Атанас Далчев

Далчев, Атанас Христов (Солун, 12.06.1904 – София, 17.01.1978). Баща му Христо Далчев работи като адвокат и учител в Солун, там се ражда вторият му син – Атанас. От 1908 до 1912 семейството живее в Цариград, където Христо Далчев е народен представител на българското население от Серска област в турския парламент, а синът му учи в българското училище. По време на Балканската война се връщат в Солун, после се изселват в Дедеагач (дн. Александруполис), а през 1914 се установяват в София. Там Атанас Далчев завършва класически профил на Първа мъжка гимназия (1922) и философия и педагогика в Софийския университет (1927). Заминава за Италия при брат си, скулптора Любомир Далчев, с когото няколко месеца обикалят страната. Далчев учи италиански език, в Рим слуша лекции по история на изкуството. През 1928–1929 пътува из Франция, посещава лекции в Парижкия университет, отива и до Лондон. В периода 1930–1936 работи като училищен инспектор и учител по български език. По време на второто си пребиваване във Франция (1936–1937) живее в Тулуза, завършва курс за преподаватели по френски език към Сорбоната, отново пътува из страната. През 1937 по предложение на Н. Фурнаджиев го назначават за учител в българското училище в Цариград, но турските власти не му позволяват да практикува. Остава в града около шест месеца. В годините до 1947 заема различни длъжности в сферата на образованието: инспектор на прогимназиалните училища, директор на Първа прогимназия „Христо Ботев“, началник на отдел „Обществено възпитание“ на Министерството на информацията и изкуствата. От 1947 до 1952 е без щатна работа, занимава се активно с преводи. В периода 1952–1956 е редактор в сп. „Пламъче“, продължава да превежда, вече и съвместно с главния редактор на списанието Александър Муратов. В следващите години преводите остават основният източник на доходи за издръжка на шестчленното семейство на Далчев.

По данни на Ал. Муратов поетическият дебют на Далчев са две стихотворения, издадени в ученическото списание „Фар“ (1921, кн. 3) под псевдоними („Залези“ и „Аз своя тъмен и безславен ден проклинам...“)[1]. Далчев избира да не включи тези творби в книгите си, за разлика от публикуваното в сп. „Хиперион“ (1923, кн. 1) стихотворение „Хижи“. През 1923 излиза поетическият сборник „Мост“, съдържащ стихотворения на Димитър Пантелеев, Георги Караиванов и Атанас Далчев. Оформилата се около в. „Изток“ група интелектуалци през 1927 създава и свой вестник – „Стрелец“. Атанас Далчев е важна фигура в тази група, известна като литературен кръг „Стрелец“, настояваща още в своята програма за изравняване на „двете начала в душата на българския писател: източното и западното“, и за оформяне на писателите на новото време като „българи и все пак европейци“. Свои стихове, преводи, критически текстове Далчев публикува също и във „Вестник на жената“, в. „Мисъл“, в. „Литературни новини“, списанията „Българска мисъл“, „Хиперион“, „Демократически преглед“, „Изкуство и критика“, „Изкуство“, „Пламъче“ и др.

Заради неголемия брой свои стихотворения (общо близо 80), неразточителния си стил и дългите периоди, през които не публикува нови свои творби, Далчев често е определян като поет на мълчанието. Първите му три стихосбирки излизат през 2 години: „Прозорец“ (1926), „Стихотворения“ (1928), „Париж“ (1930), а четвъртата – след цели 13: „Ангелът на Шартър“ (1943). Следващите няколко нови стихотворения ще се появят едва през 1965 в книгата „Стихотворения“, която съдържа тях и предишните му 4 стихосбирки. Самият Далчев обяснява тази своя сдържаност и самовзискателност така: „Обвиняват ме, че съм печатал само добрите си стихотворения, а лошите съм криел. Не, моята хитрост е още по-голяма: аз пиша само добрите“. На много места из своите фрагменти, бележки и писма той настоява на това, че „количеството само по себе си има малко значение в изкуството“, че писателят „личи и по това, което той не си позволява да пише“, че „за поезията е нужен не само талант, но и вкус, високи изисквания“.

Ерудит с изключителна хуманитарна култура, по собствените му думи „непрактичен, занесен човек“, Далчев никога не се приспособява към идеологически и политически принуди. Живее повече от скромно, издържа съпругата си и четирите си деца с преводи, не се оплаква, изолира се от неразбирането, арогантността и раболепието. Сред най-често изтъкваните му в последните десетилетия качества е именно моралната безкомпромисност, с която той се разграничава от „лъжата, угодничеството, интригантството, заговорничеството, груповщината, умишленото изопачаване“.

Лириката на Далчев се смята за основа на философска поетическа линия в българската поезия, част от която стават поети като Ал. Геров, Ив. Пейчев, В. Петров, Ал. Вутимски, Н. Кънчев, К. Павлов и др. Творчеството му изкушава множество литературоведи и хуманитаристи – общ за критическия поглед на мнозинството от тях върху поезията на Далчев е акцентът върху нейната предметност, вещност, вещественост. Тази всепризната предметност обаче се тълкува в широк диапазон: от бездушна формалистичност и антисоциалност (през 50-те) до „изразител на философско и социално съдържание“ (Р. Ликова). В интериорния веществен свят на Далчев се виждат „въплътени емоции“ (Д. Аврамов), зад материалното се търси абстрактното: „обективно-пластичните картини на Далчев са максимално наситени със субективност“ (Св. Игов).

