сп. Дом и училище

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДом и училище
Начална дата10.1930 г.
Крайна дата11.1943 г.
Мястогр. София

Списане за популяризиране на възпитателната наука и практика за сътрудничество между родители и учители. Ред. Дим. п. Николов. София, п-ца Борис А. Кожухаров. 8о. Год. аб. 80 лв. 3000 – 2000 тир.

Год. I – XIV; 1930 – 1943; излезли от печат 112 кн.

Педагогическо списание. Съдържа оригинални и преводни статии по психология и възпитание, беседи из практиката на учителя, здравни беседи, вести, разкази, книгопис, рецензии.

Свързани личности