Вихрен Чернокожев (1951–2018)

Литературовед, специалист по история на новата българска литература, един от малцината изследователи на българския литературен хумор и сатира, доцент в Института за литература, литературен критик. През 1980 защитава дисертация на тема „Димитър Подвързачов. Жизнен и творчески път“. Автор е на книгите: „Безпощадният мечтател. Страници за Димитър Подвързачов“ (1986), „Българският смях“ (1994) – отличена с Националната награда „Райко Алексиев“, „Врати към смисъла“ (2000) и „Другият бряг на думите“ (2002). Заедно с Росица Чернокожева е съставител на „Антология на българския смях“ (1995), „Българска литературна критика. Т. 1“ (2000) и др.