Георги Константинов

Георги Константинов; Държател: Георги Константинов, Личен архив
Кратка информация
Име Георги Константинов Гогов
Познат катоГеорги Константинов
Роден
гр. Кюстендил
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Георги Константинов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Емануил Попдимитровлитературнокритически очерци1922
Сред майски сън : поема на моята младостпоеми1922
Вопли и копнежи : Стихотворна сбиркастихове1928
Песни на роба : Стихотворна сбирка стихове1929
Българската литература след войнаталитературнотеоретически изследвания1933
Любен Каравелов. Живот – творчество – идеибиографични очерци1936 (1949)
Алеко Константинов. По случай 40 г. от смъртта мубиографични очерци1936
Васил Друмев. Живот и творчествобиографични очерци1937
Вук Караджич и Любен Каравелов (паралел. текст на бълг. и сръб. ез.)литературноисторически очерци1938
Раковски и българската революционна идеологияисторически очерци1939
Костурска епопея : Ч. 1 - исторически очерци1941
Душата на Македонияисторически очерци1941 (1993)
Творци на българската литературалитературнокритически очерци1941 (2. доп. изд. под загл. „Български писатели”, 1947)
Стара българска литература от св. св. Кирил и Методий до Паисий Хилендарскилитературноисторически изследвания1942 (1943)
Нова българска литература. От Паисий Хилендарски до наши дни. В 2 т. Т. 1. До Освобождениетолитературноисторически очерци1942 (1947)
Мечтател безумен[Георги С. Раковски] биографични очерци1942
Възраждането и Македонияисторически очерци1943
Нова българска литература. От Паисий Хилендарски до наши дни. В 2 т. /Т. 2. След Освобождението.литературноисторически очерци1943
Революционна романтика в Българското възражданеисторически очерци1944
Алеко Константинов : Биографиябиографични очерци1946 (1957)
Български писатели : Биогр. и библиогр. данни.биобиблиографски очерци1947
Иван Вазов. Велик реалист и патриотбиографични очерци1950
Захари Стоянов като публицист и писател : По случай 100-год. от рождението мубиографични очерци1952
Писатели-реалисти. Ч. 1–3. 1956–1962литературнокритически очерци1956
Български писатели – творци на литература за деца и юношилитературнокритически очерци1958 (1996, /Т. 2: Б. Констонтинова 1999/)
Нашите учители. Русия и българите. Руската литература и българскаталитературноисторически очерци1959
Т. Г. Влайков : Лит.-крит. очерк. литературнокритически очерци1960
Пенчо Славейков : Лит.-крит. очерк. литературнокритически очерци1961
Български писатели : Библиографии (в съавт. с Цв. Минков, Ст. Великов). библиографии1961
Братя Миладинови : Очерк. очерци1962
Раждането на поета : Разказ за Иван Вазов. разкази1962
Апостолът Левски. биографични очерци1963
Николай Лилиев. Човекът, поетбиографични очерци1963
Съвест на народабиографични очерци1963
Априлци. 1876исторически очерци1964
Писатели-реалисти от Друмев до наши дни : Избр. очерци.литературнокритически очерци1965
Георги Караславов : Очеркочерци1966
Не е легенда, а жива история. очерци1966 (1978)
Едно необикновено приятелство : Лит. очерк, изграден с писма от Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Георги Бакалов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Иван Радославов. Други док. за духов. живот в България до Великата октомврийска революция. По случай 50 г. от смъртта на Димчо Дебелянов. литературнокритически очерци1967
П. Р. Славейков. Разказ за него и неговото времеочерци1967
Като в приказките : Очерци за бълг. писателиочерци1968
Л. Н. Толстой и влиянието му в Българиялитературноисторически изследвания1968
Моето поколение в литературата. 1917–1967 : [Сб. лит.-крит. статиии]. Ч. 1. 1968. Ч. 2. 1970литературнокритически очерци1968
Емил Кораловлитературнокритически очерци1969
Николай Лилиев всред своите приятели : Биогр. на поета по случай 10 г. от смъртта мубиографични очерци1971
Книга за Георги Караславов : Крит. оценки, спомени, разговори (в съавт. с Е. Константинова)спомени1971