Стихотворенията на Далчев са многоизмерни, съчетават различни пластове и философски посоки. Външно поезията му е ясна, подредена и стройна; вътрешно тя е сложна, екзистенциално блъскаща се, дълбока. За Далчев основната задача на добрия писател е не „хубавият език“, а това „да извади от дълбочината на душата си един свят и да му даде форма“. По следите на философски въпроси и отговори той насища поетическия си свят с повествователни елементи и мъдра разсъдъчност. Основен герой, който невидимо присъства навсякъде в лириката му, е времето. Основно действие е гледането – за Далчев то е „познавателен процес“, „вмислена описателност“ (К. Гълъбов).

Поезията му е определяна като „философско-мистична“ и с „образно мислене“ (К. Гълъбов), „есеистична“ (Ж. Николова-Гълъбова), „визуалнопластична“ и „натюрмортна“ (Св. Игов), а някои негови стихотворения („Болница“, „Път“, „Къщата“, „Убийство“, „Дяволско“ и „Метафизически сонет“) дори са характеризирани като „типично диаболични творби и по концепция, и по образен реквизит, и по звучене“ (Ив. Сарандев). Самият Далчев скромно настоява предимно на своята мисловност: „Да, всъщност аз не съм бил никога писател. За мене е била достатъчна само мисълта. Тя ме радва. Всичко след нея ми е неприятно“.

Именно тази „липса на думи“ и тази мисъл, която по собствения му израз у него „се ражда гола“, най-пълноценно се въплъщава в поетично-философските бележки на Далчев, в неговите фрагменти, мисли и впечатления, събрани първоначално в сборника „Фрагменти“ (1967), а сетне и в други издания. Кратки, точни, прецизно афористични или литературнокритически и теоретични, някои дори своеобразни лирически миниатюри, те най-красноречиво доказват твърдението на самия Далчев: „Който търси съвършенство, осъден е да създава само фрагменти“.

Освен философски, поетически и естетически, размислите на Далчев са и литературоведски: той посвещава немалко свои наблюдения на различни аспекти на литературата, на конкретни автори и произведения от българската и световната литература и култура, на елементи от творческия и възприемателския процес. Тези проблеми Далчев разглежда както във фрагментите си, така и в свои есета и по-обемисти статии. Сред най-известните от тях са: публикуваният през 1927 във в. „Изток“ текст срещу естетиката на символизма „Поезия и действителност“; скандално нашумялата му статия срещу Лилиев, написана през 1925 съвместно с Д. Пантелеев, „Мъртва поезия“; оригиналните наблюдения „Религиозното чувство в българската лирика“ (1929); размислите му за Дебелянов, Ботев, Яворов и мн. др. И в критическите си текстове, както и в поетическите, писането на Далчев се отличава с интелектуалност и „блестящо точен език, без клишета“ (Здр. Чолаков).

Атанас Далчев е сред най-изтъкнатите български преводачи на художествена литература. Сам (а често и заедно с Ал. Муратов) е превел хиляди литературни творби от различни езици с вещина, ерудираност и внимание; съставител е на преводни поетически антологии. Сред по-известните му преводи са произведения на Дюма, Ларошфуко, Лафонтен, Стендал (от френски), Паустовски, Пушкин, Ал. Толстой, Чехов, Шолохов (от руски), Гьоте, Хьолдерлин (от немски, съвм. с Ч. Шишманов), Лорка, Неруда, Ретамар (от испански), хиляди стихотворения (вкл. от гръцки, индийски, италиански, полски, чешки, унгарски, фламандски автори) и мн. др. Макар да му помага да се справя с тежкото материално положение на семейството си и макар да влага много сили и енергия в него, Далчев оценява превеждането и като убиващо поезията, т.е. като една от главните причини за пестеливото му поетическо творчество в късните десетилетия. По собствените му думи: „Малцина писатели си дават сметка за опасността от превеждането. […] Свикнал да предаваш и улавяш чуждите мисли и чувства, преставаш да имаш свои, ставаш автомат“.

През 1925, 1927 и 1930 Далчев получава парични награди от Фонда за поощрение на родната литература и изкуство при Министерството на народната просвета. Носител на Знак почета, орден на Президиума на Върховния съвет на СССР – за приноса му в популяризирането на руската и съветската литература (1967); званието Заслужил деятел на културата (1967); наградата Готфрид фон Хердер на Виенския университет за цялостно творчество (1972); званието Народен деятел на изкуството и културата (1974); орден Народна република България, III степен (1974).

Негови творби са преведени на много езици, вкл. англ., ит., нем., рус., словаш., унг., фин., фр., чеш. и др.

Псевд. А. Д., Ат. Д.

 

Калина Захова

 

[1] Стихотворенията са публикувани от Здравко Недков в текста му „Лирическите книги на Атанас Далчев и неговата творческа съдба“ (послепис към първия том на изданието на Далчев „Съчинения в два тома“. София: Български писател, 1984, с. 317–319).

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Атанас Христов Далчев (15.10.1963 г.)

Изпълнява стихотворенията си „Среща на гарата“ и „Носачи на реклама“.

