сп. Съвременна мисъл

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСъвременна мисъл
Начална дата01.01.1910 г.
Крайна дата05.01.1920 г.
Мястогр. София

Месечно списание. Изд. Александър Паскалев. София, п-ца Гражданин. 8о. Год. аб. 8 лв.

Год. І – V; 1910 – 1920; излезли от печат 55 кн.

ОБществено-политическо и литературно списание, замислено от Ал. Паскалев да поеме ролята на сп. „Мисъл“ на д-р Кръстев в българския културен живот. В политическо отношение е близко до социалдемократите, но не е партиен орган, а частно издание, което се стреми – и успява – да привлече в неспокойното военно десетилетие на ХХ в. всички по-значими имена в българската литература. От втората си годишнина се превръща в предимно литературно списание.

Свързани личности