Васил Пундев

Пундев, Васил Маринов (Дупница, 6.09.1892 – София, 4.03.1930). Син на Марин Пундев – учител, издател и редактор на ученическа и просветна литература. Завършва средно образование в София (1908) и славянска филология в Софийския университет (1913). Увлича се в борбите за освобождение на Македония, участва в Балканската война в четата на Хр. Силянов, след това е и доброволец в Македоно-Одринското опълчение. След войната учителства в Първа мъжка гимназия в София. Редактор на сп. „Българска реч“ (1927), редактор на в. „Литературни новини“, „Свободна реч“,  „Македония“ и „Вардар“, на изданията от библиотека „Бисери“ и „Любими романи“ на книгоиздателство „Ив. Г. Игнатов и синове“ (1929). Член на Дружеството на българските журналисти, СБП и ПЕН-клуба. Убит от политически противници.

Васил Пундев е един от най-интересните и обещаващи критици в началото на ХХ в. Дебютира с рецензия за пиесата на Н. Атанасов „Огнището угасва“ във в. „Радикал“ (1914, № 4). Ерудиран и многостранен литературен историк, критик и културолог, бързо се налага в сп. „Демократически преглед“, където е привлечен от Т. Г. Влайков и печата най-значимите си критически статии. Сътрудничи още в сп. „Златорог“, „Обществена обнова“, „Слънце“, „Отец Паисий“, както и във в. „Литературен глас“, „Слово“, „Съвременник“, „Лъч“. Пундев има тънък усет за ценното в художественото произведение, с анализаторско умение се стреми да открие и обособи специфичния индивидуален характер на българския творец. Без да е привърженик на определено направление, отделя еднакво внимание на различни по стил и темперамент поети. Оригинални и ценни са статиите му за символистите Т. Траянов, Ем. Попдимитров, Н. Лилиев; за  Ив. Вазов, К. Христов, Д. Дебелянов, М. Белчева.

Възгледите си за българското литературно развитие Пундев застъпва в „Нашата художествена литература“ (в. „Съвременник“, № 7–8, 1922). Полемизирайки със статията на Б. Пенев „Основни чърти на днешната ни литература“, той изтъква необходимостта от исторически подход при разглеждането на литературата ни, от съобразяване с повече литературни факти, а не само с избрани и общопризнати. Литературно-историческите възгледи на Пундев, съчетани с умението му да портретира писателя и да анализира творбата, определят оригиналността на критическите му поглед, предизвикват полемични реакции. Търсейки връзките между възрожденската и следосвобожденската поезия, той намира близост между Чинтулов и Яворов, открива в тях единната народностна традиция в нашата поезия. Емблематична за Пундев като литературен историк и критик е книгата му „Днешната българска лирика“ (1929). Освен че свързва поетиката на П. Яворов с тази на Ботев, Пундев ситуира развитието на поезията ни в контекста на руския и западноевропейския символизъм, заговаря за постсимволистичния преход в нея, обръща внимание на младия Ат. Далчев.

Като литературен историк Пундев проучва и българския периодичен печат преди Освобождението, изследва гръцко-българските връзки в литературата ни, отделя специално внимание на творчеството на Конст. Огнянович, публикува обстойно изследване за сборника „Абагар“ от епископ Филип Станиславов („Години на Народната библиотека в Пловдив“, 1924), превежда поемата на Гр. Пърличев „Сердарят“ и издава съчиненията му.

Превежда и творби от руската и западноевропейската класика.

Псевд.: Чакре, В. П.

