в. Глобус

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеГлобус
Начална дата03.10.1926 г.
Крайна дата23.06.1929 г.
Мястогр. София

Седмичник за учащата и работяща младеж. Урежда ред. к-т. София, изд. и п-ца Ив. Г. Игнатов. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 80 лв. 5000 – 3500 тир.

Год. І – ІІІ; 1926 – 1929; излезли от печат 120 бр.

Литературен вестник, насочен към ученическа и студентска аудитория. Поощрява младежкото литературно творчество. Популяризира изданията на книгоиздателство „Ив. Г. Игнатов“.

Свързани личности