Тодор Влайков

Влайков, Тодор Генчов (Пирдоп, 13.02.1865 – София, 28.04.1943). Учи в родния си град, завършва гимназия в София (1885) и с държавна стипендия продължава образованието си в Московския императорски университет. Подобно на много български студенти в чужбина се прибира в България за кратко по време Сръбско-българската война (1885), след което продължава следването си, но не се дипломира. В Москва участва в съставителството на трите тома на „Словарь болгарского языка“ на проф. Дювернуа. Окончателно се завръща през 1888; работи като главен учител в Пирдоп (1888–1891), след това в Търново (1891–1892), като училищен инспектор в Софийското учебно окръжие (1892–1894), учител по руски и български език в Софийската мъжка гимназия (1894–1896). Основава първата българска земеделска кооперация (1890) в с. Мирково – Мирковско взаимодавно спестовно земеделческо дружество „Орало“; Българското народообразователно дружество (1893); председател е на Българския учителски съюз (1898). Освен обществена, Влайков развива и активна политическа дейност. На изборите през 1895 се кандидатира неуспешно за народен представител, но малко по-късно, заедно с друг известен политически деец по това време – Найчо Цанов, Влайков поема инициативата за създаването на Радикалдемократическата партия (1905), която обединява някои среди на интелигенцията и играе важна роля в борбите срещу личния режим на Фердинанд Сакскобургготски. Идеологически център и орган на партията е създаденото през 1902 списание „Демократически преглед“, чиито редактори са Влайков, А. Страшимиров и И. Георгов. Влайков е член на ръководството на партията до 1924. Участва в управлението на Демократическия сговор (1924); народен представител (1901, 1919–1920). От 1931 се оттегля от политическа дейност. Действителен член на Българското книжовно дружество от 1900.

Влайков е писател, публицист, общественик, читалищен и партиен деец. Интересите му към литературата са още от ранните ученически години. Първите му творчески опити са в жанра на поезията, той ги изпраща в „Периодическо списание“, но не са публикувани. През 1882 в сп. „Здравец“ е поместен нравоучителният му разказ „Две деца Стоянчо и Драганчо”, а през 1883 в пловдивския вестник „Марица“ са отпечатани няколко негови стихотворения със заглавие „Македонски теглила“. Разкази започва да пише като ученик в VI клас; първите му сериозни белетристични творби, „Селянка“ и „Разказ на една бабичка“, се появяват на страниците на русенското списание „Народен другар“ и на „Периодическо списание“. Със свои разкази, статии, публицистика, портрети на писатели той сътрудничи на списанията „Труд“, „Учител“, „Денница“, „Мисъл“, „Златорог“, „Демократически преглед“, „Българска мисъл“, вестниците „Мир“, „Вестник на жената“, „Съзнание“.

Студентският му период в Москва играе решаваща роля за формирането на обществените и естетическите му възгледи. Увлича се от идеологията на Д. И. Писарев, запознава се с трудовете на теоретика на народничеството Николай Михайловски и изцяло приема идеята за просвещението като неотменен смисъл на ролята на интелигенцията. Тя е водещият житейски императив, на който той служи до края на живота си. Именно желанието за активно присъствие и съзнанието за възможност да играе роля в промяната на българската реалност го отдалечава от академичното битие. В Москва Влайков създава две от най-популярните си повести: „За дядовата Славчова унука“ и „Леля Гена“. Те очертават някои от основните тематични типологии, в които се полагат не само неговите текстове, но и повечето от разказите от края на ХIХ в. Ако първата носталгично връща към родово-патриархалния модел с представа за неговата по условие зададена хармоничност, с герои, които не са носители на вътрешни конфликти, с акцент върху битово-етнографското, то във втората чрез образа на главната героиня се очертава социално-психологическа проблематика. В част от текстовете си белетристът Влайков търси и разказва (неслучайно „разказва“, „приказва“ са компоненти на подзаглавията) човешки истории, а те са неотменно и семейно-родови, които илюстрират онази несложна философия на устояването на житейските изпитания и собствените избори; в които присъства съхранено съчувствието, доброто, любовта („Стрина Венковица и снаха ѝ“, „Житието на една майка“). В други творби писателят по-скоро тезисно развива идеологическите си възгледи, в чийто център е образът на учителя, просветител и носител на нови градивни обществени идеи („Кметове“, „Учител Миленков“, „Нерешеният въпрос“).

