Елин Пелин

Елин Пелин; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Димитър Иванов Стоянов
ПсевдонимЕлин Пелин
Роден
с. Байлово (София)
Починал
гр. София
Жанровеповести, разкази, романи, стихотворения, хуморески, стихотворения в проза
ИзданияЛетописи, Българан, Пътека, Септемврийче, Български преглед, Селска разговорка
Направления и кръговеНародничество, Кръгът около в. „Българан“, Кръгът около сп. „Летописи“, Кръгът около в. „Развигор“

Елин Пелин (псевд. на Димитър Иванов Стоянов) (Байлово, Софийска област, 8.07.1877 – София, 3.12.1949) е потомък на преселнически панагюрски род. Сред предците и роднините му има много учители. Първите двадесет години от живота си прекарва в родното Байлово. След това учи в София, Златица, Панагюрище, отново в София и в Сливен. След края на V гимназиален клас, незавършил пълния курс на гимназиалното образование, се връща в родното си село, където учителства в продължение на една година. След това заминава за София. Поради незавършеното си средно образование не успява да стане редовен студент в Юридическия факултет на Университета. Не се сбъдва и мечтата му да учи в Рисувалното училище, където въпреки художническите си заложби не е приет. От 1899, на 22-годишна възраст, той заживява в столицата. През ноември 1902 поставя началото на месечно списание, което назовава „Селска разговорка“. След установяването си в София се сближава с кръга около сп. „Летописи“ с редактор Константин Величков и уредник Димитър Бояджиев. Силно свързан е с групата около хумористичния вестник „Българан“, който започва да излиза през 1904. В тази група участват такива значими за българската култура имена като Александър БожиновАлександър Балабанов, Андрей Протич, Сава Огнянов, Васил Кирков, и др. Благодарение на застъпничеството на проф. Иван Шишманов през 1903 Елин Пелин постъпва като библиотекар в Университетската библиотека, където остава до 1907. В периода 1910–1916 работи в хранилището на Народната библиотека. През 1924 става първият уредник на къщата музей „Иван Вазов“ в столицата и не напуска този пост до пенсионирането си през 1944. При бомбардировките над София по време на Втората световна война избухва пожар в музея. Тъй като Елин Пелин е държал там своя личен писателски архив, много от ръкописите му изгарят. Първото му пътуване зад граница е до Италия през 1905 в компанията на Ал. Божинов. Посещават Венеция и Флоренция. Следващата година, от 1906 до 1907, е командирован във Франция – в Париж и Нанси. Докато е в Нанси, прекарва един месец заедно с Яворов, който също е изпратен там, за да учи френски и да опознава френската литература. През лятото на 1913 Елин Пелин посещава Петербург заедно с Александър Балабанов. Важен факт от неговата биография е близостта му с цар Борис III. В редица случаи Е. Пелин използва тази дружба, за да помага на други хора. Пример за това е опитът му да се застъпи за Никола Вапцаров по време на процеса срещу него през 1942. Елин Пелин участва и в акцията по спасяването на българските евреи, като заедно с редица други български интелектуалци и общественици подписва протестната декларация срещу Закона за защита на нацията, внесен от правителството на Богдан Филов с цел разрешаване на т.нар. „еврейски въпрос“. За съпругата си Стефана Щерева, с която имат две деца – Елка и Боян, писателят се жени на 43-годишна възраст. Преживява последните пет години от живота си в условията на т.нар. „народна власт“, която се установява в България след 9 септември 1944. През 1945 той постъпва в редакцията на в. „Септемврийче“. Новата власт го удостоява със златен медал „За наука и изкуство“ и организира тържествено честване на неговата 70-годишнина. По всяка вероятност Елин Пелин е бил мишената на куршума, убил по погрешка хумориста Борис Руменов (Борю Зевзека). Трагедията се случва през ноември 1944. Стрелецът е партизанинът Станислав Вихров. Писателят умира на 3 декември 1949.

