Димитър Димов

Димов, Димитър Тодоров (Ловеч, 25.06.1909 – Букурещ, 1.04.1966). Роден е в семейството на офицера Тодор Димов, загинал в Междусъюзническата война, и Веса Харизанова. Вторият му баща, Руси Генев, също е офицер, а по-късно експерт по тютюните. Димов учи първоначално в Дупница, а след това в Първа мъжка гимназия в София (1928). За кратко учи право в Софийския университет, после се прехвърля във Ветеринарно-медицинския факултет, който завършва през 1934. Работи като участъков ветеринарен лекар в с. Ваксево, Софийска област, и в Кнежа, Врачанска област. От 1939 е асистент по анатомия във Ветеринарно-медицинския факултет на Софийския университет. През 1943 заминава на специализация по хистология на нервната система в Мадридския институт Рамон-и-Кахал, но през 1944 се връща в България, където е мобилизиран и изпратен на Беломорието. От 1946 е доцент в Агрономическия факултет на Пловдивския университет. Доцент в Селскостопанската академия Георги Димитров (1949–1952). От 1953 е професор по анатомия, ембриология и хистология във Висшия селскостопански институт Георги Димитров. Председател на Съюза на българските писатели (1964–1966).

Първата публикувана творба на Димов е романът „Поручик Бенц“ (1938), писан между 1933 и 1938. Романът в завършен вид представя бъдещия творчески подход на автора си – изострената чувствителност и чувственост на персонажите, духовния драматизъм, саморазрушителността, екзистенциалното недоволство, харизматичния женски персонаж (Елена Петрашева), фатализиращ любовното изживяване, носещ декадентски и пагубен чар, и обсебения и до крайност отдаден на фикс идеята си мъжки персонаж (д-р Бенц). От 1942 Димов започва да публикува във вестниците „Литературен глас“, „Мир“, „Литературен фронт“, „Работническо дело“, „Народна култура“, в списанията „Септември“, „Наша родина“, „Театър“, „Младежка трибуна“.

Вторият му роман – „Осъдени души“ (1945), е започнат по време на престоя на автора в Испания и e завършен след края на мобилизацията му в Беломорието. Въпреки художествените качества на творбата и положителните оценки, които тя получава в литературния печат, периодът, в който се появява, не позволява нейната същинска реализация сред читателите – това се случва едва след второто ѝ издание през 1957. Сюжетът на романа е построен изцяло с чуждестранен материал и е разгърнат на крупния епически фон на Испанската гражданска война (1936–1939). В центъра още по-категорично е изведен женски образ – този на заможната англичанка Фани Хорн, а в опозиция е поставен образът на йезуитския монах отец Ередиа, в когото тя е безнадеждно влюбена. Романът изследва бездните на страстта като женско начало и способностите за фанатично отдаване на една идеологема като мъжко начало. Тези два динамични импулса се сблъскват в действието и създават условията за психологическите издирвания в срещата на половете. Като основни понятия в художествено-аналитичния речник на Димов в този роман се оформят обсебването, маниакалността, душевната разруха (на фона на социалната), обречеността и идеята за женското като ирационална сила, несъвместима с практичната целесъобразност. Фани Хорн е представена и като образ на модерната жена, действена и разкрепостена в стремежите си, в противовес на готически изсечения и монолитен образ на Ередиа. Привидно побиращ се в жанровата рамка любовен роман, „Осъдени души“ проблематизира по специфичен начин душевната мотивираност в действията на двата пола, противопоставя телесно-любовното и духовно-идейното, доведени до крайна интензивност. Паралелно творбата предлага визия за историята като една пулсация от сблъсъци на крайни и несъвместими идеологеми, раждащи трагичното.

