сп. Обществена обнова

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОбществена обнова
Начална дата09.1919 г.
Крайна дата09.1920 г.
Мястогр. София

Литературно-обществено списание. Излиза в началото на месеца (с изключение на юли и август). Гл. ред. Конст. Сагаев. Урежда ред. к-т. София, п-ца Франклин. 4о. Год. аб. 40 лв.

Год. І – ІІ; 1919 – 1920; излезли от печат 11 кн.

Списание за обществен живот, литература и изкуство; еклектично. Помества стихове, разкази, афоризми; статии по теория на литературата, статии за театър, музика, живопис; анкети, летопис, книгопис. Сътрудничат писатели от различни литературни течения.

Свързани личности