Файл: Далчев чете свои стихотворения.mp3 (7,09 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Атанас Далчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Прозорец : [Стихотворения]стихотворения1926
Стихотворениястихотворения1928
Париж : [Стихотворения]стихотворения1930
Ангелът на Шартър : [Стихотворения]стихотворения1943
Стихотворениястихотворения1965 (1969)
Фрагменти : Бележки, [импресии и афоризми] за поезията, литературата и критикатаафоризми, импресии, бележки1967
Svátky v drobných starostech / Z bulh. orig. Stichotvorenija přel. Vilém Závada a Dana Hronkováстихотворения1970
Балкон : Стихове / Подредба на Радой Ралинстихове1972
Стихотворения и фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1974
Öszi hazatérés1974
Стихотворения, фрагменти, мисли и впечатленияимпресии, стихотворения, мисли1978
Töredékekафоризми, импресии, бележки1979
Страници : [Лит.-крит. статии]статии1980
Избранное / Пер. [от бълг.] стихов М. Петровых ; Пер. прозы М. Тарасовой1980
Fragmente. – Leipzigафоризми, импресии, бележки1980
Poesie e pensieriстихотворения, мисли1980
Съчинения : В 2 т. / Ред. кол. Александър Муратов и др.1984
Стихотворения; Преводи; Миниатюри / Подб., ред., предг. и прил. Радой Ралинминиатюри, стихотворения1990
Поезия / Предг., състав. и прил. Чавдар Добревпоезия1993
И сърцето най-сетне умира : Стихотворения, Фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1994 (1998)
Прозорец / Атанас Далчев ; Препев на макед. јаз. и белешки Гане Тодоровскистихотворения1996
Стихотворения; Фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1999
Стихотворения : [Брайлово изд.]стихотворения2001
Стихотворения; Избрани фрагменти и преводиимпресии, стихотворения, бележки2002
[Избрани произведения] : Т. 1. Стихотворения.стихотворения2004
[Избрани произведения] : Т. 2. Фрагменти; Мисли и впечатленияафоризми, импресии, мисли, бележки2004
[Избрани произведения] : Т. 3. Критически страницикритически бележки2005
[Избрани произведения] : Т. 4. Поетически преводипоезия2006
Писма / Състав., предг. Румяна Пенчеваписма2006
151 приказки на народитеприказки2007
Поглед зад очилата / Състав. Мария Далчева и др. импресии, критически бележки, поезия, мисли2008
И сърцето най-сетне умира : Стихотворения, фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки2014

Книги за Атанас Далчев

АвторЗаглавиеГодина
Лазовски, Ат.Атанас Далчев : Литературно-критически очерк
Лазовски, Ат.Атанас Далчев : Литературно-критически очерк.1966
Каролев, Св.Атанас Далчев : Монография1988
Делчев, Б.Познавах тези хора : [за Симеон Радев, Жорж Папазов, Атанас Далчев] : Кн. 31994
Кол.Атанас Далчев. Критически прочити / Състав. Б. Кунчев2000
Кол.Атанас Далчев – текст и интерпретация : Сборник2001
Димитрова, Е.Изгубената история : Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)2001
Петрова, В.В подлунния свят на Далчев2002
Кунчев, Б.Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров2003
Кол.Да четем Далчев : Сб. от науч. конф. по случай 100 г. от рождението на Атанас Далчев / Състав. М. Неделчев и др.2006
Ангелова, Сн.Интерпретации върху религиозната поезия на Атанас Далчев2007
Селяшки, Л.В поетичния свят на Атанас Далчев : Архетипност и художественост като смисъл и знакова система. Архетипите път, дом и предмети-философско-психологическо и естетическо значение и функциите им в поезията на Далчев2010
Колева, Д.Атанас Далчев – поетът философ2014
Цацов, Д.Principium individuationis. Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма2014

