сп. Бисери

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеБисери
Начална дата29.10.1911 г.
Крайна дата05.07.1914 г.
Мястогр. София

Седмично литературно обществено списание. Гл. ред. Ив. Ст. Андрейчин. Изд.- стоп. Ив. Г. Игнатов. София, п-ца на П. М. Бъзайтов. 4о. Ц. 10 ст., год. аб. 5 лв. 3000 тир.

Год. I; 1911 – 1914; излезли от печат 40 кн.

Със символистична ориентация. Помества стихове, разкази, статии, критика – предимно от млади и неутвърдени автори. Попубяризира модерната френска литература.

Свързани личности