Елин Пелин започва да пише още в ученическите си години. През 1895 публикува в периодични издания първите си разкази и стихотворения. През 1897 в сп. „Български преглед“ излиза стихотворението „Тихи тъги“ – първото му произведение, подписано с псевдонима Елин Пелин (преди това се е подписвал като Д. Иванов, Д. Йотов, Мито Йотов). Макар в жанрово отношение неговото творчество да не е лишено от разнообразие, повествователните жанрове, особено краткият разказ и повестта, са писателската му стихия. Има опити в областта на лириката, дори пет негови стихотворения са включени в съставената от Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов „Българска антология. Нашата поезия от Вазова насам“ (1910). Но преди всичко той си остава един от най-големите български майстори и новатори в областта на разказа. Неподражаемият начин, по който Елин Пелин разказва, заема водещо място в оценките и в изследванията, посветени на неговото творчество. Сред основните издания приживе на негови творби са сборникът с хуморески, стихотворения и стихотворения в проза „Пепел от цигарите ми“ (1905–1910), сборниците с разкази „Разкази“, том I и том II (1904 и 1911), „Китка за юнака“ (1917), „Избрани разкази“ (1922), „Сборник от разкази“ (1923), „Черни рози“ (1928), „Под манастирската лоза“ (1936), „Аз, ти, той. Мили родни картинки“ (1936), „Летен ден“ (1938), „Щъркови гнезда“ (1938), „Избрани разкази“ (1946 и 1949), сборникът с хумористични стихове, разкази и диалози на шопски диалект „Пижо и Пендо“ (1917), повестите „Гераците“ (1911) и „Земя“ (1928), сборници с произведения за деца като „Гори Тилилейски“ (1919), „Сладкодумна баба“ (1919), „Правдата и кривдата“ (1920), „Сватбата на Червенушко“ (1924), „Цар Шишко“ (1925), „Песнички“ (1927), „Поточета бистри“ (1931), „Кумчо Вълчо и Кума Лиса“ (1939), „Три баби“ (1940), „Щурче-свирче“ (1940), „Страшен вълк“ (1944), двете части на прочутия роман за деца „Ян Бибиян. Невероятните приключения на едно хлапе“ (1933) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934).

Повествователният стил на Елин Пелин се отличава със свойства като конкретност и яснота на образите, скритост на авторското присъствие, простота, проницателност за невидимите връзки между нещата. Централна роля в строежа на неговите разкази играе събитието или, по думите на самия автор, случката. Сюжетът обуславя характерите на героите. Диалогът и пейзажът имат водеща функция. Изображението на дисхармонията на социалните отношения, която е основна Елин-Пелинова тема, е вградено в хармонична и уравновесена художествена конструкция. Творбите му създават впечатление за самоизразяване и саморазкриване на света без участието на автора. Присъщо за него е умелото съчетаване на комичното и трагичното в художествената картина на живота. Много от разказите му са истински шедьоври, като „Косачи“, Кумови гости“, „На оня свят“, „Андрешко“, „Напаст божия“, „На браздата“, „По жътва“, „Ветрената мелница“, „Сиромашка радост“, „Нане Стоичковата върба“, „Задушница“, „Спасова могила“, „Мечтатели“, „Пролетна измама“, „Сълза Младенова“. Основен обект на изображение е животът в българското село, на което авторът дължи популярното си прозвище „певец на българското село“, но макар и основателно, то е твърде едностранчиво. Безспорно, селото е социалното пространство, в което е вместен съграденият в тези разкази образ на света, но той отива далеч извън неговите граници. Елин Пелин има остро чувство за социалната обусловеност на човека, но в не по-малка степен и за вътрешната сила, която прави същия този човек способен, понякога изненадващо за самия себе си, да надмогне обусловеността си, да намери простор за душата си и да не се пречупи под бремето на пошлостта, неправдата и грозотата. Особено място сред разказите на Елин Пелин заемат включените в сборника „Под манастирската лоза“. В тяхната основа стои жанрът на апокрифното средновековно житие. В много отношения тази книга се различава от другите сборници на Елин Пелин, но може би най-значимата промяна засяга отношението между идея и сюжет. Ако в предишните разкази сюжетът е водещ, а посланието до голяма степен е функция от него, то в творбите от „Под манастирската лоза“ водеща е идеята, на която и сюжетът, и героите са подчинени. Това доближава тези разкази до модела на притчата. Обединяващото ги послание се отнася до изразеното в тях разбиране на понятията добро и зло, праведно и грешно, истина и лъжа.

