Асен Разцветников

Асен Разцветников; Държател: Институт а литература
Кратка информация
Име Асен Петков Коларов
ПсевдонимАсен Разцветников
Роден
с. Драганово (Велико Търново)
Починал
Москва, Русия

Разцветников, Асен (псевд. на Асен Петков Коларов) (с. Драганово, област Ловеч, 02.11.1897 – 30.VII.1951, Москва).  Завършва гимназия в Търново (1916). Работи като телеграфист на гара Горна Оряховица (1918). Участва в Общата транспортна стачка (дек. 1919 – ян. 1920). Разцветников следва слав. филология в Соф. ун-т „Кл. Охридски“ (от 1920). Посещава  лекции по естетика във Виена и Берлин (1921-22). Завършва право в Софийския университет (1926). Учителства в механо-техническото училище в Габрово (1927–1929). През 1929 няколко месеца е лектор по немски език в III мъжка гимназия в София, но понеже няма завършено висше филологически образование, напуска и се отдава на литературен труд – пише стихове, превежда от старогрц., фр., нем. и рус. език. През 1938 посещава Париж. След 9 септ. 1944 работи в Ин-та за художествени преводи към М-вото на информацията. За пръв път печата през 1917 в сп. „Българан“ –  стихотворението  „Непознатата“ (Спомени от школата) – 28 октомври, бр. 382, г. VIII с псевдонима Anrie. През 1919 и 1920 сътрудничи на  сп. „Червен смях“, сп. „Звънар“,  „Младеж“, на в. „Работнически вестник“, в. „Звезда“, „Смях и сълзи“. Заедно с Ангел Каралийчев списва рубриката „Прашец от разни цветя“ на в. „Звезда“.  Близък приятел е  с Хр. Смирненски. След 1923 Разцветников сътрудничи на сп. „Нов път“,  редактирано от Г. Бакалов, и на в. „Наши дни“. Разцветников е един от „четворката“ от „Нов път“ – А. Разцветников, Н. Фурнаджиев, А. Каралийчев и Г. Цанев.  В края на 1924 избухва спор за т.нар. „втори период“ от творчеството на П. К. Яворов и четиримата взели участие в литературно четене в Соф. ун-т по случай 10-год. от смъртта на П. К. Яворов, са обвинени в „общоделство“ с буржоазията. Те напускат „Нов път“. Разцветников е привлечен от Вл. Василев в сп. „Златорог“. Първата му  книга е „Жертвени клади“. По повод на това е наречен един  от поетите  „септемврийци”. Баладичната форма, миньорният тон и елегичното доминират, но е изразена и вярата в народностната сила и дух. Апокалиптичните картини и метафори отразяват опозицията родно/общочовешко. Писателят изживява с близко до фрустрацията чувство  от загубата на идеалите .Поезията му  става все по-дълбоко песимистична, с депримиращи нюанси.  Параноидната нагласа у Разцветников се задълбочава. В последвалата книги „ Двойникът“ поетът отразява светът  като засада и заплаха. Задълбочават се мъчителните въпроси „Има ли Бог?“, „Исус забравен ли е на кръста?“. Поетът тръгва по своята Голгота с ранимостта на един Дон Кихот. „Планински вечери“отразяват разпада на поетовия Аз. Тук спомените са „черни ковчези“. Все по силна е носталгията по родното място в този неприютен голям и чужд град. На места поетичният слог е локоничен и изчистeн до степен на притчовост. Разцветников е автор и на едноактната драма „Подвигът“, посветена на Априлското въстание.Лириката на Асен Разцветников  е една от най- ярките психологически подплатени поезии в българската литература. Разцветников, както и други автори е привлечен към литературата за деца от Ран Босилек. Постепенно той се утвърждава  като един от най-талантливите поети за деца. Той е ред. (1937-44) заедно с Лъчезер Станчев, Ем. Коралов, Ц. Цветанов  на в. „Весела дружина”  Първата книга за деца на Разцветников е „Юнак Гого“ – 1931 г. Още в нея проличава оригиналният, нестандартен почерк на поета в подхода му към темите за деца. Поетът говори за детските желания, за стремежа към лидерство. Разцветников открива света през очите на детето  - с необичайния поглед, хумора, нонсенса.  На следващата 1932 година излиза книгата „От нищо - нещо. Весели приказки и гатанки“. Приказките на Разцветников са римувана и ритмувана проза – харакнтерна за този период от детската ни литература. Гатанките му се отличават с лаконичност, изненада и умоподбудителност. Авторът доказва своя вкус към нюанса и детайла. През 1948 излиза книгата му „Познай що е?100 нови гатанки“. Дори самото заглавие ни говори за изобретателността и поетичния и игрови потенциал на автора. Само майстор на словото и писател  с толкова изобретателност, идеи, въображение  и креативност  може да създаде 100 гатанки в една книга. В детските гатанки и  стихотворения поетът разкрива сложния детски свят, претворен през играта. Той е  автор  на творби за деца, в които без всякакъв дидактизъм разкрива сложните житейски въпроси пред детето, които то, с оскъдния си опит, трябва да решава. Екзистенциалните търсения в порастването на детето са предадени от Разцветников чрез лирически творби, които стават емблематини и христоматийни образци в литературата ни за деца. Разцветников е един от най-добрите преводачи в българската литература: „Херман и Доротея” (1929, 3 изд.) от Й. В. Гьоте, „Тартюф” (1937, 19 изд.) от Молиер, откъси от „Илиада” (1933, 12 изд.) от Омир. Широката поетическа кутура и талант, неговатата етичност и деликатност в отношенията  правят Асен Разцветников една от най-значимите фигури в българската култура. Неговата поетика може да се определи като осланяща се на силата на ранимостта.

