в. Ученически устрем

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеУченически устрем
Начална дата20.11.1931 г.
Крайна дата10.1942 г.
Мястогр. Пловдив

Двуседмичник за ученически живот и култура. Ръководител препод. при пловд. мъжка гимназия. Ред. – списват ученици. Пловдив, п-ца на Иван Г. Йонов. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 25 лв. 1000 – 1500 тир.

Год. І – ХІІ; 1931 – 1942; излезли от печат 77 бр.

От год. VІІІ (1938 – 1939) – списание.

Литературен вестник, по-късно – списание, редактирано и списвано от ученици.

Свързани личности