Повестите на Елин Пелин се нареждат сред шедьоврите в българската проза. Първата от тях, „Нечиста сила“, авторът не включва в събраните си съчинения, тъй като я преценява като недостатъчно добра. За най-прочутата му творба, „Гераците“, Никола Георгиев казва, че това е най-хубавата и най-близката до своята жанрова същност българска повест. В това свое произведение Елин Пелин разработва свой собствен подход към широко разпространения в литературата сюжет за разпада на едно семейство, като поставя ударението върху психологическите и житейските последици от този разпад за всеки от героите, върху индивидуалния начин, по който всеки от тях преживява случващото се. Най-късната му повест, „Земя“, е едно от забележителните постижения на писателя с проникновеното си вникване в гибелното въздействие на алчността върху душата на човека.

Елин Пелин е майстор на хумора, особено на пародийния хумор. Неговите най-зрели постижения в хумора са именно пародии, най-известните от които са събрани в цикъла „Пижо и Пендо“.

Сред богатото му творчество за деца се откроява романът „Ян Бибиян“. Това е първият фантастичен роман за деца в българската литература. Печата се най-напред в подлистниците към вестник „Пътека“, предназначен за деца и юноши. Първата част – „Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно хлапе“, излиза в броеве 2–24 от януари до юни 1933, а втората – „Ян Бибиян на Луната“, в броеве 3–26 от септември 1933 до юни 1934. Тази творба на Елин Пелин е плод едновременно на голямата дарба и желание, с които той създава произведения за деца, и на изключително силния му интерес към техниката.

Произведенията на Е. Пелин привличат вниманието на едни от най-авторитетните литературни изследователи. Видни критици от неговото време като Владимир Василев, Александър Балабанов, Димо Кьорчев и др. са оставили проникновени наблюдения върху посланията на неговото творчество и качествата на неговия език. В по-ново време посветени на Е. Пелин трудове като „Майстори на разказа“ на Искра Панова, „Елин Пелин“ на Радосвет Коларов, „Жанр и смисъл на повестта „Гераците“ на Никола Георгиев и др. са сред българската литературоведска класика.

Голяма е заслугата на Тодор Боров за съставянето и редактирането на събраните съчинения на Елин Пелин. Българският библиографски институт (1918–1964) в София носи името на писателя от края на 1949.

Съществуват десетки издания на неговите творби и преводи на над 40 езика. На негово име е учредена Национална литературна награда

От 1950 бившият град Новоселци, разположен близо до Байлово, родното село на писателя, носи неговото име – Елин Пелин. На него е наречен и морският нос Елин Пелин в Антарктика.

Други псевд.: Чичо Благолаж, Камен Шипков, Елчо, Пан, Пелинаш, Поручик, Мито, Чер Чемер, Иван Коприван, Горна Горчица, Катерина, Бокич и др.

 

Миряна Янакиева

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Елин Пелин

Обръщение към българските деца, в което писателят говори емоционално за родното си село Байлово и за пробудената у него още от най-ранно детство любов към книгата. С вълнение си спомня за прочита на „Под игото“ от Иван Вазов и на стихотворенията на Любен Каравелов. Разказва и за ранното си увлечение по рисуването. Споменава първите си литературни публикации и обяснява псевдонима си. (Презапис от стара плоча на Радиото)

Файл: Пелин разказва спомени.mp3 (8,03 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Елин Пелин

