в. Младеж

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМладеж
Начална дата01.06.1921 г.
Крайна дата01.08.1923 г.

Орган на Съюза на комунистическата младеж – секция на комунистическия младежки интернационал. Излиза веднъж в седмицата. София, п-ца Балкан. 2о. Ц. 50 ст., аб. за 1/2 год. 12 лв. 11 500 – 15 000 тир.

Год. I – III; 1921 – 1923; излезли от печат 112 бр.

Разгръща широка пропаганда на идеите на марксизма сред младежта.

Свързани личности