Година след публикуването на „Осъдени души“ в литературния печат започват да излизат и откъси от третия роман на Д. Димов – „Тютюн“ (в „Литературен фронт“, бр. 2, 28 септ. 1946; бр. 20, 31 ян. 1948; сп. „Септември“, кн. 7, 1949). Готовият вариант на романа е отхвърлен от издателство „Български писател“, но през 1951 е публикуван в издателство „Народна култура“ с редактор Д. Ангелов и вътрешен рецензент П. Зарев. „Тютюн“ бързо се превръща в събитие и авторът му дори получава писменото одобрение и „братско ръкостискане“ на тогавашния „първи“ В. Червенков. Въпреки това книгата става повод за изостряне на идеологическото противопоставяне „буржоазна литература“–„социалистическа литература“ сред критиката. В Съюза на българските писатели е насрочено тридневно обсъждане на „Тютюн“ (8, 11 и 13 февр. 1952), което прераства в теоретическо и идеологическо лутане сред шаблонната терминология на социалистическия реализъм, в издирване на опорни точки, чрез които да се контролира личната творческа воля. „Тютюн“ е атакуван от критици и писатели, квалифициран е в отрицаващото поле на „буржоазно-упадъчното“, „прекомерното психологизиране“, „булевардното“, „сантименталното“, дори „еротичното“. Макар и получил подкрепа в статии от периодичния печат (от Н. Фурнаджиев – „Една вредна критика на романа „Тютюн“ в „Литературен фронт“; редакционна – „За романа „Тютюн“ и неговите злополучни критици в „Работническо дело“), в резултат на упражнения натиск Димов се съгласява да преработи романа, като добавя около двеста и петдесет страници, разширяващи картината на работническата класа и съпротивителното движение чрез привнасяне на персонажи и сюжетни линии. Назначен е и редактор-„надзорник“, Я. Молхов, снабден и с правомощието да „помага“ при работата по езика на книгата. Така се ражда втората редакция на романа, която излиза през 1954. „Случаят „Тютюн“ остава като безпрецедентен и мрачен факт в историята на българската литература – творбата добива двойствено битие, подновено през 1992, когато излиза второ издание на първата ѝ редакция. И в двете си редакции обаче романът разполага със сложна жанрова „кардиограма“, носейки характеристики от творбите на Ибсен, Зола и Флобер, от кариеристичния роман на Балзак, от корпоративния роман на Т. Драйзер („Трилогия на желанието“), изпълнява редица от предписанията на социалистическия реализъм дори и в първата си редакция. В основната линия на действието отново е разположен персонаж на ирационалното, чувствено женско начало – Ирина – поставен във взаимодействие с персонажите на фанатичното мъжко начало (Борис Морев, фон Гайер, Павел Морев); частично това фанатично мъжко начало е пренесено и върху женски образи (Лила във втората редакция). Наравно с художествено-психологическия анализ на умиращата душевност (у Ирина, Борис, Костов), главна тема и „действащо лице“ е Капиталът, въплътен в тютюневия гигант „Никотиана“: в тънката идейно-философска игра на романа тютюнът е противопоставен на гроздето като трагична постъпателна загуба на чистотата в човешката личност, разположена в социалните условия на индустриалното модерно общество. Следвайки най-добрите образци на епическия род, „Тютюн“ представя многопластова социална картина на българското общество в атмосферата на историческия катаклизъм на Втората световна война.

Димов е автор и на още два незавършени романа – единият, условно наречен „Роман без заглавие“, писан след 1939, носещ характеристиките на бъдещия „Тютюн“ и печатан в сп. „Пламък“ (1967, кн. 11 и 12), и вторият, наречен „Ахилесова пета“, писан след 1958 и също печатан в сп. „Пламък“ (1966, кн. 10); на три пиеси – „Жени с минало“ (сп. „Театър“, 1959, кн. 8), „Виновният“ (сп. „Театър“, 1961, кн. 5) и „Почивка в Арко Ирис“ (сп. „Септември“, 1963, кн. 11), видимо художествено ощетени от събитията около романа „Тютюн“, но все пак подсказващи връзката на автора със западноевропейската литература и носещи жанрови характеристики на драматургията на ежедневието; на няколко разказа – „Севастопол, 1913“ („Литературен глас“, бр. 367, 15 май 1940), „Карнавал“ („Литературен глас“, бр. 543, 18 февр. 1942), „Задушна нощ в Севиля“ („Септември“, кн. 1, 1949), „Анатомът да Коста“ („Наша родина“, кн. 8, 1955), както и на пътеписи, отразяващи пътуванията му в Испания, Гърция и Чили.

Димов е носител е на Димитровска награда за „Тютюн“ (1952). Романът е екранизиран през 1961 (реж. Н. Корабов), а през 1975 е екранизиран и „Осъдени души“ (реж. В. Радев).

Произведения на Димов са преведени на над 30 езика.

