Виолета Русева

Кратка информация
Име Виолета Русева Иванова
Позната катоВиолета Русева
Родена
с. Добротица (Силистра)

Книги от Виолета Русева

ЗаглавиеЖанровеГодина
Поетика на българския разказ през 60-те годинидисертации1987
Аспекти на модерността в българската литература през 20-те годиниизследвания1993
Мистичният Йовков1998
Генеалогия на българската модерност - Яворов2001
Литературноисторически етюдиетюди2009
Елегии на безутешни дни : книга за Дебелянов2010
Български символизъм: модуси на различимост2014
Български символизъм: модуси на различимост : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на филологическите науки"дисертации2014
6 студии по историческа поетика2017