сп. Родина

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеРодина
Начална дата15.11.1926 г.
Крайна дата03.1934 г.
Мястогр. София

Списание на македонската младеж. Излиза два пъти в месеца. София, п-ца Художник. 4о. Ц. 5 лв., год. аб. 120 лв. 

Год. I – VIII; 1926 – 1934; излезли от печат 93 кн.

Списание на Македонския младежки съюз. Помества статии върху македонския въпрос, стопанството и историята на Македония, стихове, разкази и репродукции, биографии на дейци на македонското движение, спомени за македонски революционери, рецензии и др. Близко до групата на Иван Михайлов.

Свързани личности