сп. Орфей

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОрфей
Начална дата09.1923 г.
Крайна дата12.1940 г.
Мястогр. София

Месечно списание за окултизъм, книжнина, изкуство и духовен живот. Урежда к-т. София, п-ца Факел. 4о. Год. аб. 60 лв. 500 тир.

Год. І – VІІІ; 1923 – 1940; излезли от печат 65 кн.

Теософско списание. Помества почти изключително преводни статии по теософия.

Свързани личности