Александър Муратов

Александър Муратов.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Христо Мотов Мишев
ПсевдонимАлександър Муратов
Роден
с. Ясен (Плевен)
Починал
Жанровебасни, епиграми, поеми, поезия, статии, студии, литературноисторически очерци, стихове за деца
ИзданияПламъче, Пулс, Кооперативно другарче

Муратов, Александър (псевд. на Христо Мотов Мишев) (с. Ясен, Плевенска обл., 15.06.1914 – София, 14.11.1994). Учи в Плевeнската гимназия (1927–1930) и в Държавното смесено педагогическо училище „Цар Борис III“ в Ловеч (1930–1932). Следва романска филология в Софийския университет (1934). Взима участие в Гражданската война в Испания (1935), където е пленен и изпратен в лагер за военнопленници във Франция. След освобождаването си следва романска филология в Сорбоната, Париж (1936–1937). По здравословни причини се завръща в София и завършва висшето си образование в Софийския университет (1940). Като студент членува в литературния кръжок „Христо Смирненски“. Учител е в Асеновград (1941) и в с. Славяново, Плевенско (1941–1944). Редактор на сп. „Кооперативно другарче“ (1945–1947), отговорен редактор (1950–1953) и главен редактор на сп. „Пламъче“ (1953–1975).

Дебютира с разказа „Жетва“ в сп. „Българска мисъл“ (1930/1931, № 2). Муратов твори в областта на социалната и гражданската поезия. Автор е на повече от двадесет стихосбирки. Интересът към предметността, живописността и детайла проличава още в първите му стихотворни книги „Близо и далече“ (1940) и „Дунавска пролет“ (1950). Лириката му е посвоему самобитна, с ясна идейно-естетическа и художествена позиция.

В цялото си творчество Муратов запазва своя идеен и нравствен максимализъм, формиран в годините на антифашистката съпротива, декламативното и експресивното начало в поезията си. Традиционната му стихотворна техника е съзнателно противопоставена на артистичната импровизация и литературна маниерност. Антифашистките му поеми и балади се характеризират с подчертано широко епическо начало, а гражданските му стихотворения са остро конфликтни и идейно-тезисни. Сатиричните творби на Муратов разкриват изострен усет към негативните социални явления и владеене на трудния жанр на баснята и епиграмата („На разни адреси. Епиграми, стихотворения, басни“, 1962). В стихотворенията за природата и пътешествията доминира тънкият усет на поета към пластиката и детайла. В тях той търси изразителността и свободата на белия стих, за да претвори очарованието на латиноамериканския пейзаж или на родопската природа, което внася и нова стилистична струя в творчеството му: диалектна лексика, неочаквани сравнения и метафори. Детството, споменът, родните реалии се превръщат в духовна опора и нравствен катализатор сред прагматизма на битието. С тънък усет за детската психика Муратов разширява мирогледния и духовния хоризонт на малките си читатели, провокирайки представите им за приятелство и хармония, за добро и истина.

В края на 60-те години Муратов посещава Куба, откъдето изпраща интересни литературни писма с впечатления от своите срещи с латиноамерикански поети и писатели, отпечатани във в. „Пулс“. Студиите му за испанската и латиноамериканската поезия се отличават с аналитичност и оценъчност, с добро познаване на литературноисторическия контекст.

Поетът е активен преводач, популяризатор на класически и съвременни испански и латиноамерикански, френски и белгийски поети. Съставител е на антологиите „Латиноамериканска поезия“ (1968, съвм. с А. Далчев), „Съвременна белгийска поезия“ (1969, съвм. с Ф. Верезен), „Антология на световната поезия за морето“ (1971, съвм. с А. Далчев), на „Испански и латиноамерикански поети“ (1980) и др. Заедно с Атанас Далчев са преводачи и съставители на 8 тома от поредицата „Световна поезия“. Автор е на множество литературноисторически, публицистични и критически статии. В редица публицистични и есеистични публикации отстоява своите възгледи за преводаческото изкуство.

Александър Муратов е удостоен със званието Заслужил деятел на културата (1972), с Кралски орден, I степен (Испания) за принос в популяризирането на испанския език и литература. Почетен член е на Съюза на преводачите в Испания. От 2016 Дружеството на писателите в Плевен носи неговото име и учредява награда в негова памет.

Стихове на Муратов са публикувани на ит., пол., рус., унг., фр. и чеш. ез.

 

 

Мариета Иванова-Гиргинова

 

  Библиографията е изготвена от Нина Зафирова  

Книги от Александър Муратов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Близо и далече : Стихотворениястихотворения1940
Дунавска пролет : Стиховестихове1950
Отличник : Стихотворения за юношистихотворения1952
Спасена светлина : [Стихотворения]стихотворения1960
Школска стряха : Стихотворения за деца и юношистихотворения1961
На разни адреси : Епиграми, стихотворения, баснистихотворения1962
Предвестник : Избрани стихотворениястихотворения1964
Моряк на лодка : Стихотворения за децастихотворения1967
Малък квартал : Стихотворениястихотворения1968 (1997)
Под други небеса : Стихотворениястихотворения1970
Водно конче : Стихотворения за деца и юношистихотворения1971
Дървените кончета : Избрани стихотворениястихотворения1971
Корабна капитанка : [Поемка за деца]поеми1971
На тоя свят : Стихотворениястихотворения1973
Хлябът на дните : [Стихотворения]стихотворения1974
Жива природа : Стихотворениястихотворения1975
Прозорче будно : Стихотворения за децастихотворения1976
Горещници : Стихотворениястихотворения1980
Испански и латиноамерикански поети : Лит.-крит. очерцилитературнокритически очерци1980
Морска тетрадка : Стихотворения за деца и юношистихотворения1983
Всичко : Избрани стихотворениястихотворения1984
Окарина : Избрани стихотворения за деца и юношистихотворения1984
Прищевки на перото : Статии, бел., портр. статии1988
Пробен камък : Стихотворениястихотворения1990

Книги за Александър Муратов

АвторЗаглавиеГодина
Цонева, Т.Александър Муратов : Био-библиогр. очерк1974