Андрей Гуляшки

Андрей Гуляшки; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Андрей Стоянов Гуляшки
Роден
с. Раковица (Видин)
Починал
гр. София
Жанроверомани
Направления и кръговеСоциалистически реализъм

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Андрей Гуляшки

ЗаглавиеЖанровеГодина
Златният кръг : Комедия в 4 карт.комедии1937
Блато : Драма в 5 д. драми1937 ( [2. прераб. изд.]1947)
Дон Кихот от Силвенция : [Роман]романи1938
Жени : Скицискици1938
Смъртна присъда : Романромани1940 (1945)
Новолуние : Романромани1944 (1945)
Бий врага! : Агитка 1946
Стъпки в снега : Романромани1946
МТ станция : Романромани1950 (1951, 1952)
Обещание : Пиеса в 5 карт. пиеси1950
Село Ведрово : Романромани1952 (1953, 1954)
Любов : Романромани1955 (1957, 1962, 1986)
Скъпоценният камък : Фантаст. повестповести1956
Златното руноромани1958 (1984)
Ведрово : Хроника на едно село хроники1959 (1961)
Контраразузнаване : [Повест]повести1959
Ведрово : [Роман] / [Прев. от бълг.] Александър Костенко и др.романи1960
Контрразведчик : [Повесть] / Пер. с болг. Валентина Арсеньева. повести1960
Приключение в полночь : Повесть / Пер. с болг. Георгия Жанова, Льва Жановаповести1961
Приключения Аввакума Захова : [Повести] / Пер. с болг. Валентина Арсеньева и др.повести1961
Приключение в полунощ : Из приключенията на Авакум Захов : Повест повести1961
В эту дождливую осень : Повесть повести1962
Приключенията на Авакум Захов : Романромани1962 (1963)
Спящата красавица : Из приключенията на Авакум Захов : Повест повести1963
Приключения Авакума Захова : Роман / Пер. с болг. Валентина Арсеньева и др.романи1964
Спящая красавица : [Повест] / Пер. с болг. И. Аврамовойповести1964
Избрани произведения : [Т. 1-2] : Т. 1: Скъпоценният камък : Фантаст. повест ; Златното руно : Роман / [с предг. от Ефрем Каранфилов]1964
Седемте дни на нашия живот : Романромани1964 (1966)
La belle au bois dormant. Rakif appelle Daoud : Deux nouvelles enquetes d'Avakoum Zakhov / Trad. du bulg. par Nicolai Dontchev, Sylviane Penso. - Paris : Ed. francais reunisромани1964
Избрани произведения : [Т. 1-2] : Т. 2: Седемте дни на нашия живот : роман ; Спящата красавица : из приключенията на Авакум Захов : повест1965
Малка нощна музика : Из приключенията на Авакум Заховповести1965
Seven days of our life : A novel романи1966
Семь дней нашей жизни : Роман романи1966
Срещу 07 : Романромани1966
Повест за Кавалера Химериус, за живота му в Плиска и при славините : Ист. повест повести1967
Avakum contro Mr. X . - Milano : Garzantiромани1967
Susret sa 07 . - Beograd : Jugoslavija, романи1967
Един ден и една нощ : Романромани1968
The Hermes affair / Transl. from the fr. by Maurice Michael. - London : Cassell, романи1968
Златното руно ; Седемте дни на нашия живот : Повести повести1969
Приключенията на Авакум Захов : [Повести] : Т. 1-21969
Златният век : Роман : Кн. 1 - 3 1970-1973 [Ист. роман за цар Симеон]романи1970
Романтична повестповести1970 (1979)
Приключения Аввакума Захова : [Повести] : [Т.] 1 - 2 повести1970 (1972, 1976)
Один день и одна ночь : [Роман] / Пер. с болг. Л. Боровишки романи1970
Завръщането на инженер Надин и Случаят Ставрев : Повести повести1972
Златният век : Романромани1973 (1975, 1979)
Избрани произведения : В 2 т. 1974
Der Fall in Momtschilovo. Aus "Die Abenteuer der Avakum Sachov" : [Повест] / Ubers. [от бълг.] Ingeborg Dshurovaповести1974
Домът с махагоново стълбище : Семейна хроника : Роман романи1975 (1978)
Последно приключение на Авакум Захов : Романромани1976
The Momchilovo affair : Повест / Transl. [от бълг.] by Georgina Moudrovaповести1976
Adventure at midnight : [Повест] / Transl. [от бълг.] by Georgina Moudrovaповести1976
Животът и приключенията на Авакум Захов : Повести : Т. 1 - 2 повести1977
Трите живота на Йосиф Димов : Роман романи1977 (1982)
Открадването на Даная : Роман романи1978
Отделение за реанимация ; Лазарина ; Щастието на Георги Динков : Повестиповести1979
Златната жена : Роман романи1980
Последнее приключение Аввакума Захова : [Роман] / Пер. с болг. Л. И. Лерер-Башаромани1980 (1985)
Три жизни Йосифа Димова : Роман / Пер. [от бълг.] Валентина Полянова. - романи1980 (1982)
История с кучета : Последните приключения на Авакум Заховромани1981 (1983)
A missao de Zakhov / [Trad. da ed. ingl. Alice Nicolau]. - Luanda : Inst. Nac. do Liv. e do Discoповести1981
Яков и дявола : Роман в 6 приказки романи1981
Скитник броди по света : Роман романи1982
Похищение Данаи : [Роман] / Пер. с болг. Т. Митевойромани1982
Писма от тихия град : Какво не знае младата жена : [Роман] романи1983
Избрани произведения : В 4 т. 1984
Разказ за село Ведрово, за Людмила и Исай : Роман [Изд. е посветено на 70-год. от рождението на авт]романи1984
История с собаками : [Роман] / Пер. с болг. Сергея Драгомирецкого. -романи1984
История с кучета ; Случаят в Момчилово ; Последното приключение на Авакум Захов : [Романи] /романи1985
Срещу 007 ; Открадването на Даная ; Спящата красавица : [Романи] романи1985
Убийството на улица "Чехов" : Романромани1985
Чудакът : Роман романи1986
Романтични приключения : Романи романи1987
Краят на Лалелия : Романромани1987
Виелица : Роман романи1988
Чудак : [Роман] / Пер. [от бълг.] Галины Гореловой, Наталии Нанкиновой. -романи1988
На чашка коняк : Роман романи1989
Дневникът на една млада жена : [Роман] романи1990
Приключения Аввакума Захова : [Романи] / Пер. [от бълг.] А. Собковича и др.романи1990
Любовь : Роман / Пер. [от бълг. ез.] Михаила Рояромани1990

Книги за Андрей Гуляшки

АвторЗаглавиеГодина
Каракашев, Вл.Критически летопис : 1956-1966 : Сб. с лит.-крит. статии за Д. Димов, А. Гуляшки, Д. Фучеджиев, Й. Радичков, Д. Методиев, И. Волен В. Петров, Л. Стрелков и по въпроси на театр. дело и режисура1969
Зарев, П.Литературни портрети : Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев и Богомил Райнов1974
Бъклова, К. Андрей Гуляшки : [Разговори, беседи] 1978