Статии за Атанас Далчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Милев, ГеоЗа списание „Ек“ и литературните наградиПламък1921№2
Гълъбов, КонстантинСборник „Мост“ : [Рец.].Ек1924№2
К. „Прозорец“ – стихотворения от Атанас ДалчевВестник на жената1926№262
Др-в, С.Прозорец (Стихотворения от Атанас Далчев). Знаме12.1926№279
Василев, Любен„Прозорец“ – стихосбирка от Атанас ДалчевНаковалня1927№72
Гълъбов, КонстантинЛитературните награди и „Златорог“. Стрелец1927№5
Месечков, Н. „Прозорец“ – стихотворения от Атанас ДалчевБургаска поща1927№346
Младенов, Ст. Атанас Далчев. – „Прозорец“ Листопад1927№24–25
Пеев, Х. Прозорец : [Рец.]. Глобус1927№37
Цанев, Георги„Прозорец“, стихотворенияЗлаторог1927№1
Гълъбов, КонстантинПоезията на пълното окоГлобус1928№6
Константинов, ГеоргиСтихотворенията на Атанас Далчев : [Рец.]. Литературни новини1928№5
Пашев, БорисСтихотворения от Атанас ДалчевСеяч1928№4
Радославов, ИванСтихотворения : [Рец.]. Хиперион1928№8
Симидов, ДимитърМъртва поезия : [Рец. за: „Прозорец“ – стихосбирка от Атанас Далчев].Литературен глас1928№5
Шишманов, ДимитърАтанас Далчев – СтихотворенияСлово09.10.1928№1899
Григоров, С. Дъга – първа : [Рец.]. Начало1929№1–2
Гълъбов, КонстантинОтворено писмо до г. А. ДалчевЛитературни новини1929№24
Пантелеев, ДимитърПияница : [Стихотворение]Сборник „Художествена сцена“1929
Пундев, ВасилАтанас ДалчевДнешната българска лирика1929
Пундев, ВасилСтихове : [Лит. разбор].Днешната българска лирика1929
В[едов], Вл. Безнадеждна поезияРЛФ1930№31
Константинов, Георги„Париж“ : Стихотворения : [Рец.]. Златорог1930№7
Пеев, Вл. Хр.„Париж“ : Критика. Вестник на жената1930№420
Ралчев, М.д-р. „Париж“ : [Рец.]. Мисъл и воля1930№5
Тит, Ас. „Париж“ : Стихотворения : [Рец.]. Ученически подем1930№1
Шишманов, ДимитърАтанас Далчев. „Парите“Слово29.09.1930№2481
Знахар, ИванАтанас Далчев.От 20-та насам : Антология 1920-1930 : [С крит. бел. за всеки авт. от антологията]. 1931
Кръстев, КирилАтанас ДалчевБългарска мисъл1931№1
Константинов, ГеоргиЕдин защитник на ЛилиевЛитературен глас1933№207
Константинов, ГеоргиМечти и действителност [За Атанас Далчев и Димитър Пантелеев и кръга „Стрелец“].Българската литература след войната 1933[Ч.] 1
Гълъбов, КонстантинНовата българска литература : [Очерк]Годишник на Софийския университет, Ист.-филол. фак.1936№32
Митов, Д. Б. Париж : [Рец.]. Писатели и книги 1936Т. 2
Минев, ДимоЛирика : [За френските мотиви в лириката на Далчев]. Франция като сюжет в българската литература1939
Цанев, ГеоргиБългарската литература вчера и днес : [Бел. за лириката на Далчев]. Проблеми на днешната българска литература1939
Радевски, ХристоЗа умисъла в детската литератураИзкуство и критика1942№5–6.
Радевски, ХристоОще за поезията и децатаИзкуство и критика1942№10
Кръстев, КирилИнтересен спор за детската литератураСлово27.07.1942№6005
Недялков, ХристоПоезия и религия. Поезия и религия1943
Нурижан, ЖоржАтанас Далчев : [Биогр. и лит. бел.]. Творци и литература1943
Радевски, ХристоПо нашия спорИзкуство и критика1943№2
Зарев, ПантелейСубективизъм и реализъм в поезиятаЛитературата като познание1945
Х.И пак извинявайте...Стършел1946№40
Константинов, ГеоргиАтанас Далчев : [Биобиблиогр. очерк]. Български писатели1947
Кюлявков, КрумУмисъл, мисъл и безсмислие : [Критика на естетическите възгледи на Далчев].Изкуство и политика1947
Зидаров, КаменАтанас ДалчевАнтология на българската поезия / Състав. Камен Зидаров1949Ч. 1
Данчев, ПенчоНикола Фурнаджиев : [Бел. за отношението му към поезията на Ат. Далчев].Съвременни български поети : Лит.-крит. статии1951
Божилов, Божидар44 Avenue du maine : [Стих., посветено на Ат. Далчев]. Литeратурен фронт28.07.1960№30
Цанев, ГеоргиАтанас Далчев. „Прозорец“. Критика1961
Ликова, РозалияПоезията през втората половина на двадесетте години. IV. Поети хуманистиЗа някои особености на българската поезия 1923-19441962
Стоянов, ЛюдмилРеволюционната поезия на тридесетте годиниЛитeратурна мисъл1962№2
Велков, ПелинАтанас Далчев на 60 годиниНародна култура20.06.1964№25
Лазовски, АтанасАтанас Далчев новатор в поетическото изображениеЛитeратурна мисъл1965№3
Пиндиков, Ал. Атанас Далчев : [Профил].Народна култура14.05.1966№20
Данчев, ПенчоАтанас Далчев.Пламък1967№1
Илиев, СтоянАтанас ДалчевНезавършени портрети1967
Битев, ЖакПризнание за наш поет : [Отзив за „Стихотворения“ на фр. ез.].Народна култура03.06.1967№22
