сп. Философски преглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеФилософски преглед
Начална дата01.1929 г.
Крайна дата04.1943 г.
Мястогр. София

Двумесечно списание. Ред. проф. Димитър Михалчев. София, п-ца Изгрев. 8о. Год. аб. 100 лв. 1600 – 3200 тир.

Год. І – ХV; 1929 – 1943; излезли от печат 72 кн.

Философско списание. Помества статии и по обществени и културни въпроси. На позицията на философията на Йоханес Ремке, но дава място и на други идейни и обществени схващания. Антифашистко и антирасистко. Против диалектическия материализъм. Против антисемитизма. Сред сътрудниците му са много писатели, поети и литератори.

Свързани личности