След създаването на сп. „Демократически преглед“ ролята на общественика и политика взема превес и публицистиката отмества встрани художествената литература, към която Влайков се връща едва две десетилетия по-късно. В периода 1925–1931 подготвя пълно издание на събраните си съчинения. В него някои от първите му разкази не намират място, а други са съществено редактирани и променени (дори и като заглавия: „Другари“ – „Среща“; „Косач“ – „Бае Цено“).

Още като учител Влайков вижда необходимостта от нов тип учебници. Пише първо читанка за IV отделение, големият  ѝ успех го окуражава да продължи, съставя и читанки за ІІ и ІІІ отделения.

През втората половина на 30-те години на ХХ в. Влайков пише, по-скоро диктува на дъщеря си, тъй като губи зрението си, автобиографично-мемоарната книга „Преживяното“ и продължението  ѝ „Завои“.

Създава обемно публицистично творчество, в което основни теми са земеделското и кооперативно дело, националният въпрос, корупцията, политическите машинации и манипулации, кариеризмът и др. Убеден демократ, привърженик на парламентаризма, Влайков категорично се противопоставя на едноличния режим на Фердинанд в книгата си „Чиновничество и властници“.

През 1926 по инициатива, с дарение и лично участие на Мария Влайкова, съпруга на Тодор Г. Влайков, е открита сграда, предназначена да помещава Народното кино. Веднага след това новопостроената сграда на ул. „Цар Иван Асен ІІ“ е дарена на Министерството на народното просвещение, а малко по-късно киното вече носи името „Влайкова“.

Псевд.: Веселин, Здравко

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

 

Книги от Тодор Влайков

ЗаглавиеЖанровеГодина
За дядовата Славчова унука разкази1889 (1917)
Разказ за леля Генаразкази1890
Няколко мисли за народния учител като учител и на обществотомисли1891
Ратай : Повест повести1894 (1941, 1957, 1961))
Разкази и повести : Кн. 1 : Златко ; За дядовата Славчова унука ; Среща ; Мечти и действителност ; Учител Миленков ; Кметове.разкази1897
Няколко пояснителни бележки към читанките ми : Наместо предговор бележки1898
Няколко бележки върху новото издание на читанките ми бележки1899
Няколко речи, изказани в ХI-то обикн. нар. събрание през пролетната и есенната сесия речи1902
До г-да избирателите в Белоградчикската околия / [Възвание от] речи1903
Бележки върху земледелческия въпрос бележки1906
Политиката на министър Шишманов : Реч, произнесена в Нар. събрание на 8 дек. 1905 г. при разглеждане бюджета на М-вото на нар. просветаречи1906
Върху разцеплението в Съюза на земледелските кооперации /1909
Личният режим у нас : Бележки върху неговото развитие и върху условията за премахването му бележки1910 (2013 – фототип. изд.)
Земеделският съюз бележки1914
Леля Гена разкази1917
Днешният политически момент и Радикалната партия : Реч, произнесена при откриването на извънредния радикалски конгрес на 29 май 1919 г. речи1919
Съчинения : Т. 1 - [7] - 1925[-1931] 1925
Дядовата Славчова унука : Повест повести1927 (1928, 1929, 1941, 1946, 1978, 1985, 1989 )
Чиновничество и властници : Очерки. Според бел. и спомените на моя браточерци1934 (2018)
Завои. Из жизнения и творчески път на един писател и общественикспомени1935 (2015 – фототип. изд.)
Стрина Венковица и снаха ѝ : Повестповести1938
Златкоразкази1939
Косачразкази1939
Моите родители. Из детските ми спомениспомени1939
Седянка : Разказразкази1941
Съчинения. Т. 1–4. 1941–19461941
Русите идат : Откъс от „Преживяното”спомени1960
Съчинения / Предг. Г. Константинов. Т. 1–8. 1963–641963
La petite-fille du pere Slavtcho : Nouvelles / Trad. [от бълг.] Suzanne Gorinovaповести1966
Разкази и повести / Под ред. на К. Константиновразкази1967
Като бях момче : Избр. разкази / Подб., ред и бел. Д. Дамевразкази1975
Дядовата Славчова унука : Избр. творби / С предг. от Вес. Андреев1979
Преживяното : [Мемоари] : Ч. 1–3мемоари1985
Неизвестни писма на Т. Г. Влайков : София–Москва–Ястребки–Пирдоп, 1885–1893 писма1991
Дядовата Славчова унука : Разкази и повести / Състав. Иван Гранитски, Панко Анчевразкази2004
Депутатът : Ч. 1–2. / Ч. 1. Депутатът Делчо Жабурков. 2004