 

Николай Кирилов

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Димитър Димов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Поручик Бенцромани1938 (1971, 1987, 2002, 2006, 2017)
Осъдени душиромани1945 (1957, 1960, 1968, 1969, 1970, 1971, 1977, 1986, 1999, 2006, 2009, 2013)
Тютюнромани1951 (1953, 1955, 1961, 1964, 1968, 1979, 1981, 1984, 1988, 1992, 1996, 1998, 2000, 2004, 2009)
Анатомия на домашните животни1953
Табак : Роман – Изд. иностранной литературы : Москваромани1956 (1961)
Жени с минало : Сатира в 4 д.драми1960
Почивка в Арко Ирис : Пиеса1963
Осужденные души : Роман / Пер. с болг. Т. Рузскойромани1963
Tabac : Roman / Trad. du bulg. par Georges Assen Dzivgov; Adaptte par Sylviane Pensoромани1964
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 1. Поручик Бенц : Роман. Разкази. Пътеписипътеписи, разкази, романи1966
Tabaco : Novela / Trad. por Juanita Linkovaромани1966
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 2. Осъдени души : Романромани1967
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 3. Тютюн : Роман : Ч. 1.романи1967
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 4. Тютюн : Роман : Ч. 2.романи1967
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 5. Пиеси. Публицистикапиеси, публицистика1967
Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 6. [Роман без заглавие]; Ахилесова пета; Димитър Димов за своя роман „Тютюн“; Пиеса по мотиви на романа „Тютюн“; Писмапиеси, писма, романи1967
Передышка в Арко Ирис : Драма в 3 д.драми1967
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 1. Поручик Бенц; Осъдени души : Романиромани1974 (1981)
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 2. Тютюн – част 1 : Романромани1974 (1981)
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 3. Тютюн – част 2 : Романромани1974 (1981)
Табак : Романромани1974 (1979, 1989)
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 4. Драми, разкази, пътеписидрами, пътеписи, разкази1975 (1981)
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 5. Незавършени произведения. Статии. Писмаписма, статии1975 (1981)
Foi et morphine : Roman / Trad. et adapte de bulg. [с предг.] Jeliasko Rainovромани1975
Damned souls : [Роман] / Transl. by Mihail Todorov; Ed. Theodora Atanasovaромани1979
Thuo’c la : Tieu thuyet : Tap 1 – / Dimito’roe Dimop; [Прев. от бълг. на виетн. ез.] Thanh Maiромани1984
Роман без заглавиеромани2007
Leutnant Benz романи2014

Книги за Димитър Димов

АвторЗаглавиеГодина
Зарев, П.Димитър Димов : [Лит.-крит. студии]1972
Иванова, Ек. (състав.)Димитър Димов [Изобразителен материал] : [Комплект 8 сн. и 2 фотопортр.]1973
Бумбалов, Л.За психологическото майсторство на Димитър Димов и за някои типологични особености на „Осъдени души“1974
Кол.Димитър Талев, Светослав Минков и Димитър Димов в спомените на съвременниците си / Ред. Т. Жечев и др.1974
Захаржевская, В. Ал.Димитр Димов. Лiтературно-критичний нарис1978
Георгиев, Л.Димитър Димов : Монография1981
Иванова, Ек.Страници от жизнения и творчески път на Димитър Димов1981
Лихачева, Л. П. Димитр Димов : Биобиблиографический указатель1981
Иванова, Ек. (авт.-състав.)Димитър Димов : [Ил. биогр. очерк]1983
Георгиев, Л.Димитър Димов : [Живот и творчество]1985
Доспевска, Н.Познатият и непознатият Димитър Димов : [Спомени]1985
Иванова, Ек.Димитър Димов – автор, време и герои : [Изследване]1985
Куюмджиев, Кр.Димитър Димов : Монография1987
Кол.Случаят Тютюн [на Димитър Димов] 1951–1952 г. : Стеногр., статии, рец., спомени / Състав. [с послесл.] Алберт Бенбасат, Анна Свиткова1992
Латева, Ек.Из реалния свят на романа „Tютюн“ : Неизвестни записки на Руси Генев1994
Симеонова, Л.Романите на Димитър Димов : Начало на нов худож. синтез : Лит. анализи1999
Кол.Случаят Димитър Димов : Литературни разследвания2003
Пашкулев, К.Обречените характери в романите на Димитър Димов : Монография2004
Ичевска, Т.Романите на Димитър Димов2005
Малинов, А.Д. Димов. Тютюн2007
Веселинов, Д.Френската лексика в романа „Тютюн“2009
Димитров, Ил.Димитър Димов 110 години2009