ЗаглавиеЖанровеГодина
Разкази : Т. 1–2. разкази1904 (1912, 1918, 1926)
Пепел от цигарите миразкази1905 (1910)
От прозорецасценки1906
Златни люлки : Стихове за малки децастихове1909 (1918, 1938, 1942)
Китка за юнака : Разказиразкази1917 (1918, 1925, 1942, 1944)
Пижо и Пендо : Хуморист. стихове, разкази и диалози на шопски диалектразкази, стихове1917 (1918, 1921, 1925, 1929, 1939, 1942, 1944, 1991)
Разказиразкази1917
Кумчо Вълчо и Кума Лиса : Две картини из живота на животнитеприказки1918 (1939 – с подзагл. Сценирана приказка, 1943, 1949)
Гори Тилилейски : Приказки за деца, наредени в стиховеприказки, стихове1919 (1948 – подзагл. Приказки за деца, в стихове, 1952, 1954, 1970, 1977, 1999)
Петльо – Герез златоперест : Рус. нар. приказка от А. А. Тодоров-Давидов / [Преразк. и] прев. Елин Пелинприказки1919 (1926, 1942)
Сладкодумна баба : Весели нар. приказки : Избрани и наредени за децаприказки1919 (1927 – с подзагл. Нар. приказки, 1933, 1942)
Правдата и кривдата : Нар. приказкиприказки1920 (1927, 1938 – със загл. Правда и кривда)
Fratoj : Rakomtoj / Trad. el bulg. lingvo Georgi Fandikovразкази1921
Избрани разказиразкази1922
Сборник от разказиразкази1923
La familio Gerak / Kun permeso de l'autoro trad. el bulg. lingvo [и предг.] At. D. Atanasovповести1924
Сватбата на Червенушко : Весела история в стихове за децаприказки, стихове1924 (1932, 1943, 1947, 1959, 1969, 2013)
Цар Шишко : Приказки в стихове / Картинките от Илия Бешковприказки, стихове1925 (1930 – Ил. Вадим Лазаркевич, 1943, 1947)
Трите баби : [Стихотворна приказка] / Ил. Ал. Божиновприказки, стихове1926 (1940, 1961)
Песничкистихове1927
Земя : Повестповести1928 (1932, 1940, 1943, 1946, 1948, 1962, 1985)
Черни розипоеми в проза1928 (1944)
Badmevadzkner / Tarkm. Hagop Marachlian1931
Поточета бистри : Стихотворения за децастихотворения1931 (1948)
Ян Бибиян. Невероятните приключения на едно хлаперомани1931 (1933, 1941, 1946, 1948, 1969, 1971, 1996, 2005, 2014)
Les Gueratzi : Nouvelle / Trad. de J. G.; Pref. par Nikolai Dontchevповести1933
Ян Бибиян на лунатаромани1934 (1943, 1946, 1948, 1997, 2014)
Аз, ти, той : Мили родни картинкиразкази1936 (1940, 1942, 1945, 1984)
Вероучение за деца1936 (1998)
Под манастирската лозаразкази1936 (1940, 1942, 1945, 1978, 1986)
Четива по вероучение : Уч. помагало за ученици от II отд.учебни помагала1936 (1938, 1943)
Дядовата ръкавичкаприказки1937 (1945, 1958, 1961, 1973, 1975, 1991, 1993, 1997, 2000, 2002, 2006, 2011, 2019)
Съчинения1938 (1940, 1942, 1943, 1944 – изцяло изгоряло, 1946)
Kvar rakontoj / Trad. el bulg. limgvo [и предг.] kun permeso de l'autoro At. D. Atanasov – Adaразкази1939
Кумчо Вълчо и Кума Лиса : Сценирана приказка / Ил. Вадим Лазаркевичсценки1939 (1943, 1949)
На оня свят : Хуморескаразкази1939
Спасова могила : Разказиразкази1939
Щурче-свирче : Весели стихчета за момичета и момчета / Ред. Ран Босилек; Карт. от Илия Бешковстихотворения1940 (1947)
Грешка : Хуморист. разказиразкази1942
Гераците : Повестповести1943 (1946, 1948, 1956, 1958, 1959, 1965, 1968, 1970, 1971, 1987, 1993)
Малки герои1943
Страшен вълк : Приказки в стиховеприказки, стихове1944 (1956 – Страшният вълк)
Антология / Предг. от Тодор Боров1945
Дядовата ръкавичка; Кривото патенце; Звяр нечуван / Ил. Ал. Божиновприказки1945
Дневник на Пътечкостихове1946
Избрани разкази / Под ред. на Петър Динековразкази1946
Приказки за Бобоприказки1946
Трите баби. Чохено контошче : [Стихотворни приказки] / Ил. Ал. Божиновприказки, стихове1946
Elektitaj rakontjoj / Antauparolo de P. Dinekov; Trad. kaj klarigaj notoj de Simeon Hesapcievразкази1948
Мили родни картинки : Весели разказиразкази1948
Поточета бистри : Стихове за децастихове1948
Събрани съчинения : Т. 1–51948 (1949)
Избрани разкази / Ил. Борис Ангелушевразкази1949
Приказки и басни / Ред. Ангел Каралийчевбасни, приказки1949 (1952)
