Тодор Боров

Тодор Боров; Държател: Институт за литература - БАН
Кратка информация
Име Тодор Цветанов Тодоров
ПсевдонимТодор Боров
Роден
гр. Лом
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Тодор Боров (06.10.1977 г.)

Разказва за сътрудничеството на Елин Пелин във в. „Развигор“ и за своята работа като редактор и коректор на някои негови произведения, както и за приятелството си с писателя.

Файл: Боров за Елин Пелин.mp3 (3,19 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Тодор Боров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Речника на Найден Геровизследвания1923
Българската книгалитературноисторически изследвания1935
Конкурсът за Народна библиотекаочерци1938
Библиотека при управлението на БЗК банкаочерци1939
Домашни библиотекиочерци1941
Защо ни е нужен Български библиографски институт : Беседа пред приятелибеседи1941
Книги, библиотеки, библиографиястудии1941 (1947)
Пътят към книгите : Увод в библиографиятаизследвания1942
От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар : Встъп. лекциялекции1946
Маяковски на българскиизследвания1946
Библиотечна наукаизследвания1947
Да създадем новия библиотекар : Уводни думи при откриване на курса за библиотекари в научните библиотеки, 12 септември 1949 годинаречи1949
Христо Смирненски : Препоръч. библиогр. / Израб. Тодор Боров, Екатерина Ивановабиблиографии1953
Чехов и България : [Критико-библиографска студия] : За 50-год. смъртта на А. П. Чеховстудии1955
Bulgarische Bibliographieбиблиографии1959 (1966)
Александър фон Хумболт в Българиялитературноисторически изследвания1960
Der bibliographische Dokumentationdienst eines Institutes für Agrarökonomie. – Berlinбиблиографии1960
Ausbildung von Bibliothekaren in Bulgarien. – Upsalaизследвания1964
Живот с книги : 1942–1972 : [Сб. статии]статии1973
Книга и литература : Студии, статии, 1923–1980 и малко споменистатии, студии1981
Моят университет : [Спомени]спомени1991
Стъпки по пътя на един дълголетник 1901–1991 : [Спомени]спомени1992
Избрани страници / Състав. и науч. ред. Татяна Янакиеваизследвания2009

Книги за Тодор Боров

АвторЗаглавиеГодина
сб.Тодор Боров : [Юбилеен сборник] / Ред. Веселин Трайков, Божана Троянова1961
сб.В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров : [Сборник статии] / Ред. кол. Петър Динеков и др.]1984
сб.Един живот за книгите : В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му : [Сборник материали от юбилейна научна сесия, В. Търново, 12.IV.1991 г.] / Състав. и ред. Иван Радев и др. 1991
Куманова, Ал. Тодор Боров – „Пътя към книгите“ : Историография ; Хронотоп ; Феноменология ; Теория2007