Николай Райнов

Николай Райнов.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Николай Иванов Райнов
Роден
с. Кесарево (Велико Търново)
Починал
гр. София
Жанровелегенди, поеми, разкази, романи, статии, стихотворения
ИзданияЗеница, Летописи, Орфей, Художник

Райнов, Николай Иванов (с. Кесарево, Лов. обл., 1.01.1889 – София, 2.05.1954). Завършва Духовната семинария в София (1908) и следва философия в Софийския университет до 1911, но е принуден да прекъсне поради липса на средства. Работи като писар в Провадия; участва в Първата световна война като военен кореспондент; през 1919 завършва Държавното художествено-индустриално училище в София. Същата година предприема дълго пътешествие из Египет, Сирия, Палестина, Гърция и Италия. Работи като главен библиотекар в Народната библиотека в Пловдив (1922–1927). Главен редактор е на сп. „Зеница“ през 1922 и сп. „Орфей“ през 1926. През 1925–1927 г. е командирован в Париж, за да се запознае с паметниците на класическото изкуство и култура. Професор по история на изкуството в Художествената академия, академик от 1945, дописен член на Българския археологически институт от 1925. Един от основателите и пръв директор на Института за литeратура при БАН (1948–1949).

Николай Райнов е енциклопедична фигура с разностранни интереси и изключителна продуктивност: приживе е издал над 100 авторски книги, изявява се като прозаик, поет, художник, историк и теоретик на изкуството, един от най-прочутите публични лектори, занимава се с фолклор и етнография, сред най-задълбочените познавачи на езотеричната философия, религията и световната митология. За първи път публикува стихове през 1904 в сп. „Летописи“ и „Художник“ под псевдонима К. Поборников. Истинският му дебют е „Богомилски легенди“, издадени през 1912 под псевдонима Аноним, която бързо се превръща в литературно събитие и се възприема емблематично в контекста на неговото творчество. С нея той привлича вниманието на критиката, а след Първата световна война, когато почти едновременно издава седем книги, се утвърждава като един от най-търсените, но и най-оспорвани писатели в литературата ни през следващите десетилетия, както и като един от нейните духовни катализатори.

Философско-естетическата основа в ранните творби на Райнов е свързана с дилеми, характерни за първите десетилетия на ХХ век – отношението между изкуство и действителност и между духовното „аз“ и материалния свят, но специфичното е, че превръща дуализма в продуктивна естетическа и философска категория, използва новаторски митологията като градивен материал и носител на закодирани авторови послания и създава специфичен, богато орнаментиран език, изграден върху принципите на стилизацията и декоративността. Особено продуктивно и уникално в българската литературна практика е неговото отношение към мита, потвърдено в цялото му творчество – и особено към неговите способности да се трансформира и преконструира, да поема нови съдържания чрез универсална знакова символика, като бива осмислян на различно ниво от исторически и етнически обособените общности, запазвайки обвитите в тайнственост значения на универсалното. Синкретичната естетика на Райнов използва тези възможности по качествено нов начин, близък до авангардизма, като неконвенционално пренарежда знаковата система на митологичното и внася нови идейно-естетически компоненти в съгласие със своята основна концепция – за дуалистичния характер на човешката природа и за вечната борба между антагонистичните начала като основен двигател на човешкия дух. Тези характеристики особено ясно личат в романа му „Между пустинята и живота“, който провокативно преобръща основни догми и ценностни йерархии на християнската религия, поради което Райнов се оказва първият български писател, отлъчен от православната църква.

По-късното му творчество – особено в сборниците „Сиромах Лазар“ и „Счупени стъкла“, стилистичните и езикови експерименти на Райнов се доближават до търсенията на литературния авангард – особено до тези на Ч. Мутафов и Св. Минков. Той обосновава теоретически и доказва практически ефективността на два основни принципа в българския модернизъм след Първата световна война – декоративността и синтеза, които предполагат висока степен на условност, стилизация и абстракция, отказ от наративните функции на езика за сметка на експресивните, абстрахиране от всичко случайно и индивидуално, издигане на персонажите до иконични носители на определени философски концепции, символна извисеност и орнаментална структура на художествено изображение. Последователен в своя иносказателен и близък до притчата стил, чрез своите книги Райнов изгражда фрагменти от една обща картина, която се стреми да очертае трансценденталния, философски натоварен модел на човешката екзистенция. В най-дълбинните си пластове този модел се отнася не към миналото, а към бъдещето, защото търси нова мирогледна и морална мяра за човешкото съществуване, която свързва неговото творчество с идеите на Ницше, като същевременно ги пречупва през оригинална и универсална по своите търсения естетика.