Събрани съчинения : Т. 1–21950
Приказки и разкази / Събрал и подредил Ценко Цветанов; Ил. Вадим Лазаркевич1955
Korkunc kurt : [Приказка в стихове] / Bulg. cev. Ziya Yamac; Ressam Aleksandir Bojinofприказки, стихове1956
Петлю и Лиса : [Приказка] / Рис. Вадим Лазаркевичприказки1956 (1960, 1976, 1988)
Разкази разкази1957
Чохено контошче : [Приказка в стихове]приказки, стихове1957 (1964, 1979)
Петушок и Лиса : [Приказка] / Пер. с болг. Валентина Арсеньева; Рис. Вадима Лазаркевичаприказки1958
Под манастырской лозой : [Разкази] / Пер. с болг. Сидера Флоринаразкази1958
Dedenin eldiveni / Bulg. cev. Fahri Erdinc; Ressam Nikola Tussuzofприказки1958
Домашно огнище : Избрани стихотворения, разкази и приказки за деца / Отбрал Ангел Каралийчев; Худож. Борис Ангелушевприказки, разкази, стихотворения1958
Стихотворения и приказки в стихове за деца / Подбор и ред. Ценко Цветановприказки, стихотворения1958
Събрани съчинения в 10 тома / Под ред. на Тодор Боров, Кръстю Генов, Пеньо Русев; Предг. Георги Караславов1958 (1958–1959)
Торбаланци : [Приказка]приказки1958 (1962, 1975, 1987)
Гераки; Земля : Повести / Пер. с болг. Валентина Арсеньеваповести1959
Secilmis hikayeler / Derl. Radivoy Dicef; Bulg. cev. Y. Kerimofразкази1959
Избранные рассказы / Пер. с болг. Валентина Арсеньева, Ирины Захариевойразкази1960
Андрешко : Разкази / Худож. Иван Кирковразкази1960
Гераците : Повест / [С предг. от Петър Пондев]повести1960 (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1979 – Библиотека за ученика)
Разкази / [С предг. от Петър Пондев]разкази1961 (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 – Библиотека за ученика)
Sous la treille du monastere : [Разкази] / Trad. par Roger Bernardразкази1963
Felicita di poveri diavoli e altre novelle / Prima versione ital. dal bulg. di Leonardo Pampuri. – Vicenza : Ediz. Paolineразкази1963
Разкази в 2 томаразкази1963
Рассказы : 1900–1937 / Пер. с болг. Валентина Арсеньеваразкази1964
La familia Guerak : Y los demas son cuentos / Trad. [от бълг.] por Teodoro P. Neikovповести, разкази1964
[Дядовата ръкавичка] / [Прев. от бълг. на араб. ез.]приказки1965
Short stories / Transl. [от бълг.] by Marguerite Alexievaразкази1965
Съчинения в два тома1965 (1967)
Сказки / Пер. с болг. Валентина Арсеньеваприказки1966
Ян Бибиян. Ян Бибиян – невероятни приключения на едно хлапе. Ян Бибиян на луната : [Фантаст. роман за деца]романи1966 (1968, 1976, 1981, 1984, 1991, 2007, 2013, 2016, 2020)
Contes choisis / Trad. par Katia Ninova et al.разкази1967
Повести и разкази / Под ред. на Георги Караславовповести, разкази1968
Избранные рассказы / Пер. с болг. Б. Диденко и др. разкази1970
Три умни глави : Приказкиприказки1971 (1975)
Чичо Пейо : [Приказки] за нач. училищна възрастприказки1971 (1973, 1980, 2019)
Secilmis yapitlari : [Разкази]; Toprak : [Повест] / Състав. [с предг.] Иван Попиванов; Turkcesi Sabri Demirof; Ред. Мухитин Мехмедеминовразкази1972
Разкази; Гераците1972 (1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 2009 – Библиотека за ученика)
Съчинения : В 6 т. / Ред. Тодор Боров и др.1972 (1977)
Знам и мога : Приказки и разкази за децаприказки, разкази1973
Врабчетата на стрина Дойна : Приказки и разкази [за деца]приказки, разкази1974
Лошата катеричка; Знам и мога : [Приказки за деца]приказки1974
Работники : [Приказка] / Пер. с болг. Елена Андрееваприказки1975 (1977)
Bag-boys : [Приказка] / Transl. [от бълг.] by Petroushka Tomova; Artist Elie Danovaприказки1975
Drei kluge Kopfe : Marchen und Fabeln / Ubertr. aus dem Bulg. Bogislav Alexievбасни, приказки1975
Kerle aus dem Sack : [Приказка] / Ubers. [от бълг.] Lotte Markovaприказки1975 (1977)
Sacodons : [Приказка] / Version fr. de Leontine Kouyoumdjiska; Ill. Eli Danovaприказки1975
Сказки – коротышки / Пер. с болг. Валентина Арсеньеваприказки1976