Книги за Тодор Влайков

АвторЗаглавиеГодина
Атанасов, Н. По върховете : Лит. очерки : Предпоставки на литературата ни след Освобождението : Ив. Вазов, Т. Г. Влайков, Алеко Константинов, П. Тодоров, К. Константинов 1927
Попвасилев, Ст.Българският писател и родната реч. Т. 1. 1933
Крънзов, Г. Т. Г. Влайков : Биогр. скица1935
сб.Тодор Г. Влайков. Литературно и обществено дело. 1865–1885–1935 : Юбил. сб. / Под ред на М. Арнаудов и Г. Крънзов1935
Райнов, Н.Вечното в нашата литература1941
Миндов, Хр. Творци на словото : Спомени и характеристики [за Т. Г. Влайков и др.] 1953
Константинов, Г. Тодор Г. Влайков : Лит.-крит. очерк1960
Кол.Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски в спомените на съвременниците си / Под ред. на Димо Минев и др.1964
Горянски, П.Дни без залези : Спомени и очерци за Т. Г. Влайков1981
Неделчев, М.Морал и политика : страници за Тодор Влайков : юбилейно издание по случай 150 години от рождението му 2015

Статии за Тодор Влайков

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Пешев, ПетърВеселин : [Рец. разказите на Т. Влайков]Искра18893
Кръстев, Кръстьо Очерки из съвременната българска литература : М. Геориев и ВеселинМисъл18921
Без авторТ. Г. Влайков – „Разкази и повести“ : [Рецензия]Цвят18977-8
Цонев, БеньоТ. Г. Влайков (Веселин) „Разкази и повести“ : [Рецензия]Български преглед18978
С. Д-ъ. [Благоев, Димитър]Нашата художествена литература : Т. Г. Влайков – Веселин. „Повести и разкази“ Ново време18982,3,5
И. К. „Учител Миленков“ – повест : Рецензия Право дело19007
Без авторНови читанки за I и II отделение с картинки от Т. Г. ВлайковВести190170
Яворов, ПейоГ-н Влайков по Македонския въпросДело19023
Без авторРефератът на Т. Г. ВлайковВреме27.08.1908226, 227
Бабев, ДимитърЛитературни портрети : ВеселинМир19123558
Коларов, ИвСоциални мотиви в нашата литератураСофийска вечерна поща191227
Маринополски, ЙорданЛитературната реакция у насСъвременна мисъл19145
В. Миролюбов [Кръстьо Кръстев]Орисията на българската жена и майка : [За женските образи в творчеството на Влайков]Кръстев, Кр. Христо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворов1917
Без авторВеселин като писателПланове и теми19183
Атанасов, НиколаСтари познайнициВъзход19201
Страшимиров, АнтонГрад и селоНаши дни192110
Константинов, КонстантинТ. Г. Влайков. Съчинения. Т. 1. : [Рецензия]Демократически преглед19249-10
Генов, М.Веселин – ВлайковВенец19257
Йорданов, Вел. Съчинения на Т. Г. Влайков. Т. 1. Разкази и повести : [Рецензия]Училищен преглед19257
Младенов, СтефанЕдин от големите майстори на българската битова повестИзток192536
Бадев, ЙорданНашата белетристикаСлово23.02.1925826
Шишманов, ДимитърПовестите на Т. Г. ВлайковСлово (Подл. Литературна седмица)25.11.19251043
Атанасов, НиколаРазкази и повести от Т. Г. ВлайковБългарска мисъл19269
Кьорчев, ДимоСъчиненията на Т. Г. Влайков, т. I и II. Пролом19266
Николов, НиколаНашата интелигенция и народното учителствоУчителска мисъл19265
Шишманов, ДимитърВторият том на съчиненията на Т. Г. ВлайковСлово26.06.19261213
Попвасилев, СтефанТипови и езикови ценности у Т. Г. ВлайковРодна реч19273
Минков, ЦветанНашите писатели – Т. Г. Влайков – ВеселинВестник на жената1927271
Негенцов, ДосюУчителството пред съда на Т. Г. ВлайковОбществена мисъл19272
Без авторТ. Г. Влайков пред съда на учителствотоНарод192772
Гълъбов, КонстантинСъчиненията на Т. Г. ВлайковЛитературни новини192816
Без авторИнициативата на Т. Г. ВлайковЗвено192845
Клинчаров, ИванТ. Г. Влайков „Дядовата Славчова унука“, повест : [Рецензия]Наковалня1928127
