в. Балкански преглед

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБалкански преглед
Начална дата09.10.1931 г.
Мястогр. София

Вестник за политика, литература и информация. Ред. Ил. Главусанов. Уреждат група столични журналисти. Сафия, п-ца Търговска. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 200 лв. 1000 тир.

Год. І; 1931; излязъл от печат 1 бр.

По сведения на редактора били излезли 5 броя.