сп. Македонски преглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеМакедонски преглед
Начална дата25.05.1905 г.
Крайна дата24.07.1927 г.
Мястогр. София

Излиза на 10 и 25 число всеки месец с една литературно-илюстрована прибавка. Ред. Н. Наумов. София, п-ца Дневник. 4о. Год. аб. 8 лв.

Год. І – ІІІ; 1905 – 1927; излезли от печат 69 кн.

Идеен орган на ВМОРО. Литературният лист, който излиза като негова притурка, се печата само през първата му годишнина, и то не към всяка книжка. От него са издадени 16 бр. – от 25 май 1905 до 1 април 1906 г. От бр. 11 редактор е П. К. Яворов.

Свързани личности