Димитър Полянов

Димитър Полянов; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Димитър Иванов Попов
ПсевдонимДимитър Полянов
Роден
гр. Карнобат
Починал
гр. София

Книги от Димитър Полянов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Морски капкистихове, проза 1907
От Изток до Запад легенди, приказки1909
Железни стиховестихове1921
Гладният вълк : Краят на един роман1936
Избрани стихотворения : 1895 - 1945 стихотворения1945 (1947)
Белият гълъб : Стихове за мирастихове1951
Избрани произведения : Т. 1: Стиховестихове1952
Избрани произведения : Т. 2 : Прозапроза 1954
Избрани произведения стихове1955
Избрани стихотворениястихотворения1958
Събрани съчинения :Т. 1 : [1893 - 1923] / Под ред. на Георги Веселинов1960
Събрани съчинения : Т. 2 : [1923 - 1937] / Под ред. на Никола Ланков1960
Събрани съчинения : Т. 3 : [1944 - 1952] / Под ред. на Димитър Осинин1961
Събрани съчинения : Т. 4 : Художествена проза / Под ред. на Ангел Тодоровпроза 1961
Събрани съчинения : Т. 5: [1895 - 1953]. Статии върху литературни и обществено-политически въпроси / Под ред. на Георги Веселинов1961
Събрани съчинения : Т. 6 : [Очерци и спомени, автобиография, писма и др.] / Под ред. на Ангел Тодоров1961
Избрани творби / [С предг. от Кръстьо Генов]1966 (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1980, 1985)
Избрани съчинения / [С предг. от Елка Константинова]1976 (1986)
Избрани творби1983

Книги за Димитър Полянов

АвторЗаглавиеГодина
Бакалов, Георги ИвановД. И. Полянов пролетарски поет ли е?1933
Зидаров, КаменСоциална поезия : Сб. : Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев1946
Веселинов, Георги ВладимировДимитър Полянов - основоположник на българската пролетарско-революционна поезия 1956 (Отпеч. от Годишник на СУ. Филол. фак. : Т. 51, 2- 1955/1956)
Веселинов, Георги ВладимировДимитър Полянов : Лит.-крит. очерк1964
Сб.Димитър Благоев, Георги Кирков, Георги Бакалов, Димитър Полянов в спомените на съвременниците си1968
Сб.Димитър Полянов и социалистическата литература в България : Сб. от изследвания по случай 100 г. от рождението му 1978