в. Въздържателче

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВъздържателче
Начална дата25.09.1927 г.
Крайна дата20.01.1950 г.
Мястогр. Габрово

Месечно илюстровано вестниче за първоначални и прогимназиални ученици. Издание на Учителския неутрален въздържателен съюз. Ред. Н[еделчо] Бенев. Габрово, п-ца Родина. 4о. Ц. 1 лв., год. аб. 10 лв. 1300 – 25 000 тир.

Год. І – ХVІІ; 1927 – 1943; излезли от печат 163 бр. (до дек. 1943)

За пропаганда на трезвеността сред младежите. Помества приказки, разкази, стихотворения, ребуси, гатанки и др. Сред редакторите и сътрудниците – Трайко Симеонов, Калина Малина, Асен Босев и др.

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности