Рашко Сугарев

Кратка информация
Име Рашко Михайлов Сугарев
Роден
гр. Пловдив
Починал
гр. София
Жанровеесета, новели, разкази, романи
ИзданияТракия, Студентска трибуна

Сугарев, Рашко Михайлов (Пловдив, 1.4.1941 – София, 16.3.1995). Завършва гимназия в родния си град (1959) и медицина във ВМИ – Пловдив (1967). Завежда Окръжния психиатричен кабинет в Смолян (1968–1972), редактор в сп. „Тракия“ (1973–1975). Работи в Дружеството на писателите, Русе (1976–1977), редактор в изд. „Народна младеж“ (1978–1980), във „Военно издателство“. (1980–1992).

Първата му публикация е разказът „Ние, праведните“ (в. „Студентска трибуна“, № 16, 7 януари 1964).

Сугарев е автор на разкази, новели, романи, есеистико-публицистични фрагменти. Гледната точка на повествователя и на героите в текстовете му е нееднозначна, изразяваща несигурните граници на Аза и интимния му свят. Характерни за изображението у Сугарев са ироничният подстъп към събития и лица, гротескните визии, пародията и травестията. Тематично творчеството му е белязано от идеята за превратностите – в историята („Дунавски новели“), в частното битие на личността („Балада за князе“), в употребите на словото („Преображения господни“).

Естетическите търсения на Сугарев минават под знака на проблематизираното общение с читателя, на вариращата му роля в структурирането на художествения текст. През 80-те години на ХХ в. Сугарев усилено експериментира с романовия жанр, откровено навлизайки в „забранената“ зона на антиромана („Лице на угодник“). Прехождането на персонажите един в друг, перипетийният разказ, следващ логиката на съня, разпадането на Аза в множество личностни проекции, нарушеният хронотоп, въвеждането на границата като екзистенциален праг в структурата на наратива са все изпробвани похвати още в новелата „Синева и сняг“ (1978) – първоначалния вариант на „кръстопътния“ и „съдбовен“ роман „Лице на угодник“.

Негови творби са включвани в антологии на български разкази в чужбина, превеждани са на нем., мак., рус. и чеш. език.

 

 

Бисера Дакова (текст и библиография)

 

Книги от Рашко Сугарев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Ние праведнитеразкази1971
Старшината и слънцетоновели, разкази1973 (1981)
Дунавско хоро повести1976
Синева и сняг новели1978
Балада за князе новели, разкази1982
Отказ от наследстворомани1984
Светлината на онези дниновели, разкази1988 (2012)
Преображения господни : Кн. 1: 1988романи1988
Дунавско хоро ; Балада за князе / Предг. Димитър Коруджиев ; Състав. Георги Величков, Любен Петковновели, романи1995
Свободен до неправдоподобност : Статии, есета, миниатюри, наброски / Състав. Георги Башиянов, Георги Величковесета, миниатюри, статии1996 (2016)
Лице на угодник / [Предг. Георги Башиянов]романи1999 (1999 (с подзаглавие Антироман)

Книги за Рашко Сугарев

АвторЗаглавиеГодина
Станев, Любен НиколовОбреченият -[Рашко Сугарев] : Хроника на едно колективно убийство1996
Стефанова, АлбенаРашко Сугарев : [Био-]библиография / Ред. Феликс Попов1998