Иванова, Ек. (подб. и подг. за печат)Димитър Димов : Архив2009
Кол.Другият „Тютюн“ : Документи и спомени2010
Иванова, Ек.В търсене на нови творчески територии2010
Григорова, Л.Димитър Димов: La femme moderne : Български и европейски паралели2011 (2017)
Кол.Димитър Димов – век по-късно : Юбил. сб. с нови изследвания по случай 100 г. от рождението му2012
Игов, Св.Три класически случая : Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев2014
Вътева, Ст., Кр. ВътеваСветът на разрухата, самотата и нравственото падение : Елин Пелин - "Гераците", Димитър Димов - "Тютюн" : Учебно помагало по методика на обучението по български език и литература 2018
Димитров, Ил.Димитър Димов 110 години...2019

Статии за Димитър Димов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Динеков, ПетърНов български роман за войната : [За "Поручик Бенц"]Българска мисъл19395-6
Кинкел, Мара."Пручик Бенц", роман : [Рецензия]Литературен глас 1939421
Коралов, Емил"Поручик Бенц", роман : [Рецензия]Златорог19395
Крънзов, ГеоргиДимитър Димов. "Поручик Бенц", роман : [Рецензия]Българка19393
Желев, Владимир“Поручик Бенц". Роман : [Рецензия]Светлоструй194012
Евтимов, Д. Един патопсихологичен роман. "Поручик Бенц" : [Рецензия]Душевно здраве19404
Ликов, АлександърДимитър Димов. Поручик Бенц : [Рецензия]Изкуство и критика19414-5
Зарев, ПантелейЗаслужена награда : [За романа “Осъдени души”]Отечествен фронт1945322
Константинов, ГеоргиОсъдени души : Роман : [Рецензия]Радикал194513
Николов, Минко“Осъдени души”, роман : [Рецензия]Литературен фронт194556
Динеков, Петър“Осъдени души” : Роман : [Рецензия]Изкуство19466
Наимович, Максим“Осъдени души”, роман : [Рецензия]Ведрина19461
Пенев, Пенчо“Осъдени души” : Роман от Д. ДимовЧиталище19464
Пондев, ТодорДимитър Димов - “Осъдени души”, роман : [Рецензия]Младежка трибуна19462
Руж, Иван Един премиран роман : [“Осъдени души”] : [Рецензия]Работническо дело1946141
Константинов, ГеоргиДимитър Димов : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели : Биогр. и библиогр. данни1947
Дамев, Дамян"Тютюн" - роман от Д. Димов : [Рецензия]Български воин19523-4
Зарев, ПантелейЗа пълна победа над империалистическите влияния : За романа на Д. Димов „Тютюн“Литературен фронт195219
Молхов, ЯкоГордост на нашата литература: "Тютюн" - роман от Д.ДимовСептември19523
Радев, Христо"Тютюн" - роман от Димитър ДимовЧиталище195211
Радевски, ХристоСтатия за романа "Тютюн" във френско списаниеРаботническо дело1952321
Велков, ПелинГордост за нашата литература : [Рец. за „Тютюн"]Вечерни новини19.03.1952197
Попов, ИлияЗа романа "Тютюн"Труд28.03.195275
Манов, ЕмилЗа някои недостатъци на "Тютюн"Литературен фронт25.11.195447
Пешев, Александър"Тютюн" : [Рец.за второто издание на романа]Септември19556
Динеков, ПетърПървите романи на Димитър Димов : I. "Поручик Бенц" (1937); II. "Осъдени души" (1945) : [Рецензия]Динеков, П. Литературни образи1956
Вучков, Юлиан"Жени с минало": [Рецензия]Септември19596
Минчев, А.За творческия принос на театъра : [Рец. за "Жени с минало"]Театър19598
Петров, ЗдравкоДимитър Димов : По случай 50 г. от рождението муСептември19596
Арсениева, Р. Действието се развива в наши дни : [Рец. за „Жена с минало"]Отечествен фронт18.04.19594554
Каракостов, СтефанЧертите на съвременника : [Рец. за "Жени с минало"]Народна култура25.04.195917
Табаков, КънчоМинало и съвременност : [Рец. за "Жени с минало"]Литературен фронт21.05.195920
Жечев, ТончоЗа двама герои на Димитър ДимовРодна реч19619
Шакле, Михаил"Виновният" : [Рецензия]Народна култура27.01.19624
Канушев, Димитър"Почивка в Арко Ирис" : [Рецензия]Литературен фронт196350
Бояджиева, ВаняДушите се спасяват : [Рец. за "Почивка в Арко Ирис"]Литературна мисъл19642
Дишев, АтанасПреди последното сражение : [Рец. за "Почивка в Арко Ирис"]Пламък19642
Крал, МарияЗа руския превод на романа "Тютюн"Български език19644-5
Марков, ДмитрийДимитър Димов – романистМарков, Д. Ф. За социалистическия реализъм. История и съвременност1964
Молхов, ЯкоДимитър ДимовЛитературна мисъл19644
