в. Бъдаще

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБъдаще
Начална дата25.01.1924 г.
Крайна дата18.08.1924 г.
Мястогр. София

Седмичен младежки вестник. Изд. ред. младежки к-т. София, п-ца Факел. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 50 лв.

Год. I; 1924; излезли от печат 22 бр.

Първият легален вестник на нелегалния БКМС. 

Свързани личности