Николай Райнов е един от първомайсторите в приказния жанр, като освен на оригинални приказки е автор и на 30 сборника с преразказани български и чуждестранни народни приказки. Превежда активно – впечатляващи примери са поредицата „Приказки от цял свят“ и „Тъй рече Заратустра“ от Фр. Ницше. Автор е на редица студии и статии за естетическите принципи на изкуството, като някои от тях имат ключово значение за развитието на българския модернизъм.
Псевд.: К. Поборников, Аноним

 

Едвин Сугарев

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Николай Райнов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Приказки от цял свят : 30 т.приказки (1931–1934)
История на изкуството : Т. 1–2изследвания (1943–1945)
История на изкуството : Т. 1–2изследвания (1945[–1948])
Хиляда и една нощ : Избр. приказкиприказки1027 (1942)
Богомилски легенди : Видения из летописа на светалегенди1912 (1918, 1938, 1994)
Видения из древна България : Сказания за мир и бран : Кн. 1–сказания1918
Градът : Поема на тайнитепоеми1918
Книга за царете : Сказание за мир и брансказания1918
Очите на Арабия : Сънни баладибалади1918
Слънчеви приказкиприказки1918
Книга на загадките : Притчи и сказанияпритчи, сказания1919 (1928)
Между пустинята и живота : Лир. романромани1919 (1994, 2003)
Източно и западно изкуствостудии1920
Светилник за душата : Апокрифи из живота на Буда и Иисусаапокрифи1920 (1993)
Имало едно време… : Сказание в пролог и 3 д.сказания1923
Графиката на Николай Павловичизследвания1924
Зараждане на изкуствата и печатаизследвания1924
Златното птиче : Бълг. приказкиприказки1924
Най-хубавите народни приказкиприказки1924 (1929 – под загл. Най-хубавите български приказки)
Днес и утре : 1. Мистика и безверие; 2. Блян ли е свръхчовека; 3. Копнежът на народитестатии1925
Мистицизъм и безвериебеседи1925
Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдивизследвания1925
Сиромах Лазар : Прости разказиразкази1925
Учителят като художник : Беседа, държана на пед. конф., уредена от Пловдивското класно учителско д-во на 12-15 .ІV. 1925беседи1925
Юнак над юнаци : Бълг. приказкиприказки1925
„Науката“ против теософиятастатии1926
Ремкеанство и теософиястатии1926
Али Баба и разбойниците; Завистливият съсед : Араб.приказкиприказки1927 (1939)
Вълшебният кон : Араб. приказкиприказки1927 (1938)
Вечни поеми : Песни за човека и земятапоеми1928
Възглед в историята на изкуството : Встъп. лекция на Николай Иванов Райнов, четена в Худож. акад. на 30.ХІ.1927лекции1928
Кораб на безсмъртните : Стиховестихове1928
Малък художествен речник : Живопис – архитектура, скулптура – графикасправочници1928
Човекът и образът мубеседи1928
Великият цар : Симеон Велики и неговото делобеседи1929
Една вечер у Перикла : Страници от худож.-култ. живот на древна Еладаизследвания1929
Синдбад морякът : Арабски приказкиприказки1930 (1943)
Трендафилко : Приказкаприказки1930
Вълшебни приказкиприказки1931
Дървото на приказките : 100 приказки за децаприказки1931
Златното гърне : Приказкиприказки1931
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 1. Вечното в изкуствотоизследвания1931
Княз и чума : Приказки за деца : Ч. 1–2приказки1931
Кристалния дворец : Приказкиприказки1931
Морската царица : Приказкиприказки1931
Приказки на добрата феяприказки1931
Царски приказкиприказки1931
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 2. Светулки : Творчество на първобитните народи изследвания1932
Източни приказки : [Кн.] 1. Китайски и японски приказкиприказки1932 (2005)
Книга на чудесатаприказки1932
Магьосникът : Разни приказкиприказки1932
Торба приказки за русалки, самодиви, царе, царски синове и др.приказки1932
Зеленото джудже : Исп. приказкиприказки1933
Индийски приказки : Нал и Дамаянти и др. приказкиприказки1933
Морски деца : Негърски и др. приказкиприказки1933
Омагьосано царство : Избрани приказкиприказки1933
Персийски приказкиприказки1933
Приказки за стария гарванприказки1933
Самодивско царствоприказки1933
Северни приказкиприказки1933
Славянски приказки : [Кн.] 1 –приказки1933
Царица Роза : Приказкиприказки1933
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 3. От свинкса до драконаизследвания1934
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 4. Мраморни боговеизследвания1934
Алмазите на Изток : Приказкиприказки1934
Веселите деца : Приказкиприказки1934
Най-хубавите български приказкиприказки1934
Седемте чудовища : По Пеншон, Нури, Метиве, Еле, Авло, Морен и Робидаприказки1934
Хубави стари приказкиприказки1934
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 5. Църкви и дворциизследвания1935
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 6. Светът на Мохамеда : Дворци и джамииизследвания1936
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 7. Модерно изкуство : Векът на великанитеизследвания1936