Молхов, ЯкоРоманът "Тютюн"Проблеми, автори, книги : Из съвременната българска литература1964
Добрев, ЧавдарДиалогът на републиката : [Рец. за "Почивка в Арко Ирис"]Отечествен фронт23.01.19646033
Чолаков, Здравко"Почивка в Арко Ирис" : [Рецензия]Учителско дело14.02.196413
Георгиев, ЛюбенДимитър ДимовСлавяни196511
Куюмджиев, КръстьоГероите на Димитър ДимовПламък19655
Колев, В. Димитър ДимовЧиталище19665
Куюмджиев, КръстьоГероите на Димитър Димов : Опит за социална и психологическа характеристикаКуюмджиев, Кр. Профили в черно и бяло 1966
Молхов, ЯкоЗа романа "Тютюн" и неговия авторРодна реч19666
Нонев, БогомилНяколко думи за недовършения роман на Д. Димов "Ахилесова пета"Пламък196610
Калчев, КаменГолям приятел и прекрасен човекЗемеделско знаме03.04.196673
Нонев, БогомилСлово за Димитър ДимовОтечествен фронт05.04.19666710
Караславов, ГеоргиНа вечни времена в сърцата и умовете на милиони читателиЛитературен фронт07.04.196615
Караславов, ГеоргиЖив, аналитичен ум : [Реч на гроба на Д. Димов]Народна култура09.04.196615
Божилов, БожидарРоманът без заглавие на Димитър ДимовПламък196711
Караславов, ГеоргиДимитър Димов - писателят, учениятКараславов, Г. Близки и познати1968
Каролев, СтоянДимитър ДимовЛитературна мисъл19681
Ликова, РозалияЧерти от белетристичното майсторство на Д. ДимовЛитературен фронт25.01.19685
Зарев, ПантелейДимитър Димов и неговият роман "Тютюн"Пламък196916
Куюмджиев, КръстьоТалантливият неуспех на Димитър ДимовПартийност, народност, хуманизъм : Сборник лит. статии1969
Георгиев, Любен Естетика на характера : Към въпроса за положителния герой у Д. ДимовПартийност, народност, хуманизъм : Сборник лит. статии1969
Жечев, ТончоЗавещанието на Димитър Димов : [Значението на творчеството на писателя за развитието на българската белетристика]Народна култура21.06.196925
Начев, ДимитърПроникващият летописец на епохата : 60 г. от рождението на Д. ДимовОтечествен фронт25.06.19697688
Нонев, БогомилЗа Димитър ДимовЛитературен фронт26.06.196926
Куюмджиев, КръстьоДимитър Димов и нравственият смисъл на историятаРаботническо дело29.06.1969180
Янков, Николай Той щеше да бъде на 60 г. Вечерни новини30.06.19695527
Ничев, БоянДимитър Димов : [За народния характер на творчеството му]Пулс08.07.196914
Бояджиева, ВаняОбразът на комуниста в драмите на Димитър ДимовОбразът на комуниста в съвременната българска литература : [Сб. статии]1972
Георгиев, ЛюбенСтихията на анализатора : Поглед към ранното творчество на Д. ДимовЛитературна мисъл19722
Анчев, АнгелДимитър Димов и руската литератураТрудове на Великотърновския унив. "Кирил и Методий"19738 (1)
Добрев, ДимитърОт "Поручик Бенц" до "Тютюн"Добрев, Д. Бразди във времето1973
Куюмджиев, КръстьоИз предисторията на романа "Тютюн"Септември197312
Куюмджиев, КръстьоПо следите на героите от "Тютюн"Отечествен фронт07.08.19738960-8965
Куюмджиев, КръстьоДимитър Димов и ИспанияЛитературен фронт06.12.197349
Бояджиева, ВаняНякои моменти от живота и творчеството на Димитър ДимовЛитературен процес и художествено творчество : Сб. посветен на 60-год. на акад. Пантелей Зарев1974
Бумбалов, ЛюбенЗа психологическото майсторство на Димитър Димов и за някои типологични особености на "Осъдени души"Литературен процес и художествено творчество : Сб. посветен на 60-год. на акад. Пантелей Зарев1974
Тенев, ЛюбомирДраматургът Димитър ДимовСептември197411
Трифонов, Радко Ново издание на произведенията на Димитър Димов: [Рец. за „Съчинения : В 5 т."]Отечествен фронт07.07.19749223
Иванова, ЕкатеринаЗа автобиографичната основа на "Ахилесова пета"Пламък19758
Иванова, ЕкатеринаЗа първите разкази на Д. ДимовЛитературна мисъл19751
Иванова, ЕкатеринаНеизвестен сценарий от Димитър ДимовЛитературна мисъл19755
Молхов, ЯкоДимитър Димов – човекът и писателятМолхов, Яко. Критически хроники1975
Молхов, ЯкоРоманите на Димитър ДимовМолхов, Яко. Критически хроники1975
Сунига, Хуан-ЕдуардоОнзи Мадрид на "Осъдени души" : Испания в творчеството на Д. ДимовСептември197610
Доспевска, НелиОще нещо за "пловдивския период" на Димитър ДимовЛитературен фронт07.10.197641