Любенов, ЛюбенРимите на Атанас ДалчевРодна реч1968№9
Славов, ИванМъдростта на поета : [Рец. за „Фрагменти“]. Септември1968№6
Стойков, Ат. Братята ДалчевиПламък1968№1
Христов, ВенкоДиалектиката на автопортрета : [Рец. за „Фрагменти“]. Пламък1968№18
Свиленов, АтанасДобро начало : [Бел. за „Фрагменти“]. Литeратурен фронт01.02.1968№6
Спасов, ИванПроникновението на поета : [Рец. за „Фрагменти“]. Отечествен фронт04.02.1968№7274
Паси, ИсакФрагменти за „Фрагменти“ : [Рец.]. Литeратурен фронт07.03.1968№11
Абазов, Т. Другият ДалчевНародна култура28.12.1968№52
Делчев, БорисЗа творческата съдба на Атанас ДалчевПламък1969№8
Зарев, ПантелейАтанас ДалчевПреобразена литература1969
Лазовски, АтанасАтанас ДалчевЧиталище1969№2
Зарев, ПантелейЗакъсняла рецензия [за „Фрагменти“].Литeратурен фронт27.02.1969№9
Бояджиева, ВаняПоезията на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1970№1
Игов, СветлозарЗапознаваме ви с поета Атанас ДалчевРодна реч1970№1
Бояджиева, Ваня.Атанас ДалчевПрофили1972
Данчев, ПенчоАтанас ДалчевКритика и естетика1972
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевПрофили на съвременници1973
Бояджиева, Ваня„Да живея като всички хора…“ : [Рец. за: Атанас Далчев. Балкон]. Отечествен фронт16.08.1973№8968
Абазов, ТодорДругият Далчев : [За кн. „Фрагменти“]. Публицистика и критика1974
Богданов, ИванАтанас ДалчевЧиталище1974№5
Игов, СветлозарУвод към поетиката на Атанас ДалчевВисоко при извора1974
Цанева, МиленаАтанас ДалчевПетима поети1974
Цанева, МиленаПоезията на Атанас ДалчевСептември1974№6
Василев, МихаилФилософските аспекти на битиетоЛитeратурен фронт20.06.1974№25
Давидков, ИванАтанас Далчев – човекът и поетът.Литeратурен фронт20.06.1974№25
Чолаков, ЗдравкоПоет-философ.Народна култура22.06.1974№26
Самойлов, Д. Прозорец към светаОтечествен фронт30.06.1974№9218
Опулски, АлбертАтанас Далчев на руски език : [Рец. за: Атанас Далчев. Избранное]Септември1975№1
Юхас, ПетерАтанас ДалчевЛитeратурна мисъл1975№1
Димитров, БлагойТриптих за Атанас Далчев : [Стихотворения]. Пламък1976№4
Илиев, АтанасПоезията на Атанас ДалчевЛитературно-критически и теоретически статии1976
Добрев, ЧавдарРанният Атанас Далчев: преодоляване на символистичната поетикаЛитeратурна мисъл1977№8
Цанева, МиленаАтанас Далчев на немски език : [Рец. за: Atanas Dalčev. Gedichte. – Leipzig, 1975].Литературна история1977№1
Недков, ЗдравкоКритик на символизма [Атанас Далчев]. Пулс21.06.1977№13
Василев, МихаилФилософските аспекти на битието [Атанас Далчев].Редове за поезията1978
Добрев, ЧавдарНаблюдения върху поетиката на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1978№5
Добрев, ЧавдарСмисълът на поезията [Атанас Далчев]. Планета на свободата.1978
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевИзбрано. Литературни портрети на поети1978
Стефанов, ДимитърЕпитафия за Атанас Далчев : [Стих.]. Отечество1978№8
Хаджикосев, Симеон„Ангелът на Шартър“ от Далчев и „Ангелът на Юга“ от РилкеЛитeратурна мисъл1978№2
Без авторАтанас Далчев : [Некролог]. Работническо дело18.01.1978№16
Муратов, АлександърПрощаване с Атанас ДалчевНародна култура20.01.1978№3
Игов, СветлозарIn memoriam. Атанас ДалчевПулс31.01.1978№3
Куюмджиев, КръстьоОт какво умира поезиятаИсторията като жива памет1979
Ликова, РозалияАтанас ДалчевИстория на българската литература – поети на 20-те години1979
Филкова, ФедяВярност към лирическото аз [за превода на нем. на сб. „Стихове“ на Ат. Далчев].Пламък1979№7
Чолаков, ЗдравкоФилософската лирика на Атанас ДалчевФилософски проблеми в българската поезия1979
Юхас, ПетерИ талант, и характер. 1 г. от смъртта на Атанас ДалчевЛитeратурен фронт08.02.1979№6
Кунчев, БожидарНепресекваща магия на поезиятаЛитeратурен фронт05.07.1979№17
Муратов, АлександърСпомен за приятеля [Атанас Далчев]. АБВ24.07.1979№30
Делчев, БорисЗа творческата съдба на Атанас ДалчевИзбрани произведения : В 2 т. 1980Т. 1. Литература, изкуство, критика
Недков, ЗдравкоКритиката на поетаСептември1980№3
Самойлов, П. Шесть стихотворений в переводе Марии Петровых. Иностранная литература (Москва)1980№1
Цанева, МиленаАтанас ДалчевПисатели и творби : Избрани произведения1980
Gyllin, RogerAtanas Daltjevs poetiska vӓgArtes (Stockholm)1981№1
Добрев, ЧавдарСмисълът на поезията. Атанас Далчев.Поезия и време1981
Недков, ЗдравкоКнига, която очаквахме : [Рец. за: Атанас Далчев. Страници]Янтла1981№2