Onkel Pejo : [Приказки] / Deutsch [от бълг.] von Lotte Markovaприказки1976
Земя. Повести и разказиповести, разкази1976
Бяло облаче над Витоша : Избрани творби1976
Ausgewählte Erzählungen / [Прев. от бълг. L. Markova, M. Matliev]разкази1977
Strycek Pejo : [Приказки] / Prelozila [от бълг.] Ludmila Novakovaприказки1977
Разкази и повестиповести, разкази1977
Сребърната пара : Избрани творби1977
Тримата глупациприказки1977
Traista fermecata : [Приказка] / Trad. [от бълг.] Constanta Cananau-Batalov; Coperta si il. dei Elka Danovaприказки1978
Unchiul Peio : [Приказки] / In romaneste [от бълг.] de Paulina Corbu; Il. de Stoian Anastasovприказки1980
Ветряная мельница : Избранное / [Прев. от бълг.] Д. Горбов и др.1981
Избрани творби / Предг., подбор, ред., бел. и прил. Петко Тотев1981 (1983, 1984, 1987, 2003 – състав. Олга Попова – Библиотека за ученика)
Съчинения : В 2 т.1981
Добре дошъл кос! : [Стихове] : За предучилищна възрастстихове1982
Кривото патенце : [Приказка] : За предучилищна възрастприказки1982
Ветрената мелница : Повест и разкази / Състав. [с послесл.] Петър Пондевповести, разкази1983
Рассказы и повести / Прев. [от бълг.] И. Воробьева и др.повести, разкази1984
Kogut i Lisica : [Приказка] / Przel. [от бълг. на пол. ез.] Ewa Wloczewska; Il Wadim Lazarkiewiczприказки1986
Неизвестни писма на Елин Пелин / Представени от Стефан Памуков; Под ред. на [с предг.] Атанас Свиленовписма1986 (2010 със загл. Слабата броня на класика : Неизвестни писма на Елин Пелин)
Глупавият вълк : Приказка : За предучилищна възрастприказки1987
Съчинения : В 2 т. / Подб. [с предг. от] Радосвет Коларов1987
Cockerel and Foxy : [Приказка] / Transl. [от бълг. на англ. ез.] Lily Netsovaприказки1987
El gallo y la zorra : [Приказка] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Elena Avramovaприказки1987
Kohout a Liska : [Приказка] / Prekl. [от бълг. на чеш. ез.] Ludmila Novakovaприказки1987
Hahn und Fuchsin : [Приказка] / Ubers. [от бълг. на нем. ез.] Anna Hanftприказки1988
Hanft und Fuchsin : Приказка / Ubers. [от бълг. на нем. ез.]приказки1989
Vulpea si Cocosul : [Приказка] / Trad. in limba romana Mihaela Desliuприказки1989
Cuentos : [Сборник] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Teodoro Nejkov et al.разкази1990
Short stories : [Сборник] / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by Marguerite Alexieva; [С предг. от Тончо Жечев]разкази1990
Jan Bibijan : Unwahrscheinliche Abenteuer eines Lausbuben [Фантаст. роман за деца] / Ubers. [от бълг. на нем. ез] Hilde Grantscharowaромани1990
Приказки : Т. 1–2. 1993–1994 : Т. 1 / Състав. Луко Захариевприказки1993
Приказки : Т. 1–2. 1993–1994 : Т. 2. Ян Бибиян : [Фантаст. роман за юноши] / Състав. Весела Прошковаромани1994
Избрани произведения1998
Избрани творби2003
Ветрената мелница / Състав. Иван Гранитски2004
Под манастирската лоза / Състав. Иван Гранитски [Съдържа циклите : Под манастирската лоза; Аз, ти, той; Черни рози; Пижо и Пендо.]поеми в проза, разкази, стихове2004
Дядовата ръкавичка : Приказки, стихове и поемипоеми, приказки, стихове2006
Разказиразкази2006
Глупавият вълк и други приказкиприказки2007
Избрано2007 (2017, 2020)
Конче-Вихрогонче и други приказкиприказки2007
Най-хубавите приказки: Елин Пелин / Състав., ред. Цанко Лалев, Валери Маноловприказки2007
Торбаланци и други приказкиприказки2007 (2010)
Гераците; Земяповести2008 (2012)
Съчинения : В 5 т.2009 (2009–2012)
Мечтатели / Състав и предг. Валери Стефанов2010
Дядовата ръкавичка и други приказки в римиприказки, стихове2010
Голяма книга на приказките / Състав. Цанко Лалевприказки2011
Момчето и вятърът; Вълчата глава : Народни приказкиприказки2013
Приказкиприказки2014
Разкази за децаразкази2014
Стихотворения за децастихотворения2014
Сливи за смет : Български народни приказки2018
Зайо Байо Средногорски : Български народни приказки2019
Светът на приказките2019

