повод една годишина Пламък195712
Минков, ЦветанТрагедията на някогашното село в творчеството на А. СтрашимировЛитературен фронт195726
Тодоров, АнгелПисател – народен трибунЖената днес195712
Шулев, ИванБележит писател и гражданин : 85 г. от рождението на А. СтрашимировРаботническо дело30.04.1957181
Авджиев, ЖелюПисател – гражданинЛитературен фронт05.12.195749
Каракостова, АнаАнтон Страшимиров и неговата драма „Вампир“. Театър19584
Кралевски, СпасСтрашимиров – един от септемврийцитеЛитературен фронт18.09.195838
Веселинов, ГеоргиПисател с будна гражданска съвестВеселинов, Г. Литературни очерци и портрети1959
Инджова, НевянаИдейно-естетическата основа на драматургията на Антон СтрашимировТеатър19592
Витанова, ЕлидаПисател гражданин : Антон СтрашимировРодна реч19605
Радевски, ХристоБезпощаден изобличителОтечествен фронт06.06.19605525
Авджиев, ЖелюНароднически илюзии и художествена правдаЛитературна мисъл19613
Цанев, ГеоргиАнтон Страшимиров : „Роби“Цанев, Г. Критика : Избрани литературнокрит. статии1961
Николов, МинкоРоманите на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19623
Николов, МинкоСоциалност, бит и трагична развръзка у Антон СтрашимировЛитературна мисъл19635
Чилингиров, СтилиянАнтон Страшимиров : [За езика му]Българските писатели за родния език : Сб. от статии, изказвания и худож. произведения1963
Каранфилов, ЕфремСолунските атентатори и романът „Роби“ на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19642
Николов, МинкоДраматургията на Антон СтрашимировСептември19644
Константинова, БожанкаДрамите на Антон СтрашимировРодна реч196510
Константинова, БожанкаМястото на „Хоро“ в белетристиката на Антон СтрашимировРодна реч19656
Богданов, ИванАнтон СтрашимировПламък19679
Волен, ИлияАнтон СтрашимировЛитературен фронт07.12.196750
Райнова, В. „Свекърва“ : [Рецензия]Литературен фронт26.12.196853
Банишки, Георги„Хоро“ на Антон Страшимиров : Идеен анализРодна реч19694
Марков, ГеоргиГневна сатира на фашизмаМарков, Г. Литературни етюди1969
Янева, МилкаРазказите на Страшимиров през 90-те години на XIX векРодна реч197010
Попов, СтрахилВътрешният монолог в романите на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19715
Авджиев, ЖелюАнтон Страшимиров – септемврийски писател и публицистПламък197212
Атанасова, ЦветанкаХарактерологични черти на национлната психика в драмата на Страшимиров „Вампир“Литературна мисъл19723
Колевски, ВасилРоман - протестПламък197212
Константинова, ЕлкаАнтон СтрашимировРодна реч19727
Константинова, ЕлкаСтихията на талантаЛитературен фронт08.06.197223
Eleftérov, StefanSur les routes et les carrefours il a toujours été en routeObzor19733
Konstantinova, ElkaAnton Strachimirov : 1872-1937Obzor19733
Елевтеров, СтефанАнтон Страшимиров – черти портрета на гражданина и писателяСептември19738
Николов, МинкоХорото на невинността и смърттаСептември 1923 и българската литература : [Сб. статии]1973
Попов, СтоянЕзик и стил на Страшимировите разказиТрудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Филологически факултет1973Т. 9, 2
Попов, СтрахилСтрашимировият роман [„Бена“] и метаморфозите на любовтаТрудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Филологически факултет 1973Т. 9, 1
Троев, ПеткоАнтон Страшимиров и антифашисткия вестник „Ведрина“Пламък19734
Попов, Страхил„Колективният“ герой в романите на А. СтрашимировЕзик и литература19745
Панова, МагдаСоциалнопсихологически аспекти на отношението към земята : Според произведенията на Т. Г. Влайков, М. Георгиев, К. Петканов, А. Страшимиров и Елин ПелинСоциологически проблеми19755
Попов, Страхил„Септемвриецът“ Антон Страшимиров и неговият роман „Хоро“. Родна реч19757
Ескенази, ЖакРуската народническа емиграция в два български романа : [„Смутно време“ от А. Страшимиров и „Началото на века“ от П. Спасов]Език и литература19762
Марков, ГеоргиАнтон СтрашимировМарков, Г. Теория, критика, литературна история1977
Неделчев, ГеоргиУчителят в ранното белетристично творчество на Антон СтрашимировНародна просвета19771
Каранфилов, ЕфремЧовекът на своето времеЛитературна мисъл19789
Кръстев, КръстьоДве разказчета, в които вее един духКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Свинтила, ВладимирСтрашимиров като народопсихологБългарски журналист19782
Бояджиева, ВаняДраматургичното творчество на Антон СтрашимировРодна реч19797
Каранфилов, ЕфремАнтон Страшимиров и душевността на българинаСептември19792