Попвасилев, СтефанСъчиненията на Т. Г. ВлайковРодна реч19284
Шишманов, ДимитърНеобходима предпазливостСлово11.05.19281775
Шишманов, ДимитърПисателят и общественосттаСлово13.10.19281903
Величков, АтанасСъчиненията на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Учителско дело192928
Каменова, АнаПовече светлина : [За съчиненията на Т. Г. Влайков]Свободна реч19291699
П. М. [Минев, Петър]Съчиненията на Т. Г. ВлайковУчилищен преглед19299
Минков, ЦветанСъчинения на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Листопад19291-2
Младенов, Стефан Влайковите „Повести и разкази“ в ново изданиеЗлаторог19292-3
Попвасилев, СтефанПовече светлина!Учителски вестник192931
Радославов, ИванСъчинения на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Хиперион19291-2
Русалиев, ВладимирПри нашите хора на изкуствотоМисъл19294
Минев, МирославВлайков – белетристътЛъч11.01.192926
Шишманов, ДимитърТ. Г. Влайков : Съчинения. Т. IIIСлово11.01.19291975
Митов, ДимитърТ. Г. Влайков – Съчинения Т. IV – Повече светлина!Литературен глас14.12.192953
Каралийчев, АнгелСледи от кръстния ни походСлово27.03.19302335
Арнаудов, МихаилСъбраните политически речи на г. ВлайковБългарска мисъл193110
Бадев, ЙорданСкици на живите : Т. Г. ВлайковЗора19313690
Без авторЗа г. Влайков и за българския писател изобщоСъвременник193137-38
Консантинов, Г. Т. Г. Влайков като общественикСъвременник193111
Попфилипов, НикифорВ заника на един голям общественикСъвременник193131-32
Крънзов, ГеоргиУчастието на Влайков в хуманитарните движенияМисъл193220
Каралийчев, АнгелСелото и литературатаУчилищно дело193226
Вранчев, НиколаЧовекътМисъл193320
Златаров, АсенПортрет на Т. Г. ВлайковМисъл193320
Страшимиров, АнтонЕдна равносметкаОбществено развитие19333
Koнстантинов, Г. Тодор Г. Влайков като личностНови дни1934196
Арнаудов, Михаил„Чиновничество и властници“, очерки от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Българска мисъл19343
Арнаудова, ДораПреживяното : [Рецензия]Завети193417-18
Васев, СлавчоОтражението на народния бит в литературатаНови дни1934192
Генов, М. МиротворецПросветно единство193427
Генов, Минко„Чиновничество и властници“Обществено развитие19344-5
Зидаров, Камен„Две се млади залюбили“ от Т. Г. ВлайковБългарски народен театър193494
Зяпков, П. Т. „Чиновничество и властници“ : [Рецензия]Звено19347
Руменов [Георги Константинов]Две се млади залибилиНови дни1934198
Крънзов, Георги„Чиновничество и властници“, очерки : [Рецензия]Завети19349
Минков, ЦветанСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл193410
Николов, МалчоПисателят ВлайковБългарска реч19347
Попвасилев, СтефанЗа Т. Г. Влайков и неговите спомениРодна реч19342
Попвасилев, СтефанЮбилеен сборник Т. Г. ВлайковРодна реч19345
Филипов, Александър„Преживяното част I – детски години“ : [Рецензия]Златорог19348
Филипов, Александър„Чиновничество и властници“ от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Златорог19344
Филипов, АлександърЛитературното дело на Т. Г. ВлайковПросветно единство193426
Филипов, АлександърТодор Г. ВлайковПросветно единство193426
Без авторЮбилеят на Т. Г. ВлайковНови дни1934112, 166,184, 194, 195, 197
Крънзов, ГеоргиВлиянието на Толстоя върху Т. Г. ВлайковСвобода1934518
Телчаров, ПламенТ. Г. Влайков – „Чиновничество и властници“, очерки : [Рецензия]Литературен глас17.06.1934239
Христов, КирилБългарска проза в сърбохърватски преводЛитературен свят10.19342
Бадев, ЙорданПът за лиературните потомства : Дядо ВлайковЗора19354738
Бадев, ЙорданЦенна автобиография : „Завой“ от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Зора19354721