Превеждан е на исп., рус., фр. ез.

Псевд.: Анри, Хенри Фей, Фей, Кент, Симо Веслар, Пчела 2, Пчела 4, Чаррик, Денчо Етърски, Пчела, Пчела 1 и др.

Росица Чернокожева

 

 Библиографията е изготвена от Нина Зафирова  

Книги от Асен Разцветников

ЗаглавиеЖанровеГодина
Жертвени клади : Стихотворениястихотворения1924 (1925)
Двойник : Поемапоеми1927
Юнак Гого : Стихове за децастихове1931
От нищо-нещо : Весели приказки и гатанкигатанки, приказки1932 (1947, 1991)
Деветият брат : Приказки, стихове, гатанкигатанки, приказки, стихове1934 (1943)
Деветият брат : Приказки, стихове, гатанкигатанки, приказки, стихове1934 (1943)
Планински вечери : Стиховестихове1934
Хороводец Патаран : Весели стихове и гатанки за децагатанки, стихове1936
Гатанкигатанки1939
Мързелан и мързеланка : Приказка в стиховеприказки, стихове1939
Стихотворениястихотворения1942
Що е то?1945
Комар и мецана : Избрани стихотворения, гатанки и приказкигатанки, приказки, стихотворения1946
Подвигът : Драма в 3 д. драми1946
Познай що е? : Сто нови гатанки с ключ за отгатването им и азбучникгатанки1948
Щурчово конче : Приказки и залъгалкизалъгалки, приказки1948 (1949)
Голямата баница : Приказчица и залъгалкизалъгалки, приказки1949
Майстор Манол : Легендалегенди1949
100 що е то : Нови гатанки с ключ за отгатването им и азбучник гатанки1949
Сговорна дружина : Приказка за децаприказки1950
Що е то? : 220 гатанки с ключ за отгатването им и азбучникгатанки1950
Избрани произведения : Т. 1 – 3 1952
Славният ловец : [Приказка] приказки1959
Чудното хоро : Избрани произведения за деца стихове1959
Пролетно хоро : Стихотворения, гатанки гатанки, стихотворения1961
За най-малките : [Стихчета и приказки] приказки, стихове1962
Сговорна дружина : Избрани произведения за децазалъгалки, приказки1962
Избрани произведения : В 3 ч.поезия, разкази1963 (1963-1964)
Премененото щурче : Залъгалкизалъгалки1963
Юначина : Стихотворения, залъгалки, гатанки : Избрани произведения за децагатанки, залъгалки, стихотворения1968
Избрани произведения за деца : [Кн. 1–3] стихотворения1970
Дружный отряд : Избранные произведения для детей : Сказки, загадки. /Пер. с болг. Виктора Викторова, Милена Мариновагатанки, приказки1974
Из ничего кое – что : Избранные произведения для детей : Сказки, загадки. / Пер. с болг. Милена Маринова, Виктора Викторовагатанки, приказки1974
Удалец : Избранные произведения для детей : Стихотворения, скороговорки, загадки. / Пер. с болг. Елены Андреевойгатанки, стихотворения1974
Un jeune brave : Pages choisies pour enfants : Poemes, amusette, devinettes. /Trad. [от бълг.] Suzanne Gorinovaгатанки, залъгалки, стихотворения1974
Храбрите щурци : Стихотворения, приказки и залъгалкизалъгалки, приказки, стихотворения1975
Щурчово конче : Приказки, гатанки, скороговорки, залъгалкигатанки, залъгалки, приказки1975
