Любен Станев

Любен Станев; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Любен Николов Станев
Роден
гр. Пловдив
Починал
гр. София
Жанровеповести, разкази, романи, сценарии
ИзданияУченически устрем

Станев, Любен Николов (Пловдив, 4.12.1924 – София, 18.12.2009). Завършва гимназия (1943) и медицина в Медицинския факултет в Пловдив (1949). До 1953 работи като военен лекар. Редактор и главен редактор в Студия за игрални филми (1953–1971), сценарист във Втори творчески колектив „Младост“, а от 1989 е главен редактор на творческия колектив „Алфа“ към Студията.

Печата разкази от 1939 в сп. „Ученически устрем“ (Пловдив) – първият му разказ е „Селско дете“. От 1949 сътрудничи в литературния периодичен печат. Като киносценарист Станев проявява интерес към живота на историческите личности (Г. Димитров, ген. Вл. Заимов, ген. Н. Никифоров). Другата му голяма тема са нравствените търсения на съвременния човек. Творчеството му има трудна съдба. Разглеждано под лупа от догматичната критика и обичано от читателите, то отразява изстраданата истина за противоречивите години на българския преходи. Раз­крива в делничните им взаимоотношения не­съответствието между общочовешките нравстве­ни норми и недъзите на съвременния индивид: отчужденост, морално безразличие, кариеризъм, безпринципност. В съвременната българска литература не са много мащабните платна, които отразяват историята, видяна и осмислена през индивидуалната човешка съдба. Многотомният роман „Сага за Салабашеви“ разказва за няколко поколения от една фамилия, за колизиите, породени от сблъсъка на различни житейски философии, възгледи и ценности. Елементите на киностилистиката (визуалност, монтажно-асоциативни връзки, доминиращ диалог, скъсяване на фразата и известна „телеграфност“ на изказа), кои­то сценаристът Станев оползотворява за целите на бе­летристичното изображение, усилват неговата жи­тейска достоверност и психологическа мотивираност. Взаимопроникването между белетристика и кинодраматургия се наблюдава и на проблемно-тематично равнище – значителна част от новелите и романите на Станев са основа (или са писани върху основата) на киносюжети. По тях са заснети игралните филми „Малката“ (1959), „Цар и гене­рал“ (1966), „Мъже в командировка“ (1968), „На­ковалня или чук“ (в съавт. с Иван Радоев, 1972), „Изкуствената патица“ (1974), „Вината“ (1976), „Предупреждението“ (1982), „Та­зи хубава зряла възраст“ (1984), „Човек на пава­жа“ (1986), „Софийска история“ (1990) и др. Два пъти награждаван със Златна роза на Варненския кинофестивал, носител на наградата на СБП (1995), на наградата Димитър Димов (1997). Председател на Клуба на писателите лекари в България и вицепрезидент на Международния съюз на писателите лекари (UMEM). Твор­би на Станев са преведени на нем., рус, словен., узб., укр., унг. и др. ез.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров, Емилия Алексиева

 

Библиографията е изготвена от Добромир Григоров

Книги от Любен Станев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Пеницилинразкази1952
Дим над равнинатаочерци1954
Клетвата повести1956
Семейство Ласковиповести1956
Студена къщаразкази1957
Една жена не спиразкази1961
Поглед от хълма романи1968
Събота следобед разкази1970
Заледеният мост романи1972 (1974, 1982)
Красивите чужди брегове : Разкази и [худож.] пътеписипътеписи, разкази1972
Тази хубава зряла възрастповести1973
Обледенелый мост романи1973 (1981, 1982)
Софийска история романи1975 (1994)
Винатаромани1978
Недей ми казва сбогом романи1978
Песента на щурците разкази1980
Момичето от провинцията романи1981
Тревожно лято ; Двойният възел : Худож. - докум. повести [за Георги Димитров и ген. Никифор Никифоров]повести1983
Избрани произведения : Т. 1: Разкази и новелиновели, разкази1984
Избрани произведения : Т. 2: Софийска история ; Винатаромани1984
Недей ми казва сбогом ; Момичето от провинциятаромани1984
La glacikovrita ponto : Romano [por Georgi Dimitrov] романи1984
Време за сделкиромани1989 (2000)
Провинциалка / Пер. с болг. Валентины Владимировойромани1990
Необяснимо привличанеромани1994
Началото на здрачаромани1996
Обреченият - [Рашко Сугарев] : Хроника на едно колективно убийство1996
Братовчедитеромани1999
Белите врани1999
Осакатени душиромани2000
Един живот не стига портрети, разговори, спомени2000
Един обаятелен грешник романи2001
Мъже в командировка разкази2001
Старите квартири : Автобиогр. романромани2002
Докато се раждаха филмите : Автобиогр. романромани2003
Софийска история ; Вината ; Недей ми казва сбогом : Избрани романиромани2004 (Съдържа и Спечеленото доверие / Атанас Свиленов)
Бридж през ноември : Избрани разказиразкази2005