в. Ведрина

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВедрина
Начална дата18.10.1926 г.
Крайна дата16.11.1927 г.
Мястогр. София

Литературен седмичник. Излиза в четвъртък. Дир. Антон Страшимиров. София, п-ца Радикал. 2о. Ц. 3 лв., год. аб. 130 лв. 3000 тир.

Год. І; 1926 – 1927; излезли от печат 47 бр.

Литературен вестник, около който се групират антифашистки настроени писатели. Конфискувани бр. 25, 38 и 46.

Свързани личности