Събуди се ясно слънце : Избрани произведения за децастихотворения1976
Стихотворения; Подвигът : [Драма] драми, стихотворения1977
Премененото щурче : Залъгалки за предучилищна възрастзалъгалки1981
Събрани съчинения : В 4 т.гатанки, залъгалки, приказки, стихотворения1981 (1981–1982)
Юнак със златна риза : Стихотворения : За предучилищна възрастстихотворения1983
Юнак със златна риза : Стихотворения : За предучилищна възрастстихотворения1983
Приказчица : Римувана приказка : За предучилищна възрастприказки, стихове1987
Юнак минзухарко : [Сборник] за предучилищна възраст Т. 1стихове1988
Los caminos del hombre : Poesias : [За предучилищна възраст] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Sonia Stoychevaстихотворения1988
Чуйте да ви кажа ... : [Стихотворения за деца] стихотворения1991
Чудното хоро : Стихотворения, приказки, гатанки, залъгалкигатанки, залъгалки, приказки, стихотворения1994
Асен Разцветников : Избрани произведениягатанки, приказки, стихотворения1996
Любими детски приказкиприказки1996 (1999, 2000)
Жертвени клади : Лирикапоезия1997
Стихотворения и поеми [Съдържа и непубликувани досега в кн. сатир. и хуморист. стихотворения и приятелски стихотворни послания]поеми, стихотворения1997
Залъгалкизалъгалки1998
От нищо – нещо : [Стихотворения и приказки] приказки, стихотворения1998
Тръгнал кос : Приказки, стихотворения, залъгалки, гатанкигатанки, залъгалки, приказки, стихотворения1998 (2017)
Щурчово кончеприказки1999 (2005, 2013)
Щурчово конче : Избрани приказкиприказки1999
Стихотворения, приказки и гатанкигатанки, приказки, стихотворения2000
Що е то? : [Гатанки] гатанки2000
Добрите стопани : Приказки, стихчета, гатанкигатанки, приказки, стихове2001
Чудесии, дяволии, залисии : Избрани творбиприказки2002
Жертвени клади. [Избрана лирика]лирика2002
Мързелан и Мързеланкаприказки2004
Комар и Мецана ; Юнак Гогоприказки, стихове2004
Щурчово конче : Приказки и стихотворенияприказки, стихотворения2007 (2011)
Песни за любов и милосърдие = Lieder von Liebe und Barmherzigkeit / [Auswahl, Übers.] Georgi Bonevстихотворения2011
Щурчово конче. [Книжка с картинки]приказки2013

Книги за Асен Разцветников

АвторЗаглавиеГодина
Петров, Здр.Асен Разцветников : Лит.-крит. очерк1963
Николова, Р. Ст. Асен Коларов Разцветников (1897–1951) : фонд No 142, Централен държавен исторически архив : инвентарен опис № 1, крайни дати на архивните документи 1912–1951 – 19741974
Кол.Асен Разцветников, Ангел Каралийчев и Никола Фурнаджиев в спомените на съвременниците си1976
Зидаров, К. С Асен Разцветников в живота и поезията : Спомени и размисли1976
Стаматов, Люб. В.Лит.-крит. очерк1978 (1982)
Николова, В. Духовна биография на Асен Разцветников1984
Андреева-Попова, Н. Асен Разцветников и немската поезия : [Изследване]1992
Станков, Ив.Скръбният и нежният : Лир. свят на Асен Разцветников1993

