в. Росна китка

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеРосна китка
Начална дата31.01.1939 г.
Крайна дата01.1943 г.
Мястогр. Плевен

Месечен вестник на учениците и учителите от ІІ Плевенска учебна околия. Ред. к-т. Отг. Д. Раковски. Плевен, п-ца Братя Игнатови. 4о. Ц. 1 лв., год. аб. 8 лв. 4500 – 4000 тир.

Год. І – V; 1939 – 1943; излезли от печат 43 бр.

Провинциален вестник за деца. Списва се от учители и ученици.

Свързани личности