Мариана Тодорова (1947)

Литературен историк и критик, специалист по нова и съвременна българска литература, доцент в Института за литература. През 1983 защитава дисертация на тема „Поезията на 40-те години: Александър Геров, Богомил Райнов, Валери Петров“. Автор на книгите „Лирика и време“ (1978, награда „Южна пролет“), „Самороден знак“ (1981), „Кръстьо Куюмджиев в българската литература“ (2003), „Поемата Зелена игра на Иван Радоев“ (2003), „Александър Геров. Самотникът“ (2004), „Георги Господинов – от Гаустин до Градинаря“ (2009), „Физика на тъгата – като послание“ (2012), „Почерци“ (2015) и „Почерци. Кн. 2“ (2018). Управител на издателство „Карина – Мариана Тодорова“ и носител за издателската си дейност на международната  награда „Заслужил за полската култура“ (2002).