Каранфилов, ЕфремНародопсихологът в пътеписаБългарски журналист197912
Каранфилов, ЕфремКървавото „Хоро“ на Антон СтрашимировЛитературен фронт20.09.197938
Попов, СтрахилХуманизъм и родолюбие : Военно-патриотични мотиви в творчеството на Ив. Вазов, Т. Траянов, А. СтрашимировАрмия, литература, съвременност : Литературнокрит. статии1981
Андонова, НинаДокументалното начало в романа „Роби“. Пламък19821
Вучков, ЮлиянПиесите на Антон СтрашимировТеатър19828
Пелев, РуменНародопсихологичното в художественото творчество на Антон СтрашимировЕзик и литература19826
Тенев, ЛюбомирПиеса – трагическо откровение : 110 г. от рождението на А. СтрашимировСептември19821
Стефанов, ХристоРазмирен творчески дух : 110 г. от рождението на А. СтрашимировНародна армия14.08.198210154
Баларева, РадаДраматургията на Страшимиров като момент от развитието на българската драмаЛитературна мисъл19831
Коларов, РадосветНаблюдения върху времето и пространството в романа на Антон Страшимиров „Хоро“. Литературна мисъл19837
Попов, СтрахилЧовекът и любовта у двама романисти : Антон Страшимиров и ДжорджеЛитературна мисъл198310
Тахов, Росен„Палач и злодей“ : Малко известна творба за епопеята – 1923 г. Народна младеж04.09.1983211
Ганчовски, ЙорданКърваво тържество на народния дух : [За романа „Хоро“]Литературен фронт08.09.19838
Коларов, РадосветЧерти от гротесковия свят на романа „Хоро“ на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19857
Бъклова, КатяЗа пътеписите на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19863
Коларов, РадосветПреобърнатият народен космос : [Романа „Хоро“ на А. Страшимиров]Литературна мисъл19863
Костов, КостадинСтатията „Кинематограф“ на Антон Страшимиров от 1912 г. Киноизкуство198612
Николова, КамелияТрагичен характер на развръзките в драмите на П. Ю. Тодоров, А. Страшимиров и П. Ю. ЯворовПроблеми на изкуството19861
Славова, НинаДраматургът Антон СтрашимировРодна реч198610
Каранфилов, ЕфремАнтон Страшимиров : От „Вихър“ през „Роби“ до „Хоро“Каранфилов, Е. Заради живота1987
Александров, ВасилАнтон Страшимиров – разобличител на фашистките изтъпленияАлександров, В. Литературни обзори, портрети, скици1988
Атанасова, ЦветанкаАнтон Страшимиров в СолунКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Коларов, РадосветРоманът „Хоро“ в развитието на българската повествователна системаВтори международен конгрес по българистика : Доклади1988Т. 12.
Сапарев, ОгнянНай-безумното хоро в българската литератураСапарев, О. Литература и интерпретация : [Литературнокрит. очерци]1988
Стефанов, СтефанБалканските войни и творчеството на Антон СтрашимировВтори международен конгрес по българистика : Доклади1988Т. 12.
Георгиев, ЛюбенПървият антифашистки роман като присъда над контрареволюцията : [Романа „Хоро“ на А. Страшимиров] Литературна мисъл19897
Георгиев, ЛюбенТърсенията и откритията на Антон Страшимиров : Романът „Хоро“ в мировозренческата и творческата космология на писателяСептември19893
Иванов, ЖивкоБит и народна митология в прозата на Антон СтрашимировНаучни трудове - Пловдивския университет. Филология1989Т. 27, 1
Ватова, ПенкаПътят към една книга за българите : Наблюдения върху народоведческото творчество на Антон СтрашимировЛитературна мисъл199010
Лукова, КалинаЛирическото начало в романите на Антон СтрашимировЛитературна мисъл19903
Огнянов, ХристоЗа Антон СтрашимировЛитературна мисъл19903
Лукова, КалинаДраматургичното начало в прозата на Антон СтрашимировБългарски език и литература19921
Стаматов, ВърбанМистичен ли е българският народ или уроците на Антон СтрашимировЛитeратурен форум19924, прил.
Пунев, КонстантинЛетописец на смутни временаЛитeратурен форум10.06.199223
Бошнаков, ДимитърБългарската съвест : 120 г. след рождението на А. Страшимиров творчеството му чака още своя тълкувателОтечествен вестник16.06.199213954
Тончев, ПетърГлас и съвест на своето време : 120 г. от рождението на А. СтрашимировАБС01.07.199226
Крумова, ЛюбкаГражданска позиция - постоянно неудобен : 120 г. от рождението на А. СтрашимировВек 2129.07.199230
Лебедова, РумянаЗа художествената структура на повестта "Змей" от Антон СтрашимировБългарски език и литература19935-6
Лукова, Калина"Поемите в проза" на Антон СтрашимировПроглас19933
Чакалова, Мария"Земята ще бъде рай"Родна реч19936
Николова, ВидкаГолемият непознат [Антон Страшимиров] Литeратурен форум01.199315, прил.