Куюмджиев, КръстьоЗа Димитър ДимовКуюмджиев, Кр. Критика и литературен живот1977
Иванова, Екатерина"Анатомът да Коста" : Жизнена и художествена правда [в разказа на Д. Димов]Литературен фронт11.08.197732
Доспевска, НелиМладият Димитър ДимовПулс30.08.197718
Анчев, АнгелВеличественият патос на живота..." : Д. Димов и Лев ТолстойАнчев, А. Лев Толстой и българската литература. 1978
Иванова, ЕкатеринаИз творческата история на романа “Осъдени души”Септември19787
Иванова, ЕкатеринаКога е създаван неозаглавеният роман на Димитър ДимовЕзик и литература19784
Чернева, МарияЗа изданията на романа "Тютюн" от Димитър ДимовЕзик и литература19783
Иванова, ЕкатеринаДимитър Димов - години на учение : УниверситетЛитературна мисъл19789
Иванова, ЕкатеринаДо Сантяго и обратно : [Публикуват се за първи път документи и снимки от пътуването на Д. Димов до Чили за юбилея на П. Неруда]Отечествен фронт06.01.197810226
Георгиев, ЛюбенОтново за романа "Тютюн"Литературна мисъл19796
Георгиев, ЛюбомирПримерът на Димитър Димов : [По повод 70 г. от рождението му]Библиотекар19794
Жечев, ТончоЗагадките на Димитър ДимовЖечев, Т. История и литература1979
Иванова, ЕкатеринаДимитър Димов и Яне СанданскиОтечество197918
Иванова, Екатерина"Търсеше тишина и спокойствие" : По Димитър-Димовите места в СофияСофия19798
Коларов, СтефанПублицистиката на Димитър ДимовБългарски журналист197911
Куюмджиев, КръстьоИнтермецо : [За разказите на Д. Димов]Куюмджиев, Кр. Историята като жива памет1979
Куюмджиев, КръстьоМъдрите уроци на писателяСептември19796
Маркова, ДитаПроизведенията на Д. Димов у нас и в чужбина : [Библиогр. справка]Библиотекар19794
Жечев, ТончоРоманист от голям стилЛитературен фронт26.06.197926
Иванова, ЕкатеринаКъде и как е създаден романът "Поручик Бенц"Литературен фронт26.06.197926
Коларов, СтефанГолям романист и психологПулс17.07.197915
Иванова, ЕкатеринаС мащабите на световната литература : Неизвестен документ, свързан с романите "Осъдени души" и "Тютюн"Вечерни новини20.07.1979142
Иванова, ЕкатеринаНякои прототипове на романа "Тютюн" в текстове, снимки и рисункиОтечествен фронт10.08.197910637
Иванова, ЕкатеринаЕдна задгранична оценка за романа "Тютюн"Поглед20.08.197934
Иванова, ЕкатеринаАвтобиографични щрихи в романа "Тютюн"Родна реч19805
Иванова, ЕкатеринаКъм въпроса за първобразите на романа "Тютюн"Литературна мисъл19803
Колева, ДораНаблюдения върху някои похвати за разкриване на характерите в романа "Тютюн"Език и литература19805
Николов, МилчоПроф. д-р Димитър Димов като биолог философНаучен живот19801
Нонев, БогомилНезавършеното дело на Димитър ДимовНонев, Б. Прагове на времето1980
Видж, СатиндърИспанската гражданска война в произведенията на Ърнест Хемингуей и Димитър ДимовЕзик и литература19815
Вучков, ЮлианДимитър ДимовВучков, Ю. Българската драматургия 1944-19791981
Иванова, ЕкатеринаНови документи за романа "Осъдени души" и неговия авторПламък19812
Несторов, Н. Димитър Димов като учен и човекЛитературна история19817
Доспевска, НелиМежду две господарки : Познатият и непознатият ДимитърЛитературен фронт29.04.198217
Георгиев, ЛюбенЗа изданията на романа "Тютюн"Литературен фронт07.10.198240
Димова, ЛилянаКое [издание на "Тютюн"] предпочита Димитър ДимовЛитературен фронт07.10.198240
Иванова, ЕкатеринаДимитър Димов и "Градината на мъките" от Октав МирбоЛитературна мисъл19833
Павлов, Иван. "Тютюн" от Димитър Димов и "Куцият Орфей" от Ян Отченашек : Филос.-идеол. постановки и повествователна техникаСравнително литературознание19833
Сапарев, ОгнянПарадоксите на Димитър ДимовНародна култура25.11.198347
Попиванов, ИванСветът на Димитър ДимовЛитературен фронт01.12.198348
Иванова, ЕкатеринаДимитър Димов в своите герои от "Тютюн"Литературна мисъл19841
Зарев, ПантелейМежду мирогледа и творчеството : 70 г. от рождението на Д. Димов Литературен фронт21.06.198425
Павлов, ИванПисателят и същността на нашето съвремие : 75 г. от рождението на Д. ДимовНародна армия25.06.198410729
Томов, АлександърПисател на европейско равнищеПулс26.06.198426