Статии за Асен Разцветников

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Рубинов, Хриз„Жертвени клади“Цафара: волен лист (Нова Загора)1924№4
Бакалов, Георги„Жертвени клади“Нов път1924№11
Фурнаджиев, Никола„Жертвени клади“Нов път1924№13
Иванов, МладенАсен РазцветниковНов път1924№15
Ариатов, Г. „Жертвени клади“ – стихосбиркаОбществена мисъл1924№8
Митов, Д. Б. Жертвенни кладиРазвигор1924№144
Страшимиров, АнтонНов поетЗемя1924№2-3
Щурм, ЙоханИ на „Нов път“ и на г. Разцветников. Свобода1924№35
Страшимиров, АнтонПредтечи – поема. [На Ас. Разцветников]Нарстуд= Narstud1924№3/4
Бадев, Йордан„Жертвени клади“ от Асен РазцветниковСлово07.07.1924№634
Гълъбов, КонстантинНа един златорожки сътрудникИзток1926№24
ХристодорПия дядо [Разцветников и детската поезия]Знаме22.01.1926№15
Знахар, ИванАсен РазцветниковОт 20-та насам : Антология 1920-1930 : [С крит. бел. за всеки авт. от антологията]1931
Цонев, ЗвезделинАсен Разцветников - Новите му книги за децаНародно знаме1931№26
Господинов, Пенчо„Планински вечери“ – стихотворения от Асен РазцветниковЛитературен час1935№11
Бадев, ЙорданНай-хубавото поетическо достояние - „Планински вечери“ от Асен РазцветниковЗора1935№4757
Йорданов, Петър„Планински вечери“ – стихотворения от Асен РазцветниковОбзор1935№7
Константинов, Георги„Планински вечери“, стихотворения от Асен РазцветниковЗлаторог1935№2
Арнаудов, МихаилАсен Разцветников „Планински вечери“Българска мисъл1935№7/8
Коен, Лео„Планински вечери“, стихотворения от Асен РазцветниковТракиец (Ямбол)1935№460
Пундов, ДимитърАсен Разцветников „Планински вечери“Заря1935№4056
Панайотова, В.„Планински вечери“, стихове от Асен РазцветниковУченическа мисъл1935№12
Николова, Жана„Планински вечери“ от Асен РазцветниковЛитературен час1935№1
Господинов, Пенчо„Планински вечери“ от Асен РазцветниковЛитературен час1935№11
Горянски, ПетърЗле разрешена задача. [Критика на „Химн на София“]Нова камбана1937№445
Гърчев, ИванБългарският детски писател. Разговор с Асен РазцветниковДнес1938№862
Бадев, ЙорданНищо ново под слънцето. От Добри Чинтулов до Асен РазцветниковЗора1939№5996
Атанасов, НиколаПоезията на Асен РазцветниковРодна реч1941№3/4
Божков, СтойкоСтихотворения от Асен РазцветниковБългарска мисъл1942№10
Босев, АсенОтразен ли е днешният живот на народа в литературата ни. [Разговор Ас. Разцветников]Заря1942№6188
Босев, АсенИма ли условия за писателско творчество [Разговор с Н. Фурнаджиев и Ас. Разцветников]Заря1942№6261
Йорданов, ПетърСтихотворения [от Ас. Разцветников]Златорог1942№3
Манчев, ГеоргиПоезията на Асен РазцветниковВоля (Пловдив)08.10.1942№2203
Крънзов, Георги„Подвигът“ – пиеса от Ас. РазцветниковНарод1945№286
Зидаров, Камен„Подвигът“ – драмаЛитературен фронт1945№8
Пенев, Пенчо„Подвигът“ – драмаВедрина1945№19
Баталов, Г. „Подвигът“ – драма от Асен РазцветниковИзгрев1945№303
Коралов, Емил„Подвигът“ – пиеса от Ас. РазцветниковОтечествен фронт1945№322
Минков, ЦветанПрогресивна литература. Асен РазцветниковОчерки по българска литература1946
Николов, МинкоАсен РазцветниковБалкански преглед1947№3
Акьов, ВасилБезотговорно съчинителство. [за „Щупчово конче“]Литературен фронт27.04.1950№34
Константинов, ГеоргиЛитературното наследство на Асен РазцветниковСептември1952№6
Авджиев, ЖелюАсен Разцветников след Септемврийското въстаниеСептември1952№11
Михайлова, Г. Асен Разцветников живот и творчески пътДетска литература : Учебник за учителските инст. 1954Ч. 2.
Зидаров, КаменАсен Разцветников [60 год. от рождението му]Литературен фронт21.11.1957№47
Зидаров, КаменНепечатани стихове от Асен РазцветниковСептември1958№1