Василев, МихаилЯрки страници : [Рец. за: Атанас Далчев. Страници]. Отечествен фронт16.02.1981№11033–11034
Грачоти, СантеПоезията на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1982№2
Габровски, Иван„Страници“ на Атанас ДалчевПулс11.05.1982№19
Кузмова, ПетяПарадоксите на Атанас ДалчевРодна реч1983№10
Цанев, ГеоргиАтанас Далчев. ПрозорецСтраници от миналото1983
Младенов, НиколаСрещи и разговори с Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1984№3
Чолаков, ЗдравкоПоет-философ : 80 г. от рождението на Атанас ДалчевПламък1984№6
Хаджикосев, Симеон„Който търси съвършенство…“. Септември1984№6
Христов, ВенкоПотапяне в чужди светове : Преводаческото дело на Атанас Далчев. Майстори на превода : Творчески портрети на видни български преводачи1984
Цанева, МиленаФранция в поезията на трима българи [Николай Лилиев, Атанас Далчев и Елисавета Багряна].Литeратурна мисъл1984№5
Продев, СтефанМостът : 80 г. от рождението на Атанас ДалчевНародна култура08.06.1984№23
Грачоти, СантеСложен и многоизмерен поет : 80 г. от рождението на Атанас Далчев : [Интервю]Пулс19.06.1984№25
Дончев, НиколайСрещи през годините : 80 г. от рождението на Атанас ДалчевЛитeратурен фронт21.06.1984№25
Ралин, РадойНещо малко за Атанас ДалчевУчителско дело13.12.1984№51
Данчев, ПенчоАтанас ДалчевИзбрани произведения 1985Т. 1.
Каролев, СвиленАтанас Далчев : Зараждане и оформяне на естетико-критическите му възгледиЛитeратурна мисъл1985№3
Кунчев, БожидарАтанас Далчев и неговата „малка публика“. София1985№2
Цанев, ГеоргиАтанас ДалчевИзбрани произведения 1985Т. 1.
Цанев, ГеоргиПрозорецИзбрани произведения 1985Т. 1.
Цанева, МиленаФранция в поезията на трима българиПоет и общество1985
Недков, ЗдравкоНачалото : Атанас Далчев и литературния сборник „Мост“. Пулс14.05.1985№20
Абазов, ТодорДругият ДалчевПът във времето1986
Делчев, БорисСрещи и разговори с Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1986№3
Каролев, СвиленАтанас Далчев и страшно-смешнотоПламък1986№7
Авишай, ЖанаБоси по горещата земя : Лев Озеров на срещите си с Атанас Далчев и Дора Габе.Народна култура01.08.1986№31
Долата, ХаннаГрадският пейзаж в поезията на Атанас ДалчевНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Филология1987№25
Георгиев, МаринДокосванеХоризонт1988№15
Каролев, СвиленАтанас Далчев и литературния кръг „Стрелец“. Втори международен конгрес по българистика , София 24 май–4 юни 1986. Доклади 1988Т. 12.
Каролев, СвиленРолята на цветовете в поезията на Атанас ДалчевРодна реч1988№8
Младенов, ИванИзкуството на фрагментаКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Младенов, НиколаСпомени за Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1988№6
Муратов, АлександърЕдна съпоставкаПрищевки на перото1988
Муратов, АлександърПрощаване с Атанас ДалчевПрищевки на перото1988
Муратов, АлександърСъвпаденияПрищевки на перото1988
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевПоети1988
Стоянов, РуменНачало знакомстваОбзор1988№88
Янчев, ТодорНовото в лириката на Атанас ДалчевСтрума1988№1
Димитрова, ИрмаАтанас Далчев и самотната човешка „повест“. Септември1989№8
Долата, ХаннаСтиховете на Борис Пастернак в превод на Атанас Далчев. Език и литература1989№2
Дудевски, ХристоСполуки на преводача : „Судьба человека“ от М. Шолохов в два български превода [на Ася Спирова и Атанас Далчев].Сравнително литературознание1989№9
Иванова, МарияРазмисли около два балкона [Също и за Миряна Башева]. Литeратурна мисъл1989№2
Йорданов, АлександърКой как чете ДалчевВ сянката на думите1989
Божилов, БожидарГолямо общо дело [преводачите Далчев и Муратов].Критика и образи1990
Веселинова, ЕленаРецепцията на френската моралистична култура у Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл1990№2
Жеков, СветлозарЗазиданият балконПеро1990№1
Иванова, ДиянаЯрослав Сайферт и Атанас Далчев – типологически паралелиЛитeратурна мисъл1990№6
Кунчев, Божидар„Защо не можем наведнъж да бъдем…“. Поглед към поезията1990
Цанева, МиленаНеобикновеният смисъл на обикновеното : Атанас ДалчевАвтори, творби и проблеми1990
Йованович, СретенСрещи и разговори с Атанас ДалчевВек 2123.05.1990№8
Пауновски, ИванИз историята на „Майце си“ : Ботев и ДалчевЛитeратурен фронт21.06.1990№25
Енев, ВалентинНякои философски мотиви в поезията на Атанас ДалчевОбразование1992№4
Каролев, СвиленАтанас Далчев и страшно-смешнотоЛитература и култура : [Сб.] / Ред. кол. Симеон Хаджикосев и др. 1992