 

Румен  Шивачев

 

 

Книги от Васил Пундев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Т. В. Траянов1914
Характеристики : Свит. 1 : Добри Немиров, Хр. Ц. Борина, Михаил Кремен1914
Добри Немиров, Хр. Ц. Борина, Михаил Кремен : Свит. 11914
Боян Магьосникът : Историко-литературна студия1923
Първи стихотворци1925 (1939)
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1: Списания1927
Гръцко-български литературни сравнения : [Докладвал професор Йордан Иванов в заседането на историческо-филологически клон на 24 ноември 1927 година]1929 (Отпеч. от "Списание на БАН" : Кн. 38. -1929)
Днешната българска лирика1929
След злодейството : Шест месеца от убийството на Александър Протогеров1929 (1991)
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 2: Вестници1930
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1: Списания1939
Константин Огнянович : Историко-литературно изследване1941
Рибният буквар1942
Избрани творби : Алкивиад Малки и Алкивиад Велики2001

Книги за Васил Пундев

АвторЗаглавиеГодина
Велкова-Гайдаржиева, Антония ВеселиноваВасил Пундев и българската литература : История ; Критика ; Класика 2006

Статии за Васил Пундев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Без авторЛитературно четене Литературно четене07.11.1827250
Кремен, Михаил“В полите на Витоша” и нейните критици Съвременна мисъл19124-5
Зографов, Д. С. Васил Пундев. Характеристики Демократически преглед19143
Добринов, Васил.Най-младата българска литература [Критически преглед] Съвременна илюстрация191512
Минев, Вл. На ... стъпки Листопад19221
Генов, М. Книгата на В. Пундев за Добри Чинтулов Демократически преглед19228
Хаджов, Ив. Две книги за Чинтулова (Сборник Д. П. Чинтулов ред. Н. Табаков и Добри Чинтулов от В. Пундев)Учителски вестник192212
Дзивгов, Г. А. Критици [Критически бележки срещу В. Пундев] Сила192214
Без авторКнижнина Съвременник19223-4
Без авторСъобщение за излязла от печат книгата на В. Пундев за “Добри Чинтулов” Списание на БАН192213
Без авторПисател и критик Слово21.06.192257
Без авторДневна новина за Пундевите представители за анкетата в Народна библиотека Слово05.10.1922145
Дзивгов, Г. А.Французкото стихосложение, Верлен и В. Пундев Пролом192311-12 - приложение
Вълчанов, Л. В.По повод романа “Вихър”. [Рец. на статията на В. Пундев]Епоха12.01.1923166
Йордан БадевСтихотворенияСлово10.09.1923395
Без авторПундев напуска редакцията на в. Слово Слово02.12.1923249
Без авторПундев за Яворов като човек Слово03.11.1924731
Без авторПундев като член на Просветното министерство, което разпределя литературните награди Знаме11.04.192580
Без авторЛитературните награди Театър и изкуство31.03.192631
Б. А. БележникНарод1927141
Шишманов, ДимитърНовият “Златорог”Слово29.03.1927Новият “Златорог”
Без авторЛитературно четене Знаме23.12.1927289
Харитонова, Иванка ; Тенев, ТенкоКъм по-значими обобщения за съвременния литературен процес : Щрихи към портрета на критика Васил ПундевЕзик и литература 19925
Сестримски, ИванНаследството на Васил Пундев Читалище 199211-12
Харитонова, Иванка ; Тенев, ТенкоТеоретико-естетически възгледи на Васил Пундев Език и литература 19923
Чавеев, СтефанТрагичният път на Васил ПундевЛитературен форум1992прил. на в. "Лит. форум", N 40
Чавеев, СтефанВасил ПундевРодна реч19929-10(9)
Зарев, ПантелейВасил Пундев: всеобхватно критическо мислене : 100 г. от рождението муЛетописи199211-12
Кузмова-Зографова, КатяЗабравен ратник на българския дух : 100 г. от рождението на Васил ПундевЛитературен форум02.09.19922
Цолова, ПетяСвидетелства за едно злодеяние : Столетие от рождението на Васил ПундевОтечествен вестник17.09.199214021
Бошнаков, ДимитърПростреляният литератор : 100 г. от рождението на Васил ПундевВечерни новини 24.09.1992186
Пунев, Константин"Чуждият" Васил ПундевВек 21 29.03.199513
Янкова, ИванкаВасил Пундев - лична и творческа съдбаНаука20016
Кузмова-Зографова, КатяЗабравен ратник на българския дух : 110 г. от рождението на [лит. историк] Васил ПундевВезни20026
Алипиева, АнтоанетаВасил Пундев и неговата голяма съдба в съдбата на българската литература Знаци 20091