Иван Давидков

Иван Давидков; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Иван Иванов Давидков
Роден
с. Живовци, Монт. обл.
Починал
гр. София
Направления и кръговеСоциалистически реализъм

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Иван Давидков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Знаме с петолъчка : Стихове за децастихове за деца1949
Трамвай : Стиховестихове1950
Украинецът с бялата хармоника : Стиховестихове1951
Дружно напред : Стихове за пионеристихове1953
Кооператив „Победа“1953
Рамо до рамо : Стиховестихове1953
У дома : Стихове за юношистихове1956
Светлина от скрежа : Лирикалирика1957
Огърлица : Стихове за юношистихове1959
Днепър под моя прозорец тече : Стиховестихове1960
Сенки от миналото : Очерци, статии и есета за някои остатъци от буржоазния морал в социалист. обществоочерци1960 (1963, 1978)
Сенки от миналото : Очерци, статии и есета за някои остатъци от буржоазния морал в социалист. обществоочерци1960 (1963, 1978)
Съзвездието на светулките : Стихове за юношистихове1961
Радостта стои до всеки праг : Лирикалирика1962
Крила и корени : Стиховестихове1964
Утринни влакове : Стихове за юношистихове1964
Песни и баладипесни1965
Хълмове под вечерницата : Стиховестихове1966
Под лозницата : Стихове за децастихове за деца1967 (1983)
Далечни бродове : Повест/ [С предг. от Й. Радичков]повести1967 (1973)
Ден с чучулигови криле : Стихове за юношистихове1967
Стихотворениястихотворения1968
Тракийски могили : Стиховестихове1968
Мостове от облаци : Избр. стихове за юношистихове1969
Сянката на птицата : Разказ [за деца] разкази1970
Озарение : Стиховестихове1970
Къшей хляб за пътника : Повестповести1971 (1974)
Каменоломна : Стихотворениястихотворения1972
Наздравица за звездопада : Стиховестихове1972
Пътеките на зорницата : Стихове за деца и юношистихове за деца1972
Вечерен разговор с дъжда : Романромани1973
Люлякови люлки : Стихотворениястихотворения1973
Танц на кипариси : Стихове стихове1975
Les gues lointains : [Повест за деца и юноши] / I Trad. [от бълг.] Katia Ninova, Suzanne Gorinova.повести1975
Вечерный разговор с дождем : Роман / Пер. с болг. Елены Андреевой. романи1975
Бял кон до прозореца : Романромани1975
Сбогом, Акрополис! : Романромани1976
Избрани стихотворениястихотворения1976
Молитви за длетото и камъка : Стиховестихове1977 (1980)
Билет за Бретан : романромани1977
Стихотворениястихотворения1977
Искам да ти подаря : Стихотворениястихотворения1977
Белый конь у окна : Повесть / Пер. с болг. М. Михелевич. повести1979
Балада за самотните мореплаватели : Романромани1979
Проза : Далечни бродове. Къшей хляб за пътника. Вечерен разговор с дъжда : [Повести и роман]повести1979
Прощай, Акрополь! : Роман / Пер. М. Тарасовойромани1980
Момче с фенерче : Стихове за деца и юношистихове за деца1981
Рифовете на далечните звезди : Роман. 1981романи1981
Владетелят на нощните слънца : Стиховестихове1981
Баллада об одиноких мореплавателях : Роман / Пер. с болг. В. Коцевой. романи1982
Зимните сънища на лъвовете : Романромани1982
Око на птица : Стиховестихове1983
Далекие броды : [Повест] / Пер. с болг. С. Драгомирецкогоповести1984
Краюха хлеба для путника : [Повест] / Пер. [от бълг.] Сергея Бару. повести1984
Венец на пролетта : Стихове за деца и юношистихове за деца1984
Корида : Стихотворениястихотворения1984
Мелодия за флейта : Любовна лирикалирика1984
Рифы далеких звезд : Роман / Пер. [от бълг.] Марии Михелевич . романи1985
Полетът на стрелата : Бел., наблюдения, есетаесета1985
Вечерний разговор с дождем ; Белый конь у окна : Романы / Пер. [с болг.] Т. Колевой, М. Михелевич. романи1986
Лирика : Избрани произведения. В 2 т. лирика1986
Отлитането на скорците : Стихотворениястихотворения1987
Лодката на Харон : Романромани1987
Морето : Стихотворениястихотворения1988
Термопили : 9 стихотворения. [библиофил. изд.]стихотворения1988
Нощно виолончело : Бел., наблюдения, есетаесета1989
Къпането на нимфите : Стихотворениястихотворения1990
Може би сбогом : Стихотворениястихотворения1992
Избрана лирика / Подб. и предг. К. Кадийскилирика1995
Кафенето на клоуните : Кн. с есета, етюди, наблюдения и дневник от 1989 есета1995
Което не успя да кажеш... / Състав. Б. Давидков2003
Избрани произведения : В 2 т. 2008
Прелюд и фуга = Prélude et fugue / trad. Krassimir Kavaldjievстихове2016

Книги за Иван Давидков

АвторЗаглавиеГодина
Илинчева, К.Иван Давидков, Митко Яворски, Димитър Светлин : Био-библиогр. очерци / Състав. К. Илинчева и др. 1987