Дико Фучеджиев

Дико Фучеджиев; Държател: Дико Фучеджиев, Личен архив
Кратка информация
Име Дико Славов Фучеджиев
Роден
с. Граматиково (Бургас)
Починал
гр. София
Жанровеновели, повести, разкази, романи, спомени, сценарии
ИзданияВечерни новини

Фучеджиев, Дико Славов (с. Граматиково, Бургаска област, 16.07.1928 – София, 28.11.2005). Завършва средно образование в Малко Търново (1946) и право в Софийския университет (1952). Работи в селсъвета на родното си село и в медна мина в Странджа, в редакцията на в. „Вечерни новини“ (1954–1961), в Сценарната комисия на Българска кинематография (1961–1963), като редактор в отдел „Проза“ на издателство „Народна младеж“ (1963–1965), а по-късно (1965–1972) и като негов завеждащ. Секретар и главен секретар на Съюза на българските писатели (1965–1972). Съветник по културните въпроси в посолството на България в Париж (1973–1976). Директор на Народния театър Иван Вазов (1976–1990). Народен представител в VІ–ІХ Народно събрание.

Първият публикуван разказ на Фучеджиев е от 1956 във в. „Вечерни новини“. През 1961 е отпечатана първата му повест – „Вълчи сънища“. Още в нея авторът се насочва към топографията, която ще заема основно място в цялото му творчество – родната му Странджа и река Велека. Следващата значима повест на Фучеджиев – „Небето на Велека“ – излиза през 1963 и с нея авторът се разполага в „коренотърсаческата“ тенденция в българската литература от 60-те и 70-те години (наред с Н. Хайтов, В. Попов, Й. Радичков, Г. Мишев и др.). В повестта природата и селската битовост са обект на завръщането, те извикват личните преоценки на изживяното и изживяваното, етическата проверка за Аза, което налага елементите на ретроспективно сюжетно композиране (тази сюжетна характеристика ще остане определяща и за повечето следващи творби на Фучеджиев). В „Небето на Велека“ формулата на Русо „назад към природата“ се преосмисля като себеоткриване на Аза, „отърсване“ от външните, градски вкостенелости, отчуждаващи човека от собствената му личност. Действителното познание за важното – смъртта, моралния избор, „идеалите“, красотата, протичащото време – в тази творба се открива в пътуването назад, в опозиция на вечно течащата напред река. В повестта прозира специфичната умора от студенината на идеологическата, политическа и „научна“ доминанта на епохата, усещането за безпътица на личността, твърде стабилно внедрена в групата и изтощена от колективната доктрина. Като своеобразен излаз от този затвор е видяно естественото, сякаш стоящо над времето и едновременно с това оставащо недосегаемо.

В романа си „Реката“ Фучеджиев доразвива много от идеите си от „Небето на Велека“, като привнася още един аспект на проблема човешко–природно – екологичния. Разбирането за природата като „дом“ на човека обаче не е реализирано в абстрактни причинно-следствени и йерархични връзки, а отново през призмата на личността. Темите за екологичното, етичното и личното формират сложен възел, в който взаимно се проблематизират. Макар и резоньорски представяща различни позиции относно основния казус – построяването на флотационна фабрика, „убиваща“ Реката в един „изоставащ“ регион – персонажната структура на романа успешно активира проблематика, която до момента е останала в периферията на литературния интерес. Романът влиза в открита дискусия с идеологемата за „строителството“ като символ и метафора (социализмът бива „строен“) на налагания ред. Този неочакван ракурс на романа поставя родното не просто в контекста на световното, а в този на въобще окръжаващото, на надполитически и надсоциален фон. „Реката“ на Фучеджиев настойчиво поставя на изпитание примитивния прогресизъм (генетично наследен от просвещението и позитивизма, но изопачен), за да потърси хуманното и хуманистичното едновременно във и извън човека.

В новелата „Дървото на греха“ Фучеджиев за пореден път разработва тематичната област за природния ред и човешкото пребиваване в него, но тук на преден план излиза конфронтацията между природната хармония и социалните конвенции, замаскирани като етика, доведена до абсурд. Прибягвайки до библейски мотиви и алюзии, творбата поставя личността в парадоксална ситуация, в състояние на ценностно и етично объркване. Но художественият пантеизъм на новелата не лишава личността от извършването на избора, същевременно демонстрирайки в края си неизбежното тържество на естественото над неестественото. Подобно световъзприятие прозира и в друга от по-късните творби на Фучеджиев – новелата „Животът – тази кратка илюзия“.

Фучеджиев е автор и на мемоарни („Зад завесите на Народния Театър. Преживяно“) и силно автобиографизирани („Лъжовен свят“) съчинения, както и на сценариите за филмите „Небето на Велека“ (1968, реж. Е. Захариев) и „Гневно пътуване“ (1971, реж. Н. Корабов).

Носител е на наградата Йордан Йовков (1970), на Димитровската награда (1980) и на наградата за проза на Издателска къща „Христо Ботев“ (1994).

Негови творби са преведени на англ., исп., нем., рус., пол., сърбохърв., чеш. ез.

 

Николай Кирилов

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова

Книги от Дико Фучеджиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Вълчи сънища: Повестповести1961
Пролетен сок: Разказиразкази1963
Небето на Велека: Повестповести1963 (1969)
Гневно пътуване: Повестиповести1965 (1967)
Въздушните мостове: Разказиразкази1970
Студеният северен вятър: Повестповести1972
Прости истории: Повести и новелиновели, повести1972
Реката: Романромани1974 (1977,1984, 2004)
Светът в сърцата ни: Избрани произведенияповести, разкази1978
Зелената трева на пустинята: Романромани1978 (1980, 2005)
Студеното отдалечаване: Романромани1981
Дървото на греха: Повести и новелиновели, повести1983
Да отгледаш кукувица: Повестповести1985
Жаждата, която ни изгаря: Романромани1985
Този крехък и прекрасен свят: Разкази и повестиповести, разкази1987
Животът - тази кратка илюзия: [Новели, повести]новели, повести1987 (2003)
Избрани произведения: В 2 томановели, повести, разкази1988
Катастрофа: Романромани1993
С мен наникъде: Романромани1996
Зад завесата на Народния театър: Преживяноспомени1998
Лъжовен свят: Романромани2003
Избрани творбиновели, повести, разкази2003
Непредвидени мигове: Романромани2005

Книги за Дико Фучеджиев

АвторЗаглавиеГодина
Кирков, Димитър Анализи: [Лит.-крит. очерци]1981