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 8. Модерно изкуство : В царството на колоритаизследвания1937
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 9. Модерно изкуство : При извора на хубосттаизследвания1938
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 10. Модерно изкуство : Бунтът на Дьолакроаизследвания1938
Пълно събрание от съчиненията : Т. 1. Богомилски легенди : Страници из летописите на света1938
La fajro-lango / Trad. G. Harsev1938
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 11. Модерно изкуство : Слънчево творчествоизследвания1939
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 12. Модерно изкуство : Пред великата тайнаизследвания1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 11: Счупени стъкла : Разкази из съвременния живот1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 12: Отдавна, много отдавна : Разкази и легенди1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 13: Сърдечен огън : Дамаскини и притчи1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 14: Самодивско царство : Сказания и притчи1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 15: Княз и чума : Повест за юноши / Ил. от автора1939
Batalo : Racontoj / Trad. At. Nikolov1940
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 1. Добри Чинтулов, Петко Славейков, Любен Каравелов, Васил Друмев, Христо Ботьовбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 2. Иван Вазовбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 3. Захари Стоянов, Михалаки Георгиевбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 4. Константин Величков, Стоян Михайловски, Алеко Константиновбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 5. Пенчо Славейков, Тодор Г. Влайковбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 6. Кирил Христов, Антон Страшимировбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 7. Пейо Яворов, Теодор Траяновбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 8. Елин Пелин, Петко Ю. Тодоровбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 9. Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димчо Дебеляновбеседи1941
Как се печати книга : Печатарско изкуство1943
Архитектурен стил : Илюстрирано стилознание с 238 образциалбуми1945 (1946)
Рембранд : Живопис, тематика на творбите, естетически разбор на главните картини и гравюри на майстора и сведения за неговите предходници и ученициизследвания1946
Кръвожадни : Романромани1947
Николай Павлович : График и живописецмонографии1955
Избрани произведения1957
Приказки от цял святприказки1964 (1974, 1998, 2005, 2012)
Български приказкиприказки1965 (1976, 1992–1993 : Т. 1–2, 2005)
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 1. Богомилски легенди; Видения из древна България; Книга за царете; Слънчеви приказки; Отдавна, много отдавналегенди, приказки, притчи1969
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 2. Сиромах Лазар; Счупени стъкла; Самодивско царство; Сърдечен огънразкази1970
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 3. Приказки на европейските народиприказки1971
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 4. Източни приказкиприказки1971
Im Land der Geister und Damonen : [Приказки за деца] / Ubers. aus dem Bulg. L. Markowaприказки1980
Николай Райнов : 1889–1954 : Шестнайсет избрани творби : [Албум] / Състав. К. Кръстев1984
Marchen aus alter Welt / Hrsg. B. Rainow ; Ubers. K. Papasowa1985
Bulgarische Marchen / Ubers. L. Markowa1987
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Ал. Йорданов, Е. Сугарев : Т. 1. Под ред. на състав. Е. Сугарев1989
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Ал. Йорданов, Е. Сугарев : Т. 1. Под ред. на състав. Ал. Йорданов1990
Непубликувани студии за изобразителното изкуство: Т. 1. Италианско Възражданестудии1997
Български вълшебни приказкиприказки1998
От царство в царство : Приказкиприказки1999

Книги за Николай Райнов

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Николай Райнов – четвърт век литературна дейност : Юбил. лист / Под ред. на Ст. Омарчевски1939
Кол.Николай Райнов : 35 г. творчество : [Юбил. лист], бр. ед.1948
Тихолов, П. Николай Райнов : Живот, творчество, анекдоти1948
Райнов, Б.Елегия за мъртвите дни : [Спомени за Николай Райнов]1976
Райнов, Б.Този странен занаят : [Автобиогр. роман]; Елегия за мъртвите дни : [Спомени за Николай Райнов]; Третият път : [Роман]1978
Кол.Рачо Стоянов, Николай Райнов, Стоян Загорчинов, Константин Константинов в спомените на съвременниците си / Ред. Г. Крънзов1978
Андонова, Н.Николай Райнов : Лит.-крит. очерк1980
Андрейчева, В.Книга за Николай Райнов1989
Райнов, Б.Элегия мертвых дней : [Спомени за Николай Райнов]1989
Стойчева, Св.Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията1995
Сугарев, Е.Николай Райнов – боготърсачът богоборец2007
Кол.Николай Райнов – посланик на светлината2009