сп. Сердика

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСердика
Начална дата03.1937 г.
Крайна дата02.1943 г.
Мястогр. София

Месечно списание на Столичната община. Ред. Е. Колев. София, Придворна п-ца. 4о. Ц. 20 лв., год. аб. 200 лв. 1500 – 2000 тир.

Год. І – VІІ; 1937 – 1943; излезли от печат 62 кн.

Продължава да излиза до юли 1952.

Илюстровано списание на Софийската община. Отразява обществения и културния живот на София. Помества ценни материали за историята и културата.

Свързани личности