Балканска, Д.Жената у Т. Г. ВлайковБългарска мисъл19352
Г. П. [Господинов, Печо]Писателят Т. Г. Влайков за женатаВарненски новини19353938
Дабев, ДимитърТ. Г. ВлайковУчилищен преглед19355-6
Иванов, В. Т. Г. Влайков като писател и общественикЮг (Пловдив)1935487
Константинов, ГеоргиТ. Г. Влайков : За 50 год. му писателски юбилей.Златорог19354
Константинов, КонстантинТ. Г. ВлайковОбзор19354
Красински, СлавчоТ. Г. Влайков събира миналотоНови дни1935365
Николов, Кр.Кооператорът Т. Г. ВлайковКооперативна просвета19355
Попвасилев, СтефанТ. Г. Влайков – изобразител на битаЛИК193527
Станимирова, РадкаЖената у творчеството на Т. Г. ВлайковВестник за жената1935608
Дзивгов, АлександърВ чест на Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935270
Елин ПелинНовият : 50 год. юбилей на писателя Т. Г. ВлайковЛитературен час10.04.19351
Митов, ДимитърПреживяното от Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935270
Райяев, ГеоргиТруженик : 50 год. юбилей на писателя Т. Г. ВлайковЛитературен час10.04.19351
Хлебаров, Ячо Ст. Общественикът Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935270
Данчев, НиколайТворчеството на Т. Г. ВлайковЛитератупен час17.04.19352
Бакалов, ГеоргиЗаветите на възражданетоМисъл193615
Минков, ЦветанСелска драмаМинков, Цв. История на българската драма1936
Митов, ДимитърСлава на Т. Г. ВлайковМитов, Д. Писатели и книги.Т. 2.1936
Калинов, ДамянДесетилетие на литературни борби : Критичният реализъм на 90-те г. Час193728
Чешмеджиев, ГригорПисателят не е бил чужд на своето времеНовогодишен лист на българската литература1937
Таджер, АврамПоукиСлово07.07.19374501
Коен, ЛеоТ. Г. Влайков : 70 годишенКоен, Л. Поезия и живот : Лит. драски и размишления1938
Рашев, ЙорданТри съществени елементи в творчеството на Т. Г. Влайков – ВеселинЦърковен вестник193843
Станчев, Ст. Два се млади залибиле от Т. Г. ВлайковБургаски фар19384992
В. К-скиТ. Г. ВлайковВечерна бургаска поща19382877
Арнаудов, МихаилПредговор : [За анализа на творчеството на Т. Г. Влайков]Нурижан, Ж., М. Арнаудов. Стожери на българската литература. Т. 11939
Данаилов, Славчо„Когато бях момче“ : Спомени от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Златорог19399
Данаилов, СлавчоТодор ВлайковПросветно единство193925
Динеков, ПетърСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл19397
Ибришимов, Георги„Моите родители“ от Т. Г. ВлайковЦърковен вестник193948
Иванов, Д. Религиозно-етични елементи в новобългарската литератураБратско слово193910
Нурижан, ЖоржТ. Г. ВлайковНурижан, Ж., М. Арнаудов. Стожери на българската литература. Т. 11939
Пеев-Плачков, Иван„Преживяното“ : [Рецензия]Родина19391
Бабев, ДимитърТ. Г. ВлайковБабев, Д. Нашите писатели1940
Бадев, Йордан75-тата година на дядо ВлайковЗора19406210
Василев, ОрлинТ. Г. Влайков – живот и пример!Читалище19401-2
Дамянов, Хр.Т. Г. Влайков и „Леля Гена“.Тракиец1940721
Дамянов, Хр. Т. Г. ВлайковНароден страж19406
Коен, ЛеоДядо Влайков – 75 годишенБургаски фар19405485
Крънзов, ГеоргиТ. Г. Влайков на 75 годиниБългарска мисъл19402
Кунин, Й.Ако не беше станалоНародна просвета19407-8
Кючуков, М. За дядо Влайков и за някои въздържателни въпросиЗаря19405568
Недялков, Христо„Преживяното“ : [Рецензия]Светлоструй194018
Павлова, Надя П.Религиозните добродетели на Т. Г. ВлайковЗов19402-3
Пенев, Пенчо„Преживяното“ : [Рецензия]Изкуство и критика19406
Пенев, ПенчоСедемдесет и пет години в служба на българския народСердика19402
Без авторЮбилеят на „Златорог“ : 3.III.1940Слово04.03.19405295
Доспевска, Нели„Преживяното“ – част II „Когато бях момче“ от Т. Г. ВлайковЛитературен глас18.12.1940494