Иванова, ЕкатеринаНовооткрити страници от романа "Тютюн" на Димитър ДимовАБВ31.07.198431
Иванова, ЕкатеринаРегионалното в творчеството на Димитър ДимовРодна реч19852
Куюмджиев, КръстьоИспанският "комплекс" на Димитър ДимовСептември19852; 3
Куюмджиев, КръстьоРоманът "без читател" "Поручик Бенц" на Димитър ДимовПулс22.10.198543
Хаджикосев, Симеон„Тютюн“ – роман епопеяРодна реч19861
Видж, Сатиндър КумарНяколко общи момента в третирането на Испанската гражданска война в творчеството на Димитър Димов и Хемингуей Литературна история198614
Иванова, ЕкатеринаЧуждестранната художествена мисъл в творческия кръгозор на Димитър ДимовЛитературна мисъл19864
Колева, РенатаКатегорията "място" в езиковата система на романа "Тютюн" от Димитър ДимовЕзик и литература19883
Бакрачева, АлбенаАхилесовата пета на героя : 80 г. от рождението на Д. ДимовСептември19896
Бошнаков, ДимитърПознават го и по света : 80 г. от рождението на Д. ДимовОтечествен фронт07.07.198913210
Динеков, ПетърЗа Димитър ДимовЛитературен фронт13.07.198928
Иванова, ЕкатеринаЗа романа "Тютюн" и неговото "аутодафе"Септември19909
Маджаров, ИванМайката в романите на Димитър ДимовЧиталище19902
Без авторНепубликувани документи около "Тютюн"Септември19909
Русев, РусиНякои фактори на повторната продуцираща номинация на персонажите посредством собствени имена в романите на Димитър ДимовЕзик и литература19902
Свиткова, АннаЛитературната гилотина : [Над романа "Тютюн" от Д. Димов]Дума04.04.19901
Каролев, СтоянСлучаят с романа "Тютюн" от по-друг ъгълДума24.04.199021
Доспевска, НелиКак се опитаха да унищожат романа "Тютюн"Литературен фронт31.05.199022
Кирова, МарианаТайната на Димитър ДимовПулс04.10.199040
Павлов, ИванПророчествата на Димитър ДимовВек 2124.10.199030
Маркова, РалицаИспанската гражданска война от 1936–1939 г. в творчеството на Димитър ДимовЛитература и култура : [Сб. изследвания на млади науч. работници]1992
Янева, КатяДимитър Димов в две посокиБългарска литературна класика в нова светлина : Литературни теми, анализи, преоценки1992
Янева, КатяДимитър Димов с две свои творби : ["Тютюн" и "Осъдени души"]Арт12.03.199210
Иванова, ЕкатеринаДва дебютни романа от 30-те години : "Поручик Бенц" от Д. Димов и "Изобретателят" на Б. Шивачев Пламък19937-8
Иванова, ГалинаТрадиционни и нови тенденции в творчеството на Димитър ДимовПламък19943-4
Ананиева, АннаПроблемът за щастието в романите на Димитър Димов "Осъдени души" и "Тютюн"Родна реч19954
Делчева, НинаВремето като историческа конкретност в романите на Димитър ДимовТракия19952
Делчева, НиколинаЛитературна генеалогия на мъжките персонажи в романа "Тютюн" на Димитър ДимовТракия19951
Христов, ИванЗа някои характерни особености на езика и стила на Димитър Димов в романа "Тютюн"Тракия19951
Иванов, НиколаОсъдените души на Димитър ДимовРодна реч19974
Чобанов, Георги"Другите светове" и техните завоеватели : Романът "Тютюн" на Д. ДимовЛетописи19971-2
Иванова, Екатерина"Поручик Бенц" в контекста на Ницше Български писател01.04.19972
Пенева, ДобринкаСложният и противоречив свят на Ирина в романа на Димитър Димов "Тютюн"Родна реч19984
Момекова, ПенкаСредства за създаване на психологизъм в романа "Поручик Бенц" на Димитър ДимовНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" 199937, 7
Димитров-Ласкар, Илия Той беше наш учител : 90 г. от рождението на Д. ДимовПтици в нощта19993-4
Игов, СветлозарРоманът като картинна галерия : [Предговор]Димов, Д. Осъдени души2001
Кузмова-Зографова, Катя„Мръсната раса“ на жената : Левантинките на Димитър Димов и българският спор за расизма през 30-теЛитературен форум13.11.200137
Димитрова, ТеодораИрина и Борис - една трудна любов [в романа "Тютюн" на Димитър Димов]Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200239 (1)
Игов, СветлозарСамоубива ли се поручик Бенц? : [Предговор]Димов, Д. Поручик Бенц2002
Мехмед, Гюлджан. Морфинът в "Осъдени души"Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200239 (1)
Начева, Гергана Романовият диалог в "Тютюн" на Димитър Димов и "Какао и кръв" на Жоржи АмадуГодишник - Бургаски свободен университет20027
