в. Жар

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЖар
Начална дата20.02.1936 г.
Крайна дата20.10.1936 г.
Мястогр. София

Седмичник за информация и култура. Излиза всеки вторник. Ред. А. Василева. София, п-ца Съгласие. 2о. Год. аб. 80 лв. 500 тир.

Год. І; 1936; излезли от печат 35 бр.

Легален младежки вестник на РМС за информация и култура.

Свързани личности