Маджаров, ДимитърЦенното в произведенията на ВлайковаБългарска реч19412
Митов, ДимитърТ. Г. ВлайковПрослава19414
Ран БосилекТодор. Г. ВлайковДетска радост19417-8
Константинов, ГеоргиТ. Г. Влайков : [Лит. критика за новото изд. на съчиненишта му]Народен страж194211-12
Ненов, БогомилСъчинения. Т.I-IIИзкуство и критика19428
Стефанов, Л.П. Ю. Тодоров и неговите съвременници : Т. Г. Влайков и П. Ю. ТодоровИзкуство и критика19422-3
Цанков-Дерижан, ХристоБългарският писател и кооператизмаЗаря19426106
Динеков, ПетърТ. Г. ВлайковИзкуство и критика19436
Арнаудов, МихаилАпостол на правдатаБългарска мисъл19434
Бадев, ЙорданДядо ВлайковЗора19437151
Божидаров, Д. Светогледът на Т. Г. ВлайковЦърковен вестник194323
Божков, Стойко„Преживяното“ : [Рецензия]Вестник за жената1943925
Божков, СтойкоТодор Г. ВлайковВестник за жената1943934
Генов, ГеоргиТодор Г. Влайков като общественик и политикОтец Паисий19435-6
Джуров, ПетърДядо ВлайковКооперативна просвета194311-12
Каралийчев, АнгелДядо ВлайковБългарска мисъл19434
Б. Т. Колкото повече оръдията гърмят, толкова повече музите трябва да говорятБургаски фар19436556
Марковски, ИванТодор Г. Влайков като религиозно-нравствен обновителЦърковен вестник194326
Недялков, ХристоСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл19433
Недялков, ХристоТодор Г. ВлайковУчилищен преглед19434-5
Ненов-Бдинец, АсенМихалаки Георгиев и Т. Г. ВлайковЗаря19436666
Николова, ЖанаЗа дядовата Славчова унукаБългарска мисъл19434
Угрин, ДимитърТ. Г. ВлайковОтец Паисий19434
Чилингиров, СтилиянТ. Г. Влайков – Веселин : Надгробно слово Българска мисъл19434
Чилингиров, СтилиянТодор Генчов Влайков (Веселин)Утро29.04.194310114
Бабев, ДимитърТодор Г. ВлайковУтро30.04.194310115
Данаилов, Славчо„Преживяното. Ч. III. Гимназист в София“Слово19446144
Нонев, БогомилТ. Г. Влайков : Съчинения, Т. I и II. Изкуство и критика19448
Камбуров, ИванГодишнината от смъртта на Т. Г. ВлайковУтро06.05.194410410
Велчев, ВелчоТ. Г. ВлайковБългарски език и литература : За VI кл. На гимназиите1945
Динеков, ПетърТ. Г. Влайков и руската литератураЛитературен фронт194526
Богданов, ИванТодор Г. Влайков : По случай 3 г. от смъртта му. Балкански преглед19464
Калчев, КаменВредни книги за децаБодра смяна194610
Василев, ВладимирТ. Г. ВлайковИзгрев1946480
Крос [Генов, Тодор]Диалог между мъртвите и живитеОтечествен фронт1946642
Динеков, ТетърЛитературното дело на Т. Г. ВлайковНовини194659
Иванов, ВичоТ. Г. ВлайковИванов, В. Портрети от близко и далеч1946
Константинов, ГеоргиНародническата идеология от последното десетилетие на XX векРадикал194641
Константинов, ГеоргиСпомените на Т. Г. ВлайковРадикал194665
Крънзов, ГеоргиТ. Г. ВлайковНарод1946480
Минков, ЦветанИдеята за републиката у насЕзик и литература19465
Минков, ЦветанТодор Генчев Влайков : По случай 3 г. от смъртта муЛитературен фронт194634
Руж, ИванУрокът на старите майсториВедрина194630
Константинов, ГеоргиТ. Г. ВлайковКонстантинов, Г. Български писатели : Биографични и библиографични данни1947
Кънчев, ИванНово издание на „Дядовата Славчова унука“Език и литература19473-4
Без авторПисателят – народник ВлайковНароден фар (Бургас)1947719
Томалевски, ГеоргиТодор Г. ВлайковИзгрев1947782
Угрин, ДимитърТ. Г. ВлайковЗемеделско знаме1947190
Бояджиев, ОгнянДимитър Благоев за някои български писателиУчилищен преглед19484
Зарев, ПантелейТвочеството на Ст. Ц. Даскалов : [Сравнение на героите му с тези на Влайков]Зарев, П. Българска литература : Проблеми на развитието й1950
Партений Левкийски, архимандритПисателят Тодор ВлайковДуховна култура19535-7
