в. Мисъл и воля

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМисъл и воля
Начална дата21.09.1930 г.
Крайна дата24.03.1935 г.
Мястогр. София

Седмичник за култура, свобода и благосъстояние. Ред. Г. Жечев. София, п-ца Бр. Миладинови.2о. Ц. 3 лв., год. аб. 100 лв. 2500 – 4000 тир.

Год. I – V; 1930 – 1935; излезли от печат 149 бр.

Литературно-обществен вестник, анархоиндивидуалистически. Помества статии, разкази, стихове, спомени на анархистически водачи, материали за историята на анархизма, беографии, рецензии, хроника, книгопис и др.; с илюстрации.

Свързани личности