в. Ново слово

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеНово слово
Начална дата1993 г.
Крайна дата1994 г.

Всекидневник за политика, стопанство и култура. Ред. Йордан Василев. Изд. Алфа-София АД. 

Год. I; 1993–1994; излезли от печат 135 бр.

Свързани личности