Младенов, НиколаРазговори с Атанас Далчев : СпомениЛетописи1992№7–8
Младенов, НиколаСрещи и разговори с Атанас ДалчевУчастие (Стара Загора)1992№1
Ракьовски, ЦветанАтанас Далчев: „Обективизация“ на лирическия „аз“ Родна реч1992№1
Цанева, МиленаЧовекът и родината : Стихотворението на Атанас Далчев „Към родината“ А.1992№2
Мойсеев, Мойсей„Никой не ми обръща никакво внимание“ : Неизвестно писмо на Атанас Далчев от 1959 г.Литeратурен форум04.11.1992№44
Младенов, НиколаДалчев ми казваше... : СпомениВек 2116.12.1992№50
Аджеларов, ДимитърКогато мечтата е само илюзия... : Наблюдения върху стихотворението „Кон“ от Атанас ДалчевРодна реч1993№4
Георгиев, ЛюбенИнтелектуалната поезия на Атанас ДалчевПламък1993№11–12
Константинов, ГеоргиНеизвестни писма на Атанас ДалчевПламък1993№5–6
Нонев, БогомилЛавровият венец на истинския стих отдавна бе украсил побелялата му глава : Памет за Атанас ДалчевВечерни новини1993№49
Стойнева, ВераЧовекът и сянката : „Повест“ на Атанас ДалчевЕзик и литература1993№1
Ликова, Розалия„Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора...“Стандарт news16.01.1993№135
Койнаков, НенчоДокосване до ДалчевЛитeратурен форум20.01.1993№3
Кунчев, БожидарНезаменимият : [15 години от смъртта на Атанас Далчев]. Литeратурен форум20.01.1993№3
Добрев, ЧавдарЦената на духовната толерантностДума23.01.1993№18
Свинтила, ВладимирСпорът Атанас Далчев – Владимир ВасилевЛитeратурен форум09.06.1993№23
Александрова, НадеждаДни на приятелство – Атанас Далчев и Георги Константинов. Век 2118.08.1993№33
Аврамов, ДимитърАтанас Далчев : Мирогледно-естетически аспекти.Литeратурен форум06.10.1993№40
Светлин, ДимитърЗемният и вечният Далчев : [Спомени]. Земя02.11.1993№214
Ликова, РозалияСпорът на Христо Радевски и Атанас Далчев за детската поезияДемокрация17.11.1993№269
Пенчев, БойкоИкономика на авторитета - безогледният Атанас ДалчевЛитературен вестник29.12.1993№47
Пачова, КристинаМълчанието като форма на присъствие [в поезията на Ат. Далчев].Тракия1994№2
Протохристова, КлеоМожеш ли видиш сънищата си през очила? : За огледалото и огледалността в творчеството на Атанас Далчев Език и литература1994№3
Свинтила, ВладимирПървичната достоверност на поезията : 90 г. от рождението на Атанас Далчев.Македония1994№3
Стоянова Людмила Поетическата рефлексация на Далчев и Вапцаров : Опит за сравн.-типол. Анализ. Пламък1994№5–6
Цанева, МиленаНеобикновеният смисъл на обикновеното : Наблюдения върху едно стихотворение на Атанас ДалчевЕзик и литература1994№3
Чакалова, МарияМъдростта на Далчев за духа на предметния святРодна реч1994№5
Алипиева, АнтоанетаРаждащата смъртЕзик и литература1994№3
Георгиев, ЛюбенВлюбен в истината : Спомени за Атанас ДалчевЛетописи1994№11–12
Любенов, ЛюбенМоите срещи с Атанас Далчев : [Спомени]. Летописи1994№1–2
Митов, Богдан.Прощаване с Атанас Далчев : [Спомени]. Литeратурен форум02.02.1994№5
Недков, ЗдравкоДалчев днес.Зора07.06.1994№20
Кунчев, БожидарАнгелът на ДалчевВек 2108.06.1994№22
Далчева, Райна, Мария ДалчеваПревеждаха неудобнитеКултура10.06.1994№23
Гуляшки, Борис„И за да виждам ясно сънищата, аз лягах си със очила...“ Отечествен вестник11.06.1994№14529
Аврамов, ДимитърЕдин от „унижените и оскърбените“ Демокрация13.06.1994№131
Светлин, ДимитърСъзнателно избрана съдба : Из „Бележник за Далчев“.Български писател14.06.1994№5
Чолаков, ЗдравкоИстински поет-философБългарски писател14.06.1994№5
Аврамов, ДимитърЕдин от „унижените и оскърбените“ Демокрация14.06.1994№132
Василев, МихаилСтарейшина на философската лирикаНовини14.06.1994№105
Йованович ,СретенСрещи и разговори [с Атанас Далчев]. Век 2114.06.1994№22
Петров, ЗдравкоЛитературният феномен Далчев. Дума18.06.1994№135
Сугарев, Едвин и др. ...И нашата любов в една съдба превръщаЛитературен вестник27.06.1994№25
Калонкин, Валери Страдание и изкупление : Далчевото стихотворение „Христос и бедните“ и неговото възприеманеБългарски писател09.08.1994№13
Нонев, БогомилДалчев казваше: „Не се мъчи да измисляш...“ : [Спомен]. Български писател19.12.1994№32
Радев, ИванСитнежи на тема Атанас ДалчевПроглас1995№3
Каменов, ЙорданФрагментите на Далчев като писателска позицияБългарски писател27.03.1995№13
Паси, ИсакПохвално слово за Атанас ДалчевДума10.05.1995№108
Буржев, ИлияТоплината на Далчев : СпомениМоре1996№8
Денев, ДеньоАтанас Далчев и СливенПламък1996№3–4
Дойнов, ПламенИз Фрагменти към употребета на „тихата лирика“. Литературен вестник22.05.1996№20