Ликова, РозалияАсен Разцветников. [По случай 10 год. от смъртта му].Септември1961№7
Фурнаджиев, НиколаЗа Асен РазцветниковНародна култура29.07.1961№30
Каралийчев, АнгелЗа Асен РазцветниковЛитературен фронт28.09.1961№39
Гълъбов, КонстантинАсен РазцветниковЛитературни новини1963№62
Цанев, ГеоргиАсен РазцветниковПисатели и проблеми : Избрани лит.-крит. и истор.-лит. статии1965
Етров, ЗдравкоАсен РазцветниковЛитературни силуети1966
Без авторНепубликувани писма на Асен РазцветниковСептември1967№11
Минев, Д.Открити ранни стихотворения от Асен РазцветниковЕзик и литература1967№1
Зидаров, КаменАсен РазцветниковЛитературен фронт16.11.1967№47
Бояджиева, СтоянкаПесните по народни мотиви в поезията на Асен РазцветниковБългарски език и литература1968№1
Пантелеева, Нина„Ний забранения плод ще откъснем“. Септемврийското въстание в поезията на Асен РазцветниковРодна реч1969№3
Янков, НиколайАсен РазцветниковДетство и детска литература1971
Стаматов, ЛюбомирАсен Разцветников – от „Червен смях“ до „Нов път“Литературна мисъл1971№4
Стаматов, ЛюбомирСкъп дар за децатаЛитературен фронт13.05.1971№20
Радевски, ХристоАсен РазцветниковЖиви като живите1972Кн. 2.
Желязков, Ж. Един от жертвените кладиЕзик и литература1972№2
Попиванов, ИванАсен Разцветников : [По случай 75 год. от рождението му]Септември1972№12
Добрев, ДимитърПоследните години на Асен РазцветниковБразди във времето : Спомени, срещи, разговори1973
Марков, ДенчоТворческата дейност на Асен Разцветников в ГабровоЕзик и литература1975№1
Велчев, ПетърВойник на милостта и любовта : [По случай 80 год. от рождението му]Септември1977№11
Константинова, Божанка80 години от рождението нва Асен РазцветниковДеца, изкуство, книги1977№20
Крънзов, ГеоргиСпомен за Асен РазцветниковСептември1977№5
Михайлова, ГерганаМойто сърце е от болка разкъсано. : [По случай 80 год. от рождението му]Пламък1977№10
Николова, ВидкаОнова, което дава смисъл. : [По случай 80 год. от рождението му]Родна реч1977№8
Янчев, ТодорВиден представител на детската литератураПламък1977№10
Киров, ИванКниги написани за хората : [По случай 80 год. от рождението му]Народна младеж14.11.1977№270
Цанев, ГеоргиВълнуваща българска образност. : [По случай 80 год. от рождението му]Отечествен фронт14.11.1977№10188
Зидаров, КаменМайстор на поетическото слово. : [По случай 80 год. от рождението му]Работническо дело14.11.1977№318
Ликова, РозалияЗа „жертвените клади“ на една поезия. [По случай 80 год. от рождението му]Литературен фронт24.11.1977№47
Радевски, ХристоЕдин от нашите революционни поетиТруд24.11.1977№273
Ликова, РозалияАсен Разцветников и революционната поезия през двадесетте годиниЕзик и литература1978№4
Неделчев, МихаилПоетическия синтез на РазцветниковКритически страници : [Очерци]1978
Ваков, ПърванПощенец, поет и писателИмпулс04.07.1978№27
Попов, СтрахилПсиходрамата на лирическия характер в поезията на Асен РазцветниковЛитературна мисъл1979№3
Чалъков, БориславДиалектика на битието и съзнанието. Поемата „Двойникът“ от Асен РазцветниковРодна реч1979№7
Вътов, ВърбанСтилно-езиково своеобразие на Разцветниковите детски творбиЕзик и литература1979№2
Великов, ДимитърБългарската литературна критика за Асен Разцветников /1924-1944/Литературна мисъл1979№5
Николова, ВидкаДетството в творчеството на Асен РазцветниковРодна реч1980№10
Иванова, ВеличкаБаладичното в дептемврийската лирика на Асен Разцветников и на Никола ФурнаджиевЛитературна мисъл1983№7
Ценков, Борис„Юди и нероновци не се възпяват!“ Един двубой за „Жертвени клади“ на Асен РазцветниковПулс13.09.1983№37
