сп. Наковалня

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНаковалня
Начална дата10.12.1925 г.
Крайна дата25.02.1933 г.
Мястогр. София

Седмично литературно-научно списание. Ред.-изд. Д. И. Полянов. София, п-ца Земя. 4о. Год. аб. 130 лв. 3000 – 3800 тир.

Год. І – VІ; 1925 – 1933; излезли от печат 235 кн.

Едно от първите легални комунистически издания след априлските събития (1925). Средище на леви поети и писатели, популяризира съветската литература.

Свързани личности