Веселинов, ГеоргиПисател – демократ и гражданин : [По случай 10 г. от смъртта му]Отечествен фронт19532692
Константинов, ГеоргиТодор Г. Влайков : [По случай 10 г. от смъртта му]Литературен фронт23.04.195317
Минков, ЦветанТодор Г. ВлайковНародна армия29.04.19531441
Цонев, Йордан и др.Т. ВлайковЦонев, Й., Ив. Сестримски. Класици на българската художествена литература : Материали за курсове и семинари за библиотекари1954
Каранфилов, ЕфремВойник или слуга : За разказа на Т. Г. Влайков – Веселин „Вестовой“Каранфилов, Е. Войникът в строя и литературата : Литературнокрит. статии1956
Константинов, ГеоргиТодор Г. Влайков : [За творчеството му]Константинов, Г. Писатели реалисти : [Литературнокрит. очерци]. Кн. 11956
Богданов, ИванИзвор, който не пресъхваКартинна галерия19582
Велева, ЛилияТ. Г. ВлайковПламък19586
Веселинов, ГеоргиТодор Г. ВлайковСептември19584
Каралийчев, АнгелТ. Г. ВлайковЛитературен фронт25.02.19608
Савов, НиколаТ. Г. Влайков за възпитаниетоУчителско дело19.09.196173
Авджиев, ЖелязкоХудожник на народния битЛитературна мисъл19624
Христо Вълков [Христо Димитров]Т. Г. ВлайковЛитературни новини196355
Волен, ИлияПисател – народен, българскиЛитературен фронт19659
Бонев, ПГорчивата мъка на омъдряванетоНародна младеж196536
Георгиев, ЛюбенТ. Г. Влайков : 100 г. от рождението муРодна реч19654
Спасов, ИванДядо ВлайковУчителско дело16.02.196514
Константинов, ГеоргиПисател и народен учителОтечествен фронт25.02.19656368
Първанова, АнастасияЗа народническото начало в творчеството на един забравен белетрист : Т. Г. ВлайковРодна реч19754
Свиленов, АтанасДядо ВлайковЛитературен фронт19759
Панова, МагдаСоциалнопсихологически аспекти на отношението към земята : Според произведенията на Т. Г. Влайков, М. Георгиев, К. Петканов, А. Страшимиров и Елин ПелинСоциологически проблеми19765
Тонов, АнгелБелетристът Т. Г. ВлайковПламък19773
Георгиев, ЛюбенТ. Г. ВлайковГеоргиев, Л. Български писатели класици : [Очерци]1978
Андреев, ВеселинМъничко за дядо ВлайковЛитературен фронт13.04.197815
Неделчев, ГеоргиВисоки пориви в името на благородни цели : [Т. Г. Влайков]Неделчев, Г. Учителят в българската художествена литература1980
Русинов, РусинТодор Влайков и унификационните процеси в българския книжовен език през първите две десетилетия след Освобождението Език и литература19813
Иванов, Ж.Наблюдения върху повестта „Дядовата Славчова унука“ и мирогледа на Т. Г. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Т. 2119835
Свиленов, АтанасДядо ВлайковСвиленов, Ат. Притежания на паметта1983
Полянов, ВладимирВъзрожденецътЛитературен фронт10.02.19836
Александрова, Надежда„Преживяното“ от Т. Г. Влайков и спомените на неговия братСептември19844
Горянски, ПетърТ. Г. ВлайковГорянски, П. Когато светлините не гаснат1984
Иванов, Ж. Образът на града в творчеството на Т. Г. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Т. 2219841
Авджиев, Жельо„Преживяното“ – един от върховете на националната ни мемоаристикаЕзик и литература19853
Андреев, Веселин„Преживяното“ и „съпреживянотоСептември19851
Бъклова, КатяЗа „Преживяното“ от Т. Г. ВлайковРодна реч19857
Каменов, ЙосифПри поезията на патриархалнотоОтечество19853
Крънзов, ГеоргиЛетописец на своето времеСептември19852
Григоров, Георги„И аз съм допринесъл нещо...“ : 120 г. от рождението на Т. Г. ВлайковУчителско дело13.02.19857
Анчев, ПанкоС любов към народа : 120 г. от рождението на Т. Г. ВлайковПулс19.02.19858
Кювлиева, ВесаЗаслуги за първия речник на българския език : 120 г. от рождението на Т. ВлайковЛитературен фронт23.02.19859
