в. Самозащита

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСамозащита
Начална дата28.09.1885 г.
Мястогр. Пловдив

Излиза за сега веднаж в седмицата: в събота. Ред. З. Стоянов и Д. Ризов. Отг. Т. Гатев. Пловдив, п-ца Напредък. 2о. Ц. 20 ст., год. аб. 10 лв.

Год. І; 1885; излязъл от печат 1 бр.

Задача: Да доведе делото на Съединението докрай; да го обясни като дело не на великите сили, а на народа.

Свързани личности