Лукова, КалинаСтилово развитие на монологични структури в прозата на Антон СтрашимировНаучни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" – Русе1994Т. 39, 9
Първанова, Анастасия"Несполуките" на Антон СтрашимировРодна реч19944
Кортенска, МирославаСега ли е като тогава, или тогава е като сега? Век 2112.01.19942
Радев, Иван"Роби" - големият роман на СтрашимировБългарски писател24.05.19942
Бъклова, КатяАнтон Страшимиров в час на равносметкаВек 2129.06.199425
Мутафов, ЕнчоПовествователният спев у Антон СтрашимировЛитературна мисъл19951
Радев, Иван"Роби" - големият роман на СтрашимировРодна реч19951
Лебедова, РумянаДраматизмът в "Рамаданбегови сараи" от Антон СтрашимировПроглас19963
Кузмова-Зографова, КатяПредателят : [Предателството в бълг. националноосвобод. борби през погледа на А. Страшимиров]Литeратурен форум30.10.199635
Модева, МариелаНашата оптимистична теория : [Образът на българина в творчеството на А. Страшимиров и Ив. Хаджийски]Български писател09.12.199724
Баева, АлбенаИнкуба-змей : Бесът на фалоса : [Легендата на А. Страшимиров "Змей"]Научни трудове - ВВОУ "Васил Левски"1998Т. 61
Лукова, КалинаЗрящата душа - гледането и проглеждането : Визуалност на трансценденталното [в творчеството на М. Метерлинк, П. Яворов, П. Тодоров и А. Страшимиров]Проглас19983-4
Лукова, КалинаИнтертекстуалният език на звуковете в символистичните драми на Антон СтрашимировНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1998Т. 36, 1
Първанова, АнастасияТрагедията "Свети Иван Рилски" от Антон СтрашимировРодна реч19983
Баева, АлбенаДженкли Гюзел - вечният младоженик : "Сура бир" от А. СтрашимировНаучни трудове - ВВОУ "Васил Левски"1998Т. 61.
Лукова, КалинаТялото - проекции на марионетъчния "Театър на смъртта" : [При Морис Метерлинк и Антон Страшимиров]Годишник - Бургаски свободен университет1999Т. 2.
Митева, КременаНякои епизоди от Добричката епопея, отразени в творчеството на Йордан Йовков и Антон СтрашимировДобруджа200017-18
Лукова, КалинаРечник на символите в символистичните драми на Антон Страшимиров : Ч. 2. Годишник - Бургаски свободен университет2001Т. 6.
Ичевска, НевенаДва образа на хана в българската литература : [Сборникът "Вечери в Антимовския хан" от Й. Йовков и драмата на А. Страшимиров "Вампир"]Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология.20023
Печилков, АндрейРазмисли за епистоларното наследство на Антон Страшимиров : По повод две новооткрити негови писмаПонеделник20023-4
Ватова, ПенкаСтилът и публицистиката на Антон СтрашимировВечните страсти български : Почит към Тончо Жечев2004
Пашалийска, РумянаАнтон Страшимиров - учител на децата и наставник на техните родителиИзвестия на Националния литературен музей2004Т. 2.
Донева, ВелиславаФункционирането на мотива грях в Страшимировата драма "Свети Иван Рилски" с оглед интертекстуалния диалог с БиблиятаНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"2005Т. 44, 6.2
Маринов, АлександърЗа писателя Антон Страшимиров и РодопитеРодопи20055-6
Беличовска, ДаниелаКръчмата като основен топос в патриархалността : [В творбите на Т. Влайков, Е. Пелин и А. Страшимиров]Известия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"20061
Райков, ГеоргиЗащо при Анхиало има едно моренце... : 135 г. от рождението на А. СтрашимировМоре20073-4
Стефанов, КонстантинКласик в литературата, младши подофицер от Чаталджа [Антон Страшимиров]Български воин20081
Бугарчева, ЕленаСъдбата на Македония за общественика и твореца Антон СтрашимировМакедонски преглед20124
Лукова, КалинаСредновековният княз и модерният декадентски лабиринт : [По повод драмата в стихове на А. Страшимиров "Свети Иван Рилски"] Quadrivium : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов2016
Петрова, МарияОсновни и трайни черти на българския национален характер в анализите на Тодор Панов и Антон СтрашимировПсихология - теоретични и приложни перспективи : [Сборник]2016
Христозов, НиколайСветлината в сянката и сянката в светлината : едно наблюдение върху структурата на драматизма във "Вампир" на Антон СтрашимировБиблиотека20163