Памуков, СтефанПоглед към неизвестното : 120 г. от рождението на Т. ВлайковЛитературен фронт23.02.19859
Събев, ФридлибВяра в нравствеността на българина : 120 г. от рождението на Т. Г. ВлайковОтечествен фронт23.02.19859
Иванов, СлавчоВлайков и театърътИзвестия на научните работници. Клон Силистра19865
Иванов, СлавчоХудожествената публицистика на ВлайковЕзик и литература19862
Иванов, Славчо„Преживяното“ от Т. Г. ВлайковЛитературна мисъл19872
Бъклова, КатяВлайковата равносметкаЛитературна мисъл19893
Бъклова, КатяПоследните повести на Т. Г. ВлайковРодна реч19902
Сестримски, ИванСладкодумецът от Пирдоп [писателят Т. Г. Влайков]Читалище19935-6
Каменов, ЙорданПреживяното и пресъздаването муЛетописи199311-12
Илев, ТодорНародничеството на ВлайковЛитературен форум (прил.)04.199315
Александрова, НадеждаОбщественото служене : 50 г. от смъртта на Т. Г. ВлайковВек 2105.05.199318
Иванов, МартинТодор Г. Влайков и Македония : 50 г. от смъртта на Т. Г. ВлайковВек 2105.05.199318
Иванов, ДимитърВъзможната алтернатива : Нац. въпрос през погледа на Т. ВлайковВек 2115.09.199337
Бъклова, КатяИстини и заблуди около Т. Г. ВлайковВек 2115.12.199350
Йорданов, АлександърТодор Г. Влайков и списание "Демократически преглед"Демократически преглед19941
Илев, ТодорТ. Г. Влайков - носител на нравствени и религиозни ценностиВек 21199527
Свиленов, АтанасСякаш влизаме в стар роден дом : [130 г. от рождението на Т. Г. Влайков]Демокрация18.02.199542
Александрова, НадеждаПолитикът : 130 г. от рождението на писателя и политика [Т. Г. Влайков]Век 2122.02.19958
Гидиков, СтефанПисателят, общественикът, човекът : За началото на "Демократически преглед"Демократически преглед19964-5
Станимирова, РадкаВлайков - писател, учител и общественикДемократически преглед19961
Костурков, СтоянДружба и политика : За началото на "Демократически преглед"Демократически преглед19964-5
Генов, МинкоИзпълнено обещание : За началото на "Демократически преглед"Демократически преглед19964-5
Козлуджов, Запрян"Дума - дума изкарва" : Наративното моделиране на патриархалния свят в прозата на М. Георгиев и Т. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. Т. XXXV1997
Райчев, РайчоВлайков като редактор и младите писатели : Сто г. от първия брой на "Демократически преглед"Демократически преглед200250
Пенчева, РумянаМоето богатство и сила са книгите : [60 г. от смъртта на Т. Г. Влайков]Български писател19.02.20037
Динков, Иван младшиТодор Влайков - първооснователят [на кооперативното дело у нас]Понеделник20047-8
Пенчева, РумянаБорбата за трезвеност - дела и документи : Писателят политик [Тодор Влайков 1865-1943 г.]Дневен труд (прил.)14.11.2004316
Шишкова, НиколинаСъвършена простота : 140 г. от рождението на Т. ВлайковЧиталище20051-2
Зарев, ТониЗавоите на писателя-общественик : 140 г. от рождението на Т. Г. ВлайковАз Буки06.04.200514
Беличовска, ДаниелаКръчмата като основен топос в патриархалността : [В творбите на Тодор Влайков, Елин Пелин и Антон Страшимиров]Известия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"20061
Замфиров, МиленТодор Влайков - голям общественик и просветен деецПедагогика20105
Коев, АтанасПисателят народник : 13.02.2010 гПро § Анти12.02.20105
Коев, Атанас145 години от рождението на Тодор ВлайковПро § Анти12.02.20105
Кочев, ИванТодор Г. Влайков и книжовният български език : По случай 150 год. от рождението муБългарски език20154
Без автор150 години от рождението на Тодор ВлайковЗемя13.02.201530
Неделчев, МихаилМорал и политика : Слово по случай 150-год. от рождението на Т. Г. Влайков, произнесено в СУ "Св. Климент Охридски" на 13 февруари 2015 гКултура27.03.201512