Стаматов, Любомир„Аз диря всеки брат загинал“ : Септемврийската лирика на Асен РазцветниковЛитературен фронт22.09.1983№38
Георгиев, ЗдравкоПоет с трагично светоусещане : 90 год. от рождението на Асен РазцветниковСептември1987№11
Велчев, ПетърПоет на нравствения драматизъм. : 90 год. от рождението на Асен Разцветников.Отечество1987№20/21
Чернокожев, ВихренСмехът на Разцветников. : 90 год. от рождението на поетаЛитературна мисъл1987№9
Стефанов, ВалериЕдинният двойник. : 90 год. от рождението на Асен РазцветниковЛитературен фронт03.12.1987№49
Томова-Манова, ИванкаБиблиотеката на Асен РазцветниковЛитературна мисъл1988№5
Тиханов, ГалинЧерти от поетиката на „Жертвени клади“Родна реч1988№8
Бумбалов, ЛюбевМежду надеждата и животаПламък1988№5
Великов, СтефанПисма на Асен Разцветников до Владимир ВасилевЛитературна мисъл1988№3
Бакрачева, АлбенаРаздвоеното единство на Асен РазцветниковЕзик и литература1988№1
Хранова, АлбенаЗа един текст и две творби на Асен РазцветниковДеца, изкуство, книги1990№1
Чолаков, ЗдравкоТрагичното възприятие в една поезия : За определящото у Асен РазцветниковПламък1991№10
Веков, АнгелПредсмъртната изповед на един писател : Нови док. за Асен Разцветников 1897-1951 г.Вечерни новини08.12.1992№20-21
Стаматов, ЛюбомирАсен Разцветников - песни и свирни за децаРодна реч1993№9
Братанов, Иво"Каин" [на Асен Разцветников] - прослава и присъда : Интерпретационни наблюденияБългарски език и литература1993№6
Тонов, АнгелЗалъгалките на Асен РазцветниковНачално образование 1993№1
Николова, ВидкаПожертваният Разцветников : Към биогр. на една кн. за поетаЛитературен форум12.01.1994№2 ; №3 : №4
Първанова, АнастасияПоемата "Двойникът" на Асен РазцветниковРодна реч1995№9-10
Ботева-Буюклиева, ЛидияПоследната любов на РазцветниковЛетописи1995№5-6
Николова, ВидкаЖитието на една смърт : Към биогр. на Асен РазцветниковЛитературен форум24.05.1995№21
Спасова, МарияАсен Разцветников - нежен лирик и приказникПредучилищно възпитание1997№9-10
Велчев, ПетърСтихът на Асен РазцветниковЛитературна мисъл1997№2
Калонкин, ВалериЗащо само от едната страна на бариератаБългарски писател23.09.1997№13
Янчев, ТодорКласик на детската литература [Асен Разцветников]Български писател28.10.1997№18
Апостолов, ПетърПреводачът [Асен Разцветников]Български писател28.10.1997№18
Стаматов, ЛюбомирГолямото завръщане на Асен РазцветниковБългарски писател 28.10.1997№18
Велчев, ПетърЗа "двойника" и неговия поетБългарски писател28.10.1997№18
Стаматов, ЛюбомирКато пчела по цветен злак : 100 г. от рождението на Асен РазцветниковДума12.11.1997№265
Минчева, ГалинаАсен Разцветников - неразбраният самотникСега07.02.1998№30
Ангелова, ПенкаПреводачът Асен РазцветниковАнти14.02.1998№6
Гърдев, БориславРазцветников в спомените на Владимир РусалиевЛитературен глас04.2003№102
Андреева, НадеждаЕвропа в лириката на Асен РазцветниковЛитературна мисъл2005№1
Стаматов, ЛюбомирПоемата "Майстор Манол" на Асен РазцветниковBalkanistic forum = Балканистичен форум2005№1-2-3
Стаматов, ЛюбомирЕдин от първенците на нашата поезия [Асен Разцветников]Словото днес01.11.2007№32
Александра, НадеждаСептемврийските поети в сп. "Златорог": Асен РазцветниковСледва2011№24
Bijelić, MarijanaŽrtveni modeli i baladično načelo u zbirci "Žrtvene lomače" Asena RazcvetnikovaЕзиков свят = Orbis Linguarum2015Т. 13, № 1
Александрова, НадеждаНонсенсът и приказното в творчеството за деца на Асен РазцветниковБиблиотека2016№1
Казанджиева, ТаняПриказките на поетите - Асен Разцветников, Йордан Стубел, Емануил ПопдимитровБиблиотека2016№1