Симова, Живка„Градът“ и „Зоната“ – референции на фразовата метафоричност при Атанас Далчев и Гийом Аполинер Литeратурна мисъл2004№2
Стоянова, НадеждаСмъртта и времето: лирически диалози от 20-те години на ХХ в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии2004Т.98
Чолаков, Здравко„Фрагменти“-те... Пламък2004№5–6
Сотиров, ЖивкоАз свидетелствамСловото днес10.06.2004№19
Танев, ДимитърСамотният човеколюбецСловото днес10.06.2004№19
Цанев, ИванАвторът на „Страница“. – Разходка под юнски дъжд по улица „Атанас Далчев“ : [Стихотворения]. Словото днес10.06.2004№19
Черняев, ХристоЖънеш тежки посеви от мислиСловото днес10.06.2004№19
Чолаков, ЗдравкоДалчев ненавиждаше фалша : 100 г. от рождението на поетаДума12.06.2004№134
Шумкова, ЛораСърцето на Далчев и други отломъциЛитературен вестник07.2004№6, прил.
Сугарев, ЕдвинДалчев, самотата : 100 г. [от рождението на поета]. Култура02.07.2004№2
Симова, ЖивкаПовестта на Прозореца и ДъждаЛитературен вестник14.07.2004№28
Зашев, ДимитърЕдин „бавен прочит“ на [стихотворението] „Синеокото момче“ от Атанас Далчев.Християнство и култура2005№1
Илиева, ИванкаОсуетената среща на човека със света: Конструктивистки модел на урок върху стихотворението „Книгите“ на Ат. ДалчевБългарски език и литература2005№5
Кирова, МиленаДругият ДалчевБългарски език и литература2005№5
Кондакова, МарияЗа Атанас Далчев - с обич : СпоменСвета гора2005№6
Кръстева, ИлиянаСамотата на познаниетоБългарски език и литература2005№5
Стоянов, АнастасПътищата на Атанас Далчев : [Спомени].Дума08.02.2005№32
Гранитски, ИванЕстетическите откровения на Атанас Далчев : Поглед към написаното от един от най-проникновените критици в историята на българската литератураДума22.07.2005№167
Терзиев, ГеоргиБратя Далчеви - един вдъхновяващ примерУправление и образование = Management and education (Бургас)2006№1
Игов, СветлозарЧетенето на Атанас Далчев : Няколко изходни положения [при анализа и оценката на поезията му]. Култура27.01.2006№3
Вачева, АлбенаСловото в дневника [на Атанас Далчев] и публичното говорене. Април'56Литературен вестник20.12.2006№42
Далчева, МарияЗа стихотворните преводи на Атанас ДалчевВезни2007№1
Зографова, Катя„Атанас Далчев. Писма“ : [Слово при представяне на книгата]. Знаци2007№1
Методиева, Атанаска„Стаята“ [в поезията] на Атанас ДалчевГодишник на Филологическия факултет (ЮЗУ)2007№5
Парушев, ПарушАтанас Далчев : [Спомени за поета]. Простори (Варна)2007№3
Жеков, МаргаритПрепъникамъни при някои критици на ДалчевВезни2008№1
Без авторДиалог в писма [между руската поетеса Мария Петрових и Атанас Далчев, публикуван в сп. "Вопросы литературы", 1996]. Словото днес13.03.2008№9
Каролев, СвиленДимчо Дебелянов, Атанас Далчев и новата българска поезия след Първата световна война. Димчо Дебелянов : Юбил. сб. с нови изследвания по случай 120 г. от рождението му.2009
Мевсим, ХюсеинВърху рецепцията и превода на едно Атанас-Далчево стихотворение от студенти по българистика в АнкараСлавянски диалози2009№9
Тенев, ДаринКуфарът на ДалчевЛитературен вестник25.03.2009№11
Тасев, ЗлаткоПоетическият свят на Атанас ДалчевДума13.06.2009№131
Кръстев, ИванМоето Далчево стихотворениеДума13.06.2009№131
Делев, ЛюбомирКъщата на ужасното : [Диаболизмът в разказа на Вл. Полянов „Черният дом“ и стихотворението на Ат. Далчев „Къщата“]. Литературен вестник07.10.2009№30
Кондакова, МарияСпомен за ДалчевЛитeратурен форум2010№1
Кунчев, БожидарВремето в творчеството на ДалчевХристиянство и култура2011№2
Сивриев, СаваЗа антиномиите в лириката на Атанас ДалчевЛитературен вестник06.04.2011№12
Кирилова, ЛидияОбразите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар МутафовБългарски език и литератира2012№3
Радева, ЯницаИван Теофилов и Атанас Далчев: пространства на поетични срещиСтраница2012№1
Великов, КънчоОт любов към света на ДалчевСловото днес24.05.2012№12
Анчев, ПанкоАтанас Далчев като мислител. Пламък2013№3
Белогашев, ГеоргиАтанас Далчев – между Ремкеанството и ИнтуитивизмаФилософия2014№2
Сугарев, ЕдвинДалчев, самотата и светътБългарско и модерно : към изучаването на новата българска литература / Състав. Елка Димитрова2014
Borisova, BilyanaNikola Furnadjiev ; Chavdar Mutafov ; Nikola Vaptsarov ; Atanas DalchevBulgarian Modernism / Еd. by Stefana Roussenova2017
Рикев, КаменКамъните на Атанас Далчев и Збигнев ХербертЛитературен вестник11.07.2018№27