сп. Светулка

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСветулка
Начална дата01.01.1904 г.
Крайна дата05.1947 г.
Мястогр. Плевен

Детско списание с картинки. Излиза в началото на всеки месец освен юли и август. Ред. Г. Стоянов. Плевен, п-ца Заря – Габрово. 8о. Год. аб. 2 лв. 8000 – 18 000 тир.

Год. І – XLII; 1904 – 1947; излезли от печат 268 кн.

Едно от най-добре списваните и разпространени детски списания. С просветителска насоченост. Започва с преводни разкази и стихове и постепенно привлича повечето български писатели, мнозина от които на страниците му израстват като детски писатели.

Свързани личности