сп. Из нов път

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеИз нов път
Начална дата1907 г.
Крайна дата1910 г.
Мястогр. София

Излиза редовно на 15 число от месеца. Ред. Ив. Ст. Андрейчин. София, п-ца Либералний клуб. 8о. Год. аб. 8 лв. 500 тир.

Год. I; [1907 – 1910]; излезли от печат 6 кн.

Литературно списание със сомволистична ориентация. Популяризира модерната френска поезия. Помества преводни и оригинални стихове и разкази на съвременни поети и писатели, рецензии, биографии и др.

Достъпно дигитално копие.

Достъпна аналитична статия за списанието.

Свързани личности