Русева, ДаниелаИспанският дискурс в романа "Осъдени души" на Димитър Димов Годишник - Бургаски свободен университет200310
Ганов, ХристоДимитър Димов - писателят на страститеПламък20035-6
Константинова, ЕлкаКои са те? : За "Никотиана" и за нейните жертвиРодна реч200310
Свиткова, АннаДвете професии [на Димитър Димов]Известия на Националния литературен музей20031
Григорова, ЛюдмилаЖенски образи в белетристиката на Димитър Димов и Йордан Йовков. Параметри на модерното и класическотоВечните страсти български : Почит към Тончо Жечев2004
Ичевска, ТатянаБлянът проклятие (Образованието - начини на употреба в романите на Димитър Димов)Български език и литература20044
Ковачева, ДилянаИспанският лабиринт и Димитър ДимовБългарски език и литература20044
Симеонова, СтаниславаНеосъщественото общуване между Борис и Ирина (Димитър Димов - "Тютюн")Български език и литература20044
Григорова, Людмила„Непостоянство – твойто име е жена“: Димитър Димов – Проспер МеримеБългарски страници20051
Свиткова, Анна"Тютюн" [на Димитър Димов] – от романа до филмаИзвестия на Националния литературен музей20053
Ангелова, СофияИзпитанията на нормалността в романите на Димитър ДимовНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200645, 5.2
Григорова, ЛюдмилаМетаморфозите на Ева у Г. П. Стаматов и Д. Димов (сравнителен анализ)Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Боян Ничев2007
Райчева, СоняПарфюмът и неговата знакова функция в романите "Поручик Бенц" и "Осъдени души" на Димитър ДимовНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология200747, Кн. 1, Т. А
Иванова-Гиргинова, МариетаЗа Фани Хорн, класическия театър и актьорския занаятКласа23.10.2007
Ичевска, ТатянаРоманите на Димитър Димов - стратегии на прочитаЛитературна мисъл20082
Веселинов, ДимитърГероите франкофони в романа "Тютюн"Литературата20096
Велева, МаяСтилови техники за персонажно структуриране в романите на Димитър ДимовЕзик и литература20103-4
Димитрова, ГеновеваЕнигматичният Димитър ДимовКултура02.07.201025
Андреев, ВеселинЕвропейският психологически роман, декадансът и Димитър ДимовБългарски език и литература20115
Велева, МаяИндивидуалният стил на писателя в светлината на интелектуалния опит : Интелетуалният стил в романите на Д. ДимовПроблеми на социолингвистиката201110
Иванова, Екатерина"Поручик Бенц" в творческия път на Димитър ДимовПламък20114
Кирова, Милена"Случаят Тютюн" отновоКултура15.07.201127
Дакова, БисераЧитатели и четива в романа "Тютюн" на Димитър Димов. Тъждества и разподобяванияЛитературознанието като възможност за избор : Сборник в чест на Рая Кунчева,2012
Абрашева, ПетяМетафорични употреби на болестта в "Осъдени души" на Димитър Димов и "Вълшебната планина" на Томас МанЛитературознанието като възможност за избор : Сборник в чест на Рая Кунчева,2012
Богомилова, НонкаАнтропология на любовта (по романа на Д. Димов "Осъдени души")Философски алтернативи20123
Кампф, ВероникаНай-сетне и "Поручик Бенц" на немски език : [Рец. „Leutnant Benz". Nümbrecht]Език и литература20141-2
Свиткова, АннаПриятелства през 14 хиляди километра: Димитър Димов в Чили и документалните свидетелства от пътуването на писателяАмериките ни 1 : Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка2015
Неделчев, МихаилМедитеранският излаз в творчеството на Димитър ДимовЛитературен вестник28.10.201534
Стоянова,ЮлиянаДеминутивите и отвъд тях : "Адриана" на Д. Димов и на Т. ДимоваЕзик и литература20161-2
Русев, РусиИндивидуално-авторският подход при избора и употребата на антропоними в романите "Тютюн" и "Осъдени души" на Димитър ДимовИзвестия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"201710
Добрев, ДобринОще веднъж за образа на Ирина от романа "Тютюн" на Димитър ДимовСвят и смисъл : Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов 2018
Гюлемерова, Велика„Тютюн“ – между политическите пристрастия и библейската проблематикаБългарски език и литература20201
Ичевска, ТатянаСтолицата и провинцията в романите на Димитър ДимовЛитературната периферия – памет и употреби : [Сборник]. 2020