Книги за Елин Пелин

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Елин Пелин : Сборник / Ред. Александър Балабанов1922
Митов, Д. Б.Белетристи : Антон Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков1938
Караславов, Г.Елин Пелин – най-яркият и най-талантливият представител на критическия реализъм в българската литература : Докл., изнесен на юбил. тържество в Нар. театър на 16.04.1949 г. по случай 70 г. от рождението на писателя Е. Пелин1949
Иванова, Ек.Елин Пелин : Споменна книжка по случай 5 г. от смъртта му1954
Русев, Пеньо Н.Творчеството на Елин Пелин до Балканската война1954
Генов, Кр.Елин Пелин : Живот и творчество1956 (1983)
Пондев, П.Елин Пелин : Лит. очерк1959 (1973)
Тихолов, П.Елин Пелин : Интервюта и разговори1959
Генов, Кр.Елин Пелин : Лит.-крит. очерк1960
Кол.Антон Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков в спомените на съвременниците си / Под ред. на Минко Николов и др.1962
Пондев, П.Майстори на разказа : Елин Пелин, Йордан Йовков1962
Богданов, Ив.Елин Пелин художник на българското село1964
Драгостинова, М.За реализма в творчеството на Елин Пелин1964
Русев, П.Творчеството на А. П. Чехов, школа за реализма и майсторството на Елин Пелин1964
Панова, И.Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа : [Изследване]1967 (1975, 1988)
Генов, Кр.Елин Пелин – любим писател на малките1972
Кол.Литературен архив : Т. 4: Елин Пелин / Състав. и ред. Кр. Генов1972
Пондев, П.Елин Пелин : [Изследване]1976
Градева, Катя, Кольо РачевЕлин Пелин : Био-библиогр. очерк1977
Кол.Елин Пелин в българската критика : [Сб. статии] / Състав. и ред. Петър Пондев1977
Русков, Р.Изучаване на „Гераците“ в училище : [Метод. ръководство за учители]1977
Лихачева, Л. (состав.)Елин Пелин : Библиографский указатель. – Москва1977
Генов, Кр.Национални и общочовешки измерения в творческия свят на Елин Пелин : [Очерк]1978
Кол.Елин Пелин : Сто години от рождението му : Нови изследвания / Ред. кол. Пеньо Русев и др.1978
Сестримски, Ив.Елин Пелин : Лит.-крит. очерк1978
Русев, П.Елин Пелин – художествено виждане и творческо своеобразие : [Изследване]1980
Даскалов, Ст. Ц.ой, Елин Пелин... и наша милост : [Спомени]1986
Кол.Страници за Елин Пелин : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика : [Сборник] / Състав. Паруш Парушев1991
Янев, С.Елин Пелин : [Литературнокрит. очерци]1994
Коларов, Р.Елин Пелин1995
Механджиева, Ц.Елин Пелин : Идеи, теми, мотиви и послания : За гимназисти, кандидат-студенти и студенти2001
Василева, Ев., Р. Трендафилова, Г. Средкова [състав.]Елин Пелин 1877–1949 : Био-библиография / Науч. ред. Иван Сестримски и др. 2003
Гинев, Ант., М. Янкова-РусеваЕлин Пелин2005
Дафинов, Здр.Автентичният Елин Пелин : Документална хроника за живота и творчеството му2005
Змей ГорянинМоят приятел Елин Пелин2013
Коларов, Р.Елин Пелин2016
Кол.Елин Пелин в българското съзнание : литературна критика / Ред. Боян Ангелов2017
Вътева, Ст. , Кр. ВътеваСветът на разрухата, самотата и нравственото падение : Елин Пелин - "Гераците", Димитър Димов - "Тютюн" : Учебно помагало по методика на обучението по български език и литература 2018
Велев, Г.Български литературни загадки : Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев2018
Велев, Г.Български литературни загадки: Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев2018

Статии за Елин Пелин

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Стоичкова Ноеми Оборотност на символите и имунитет на името (поглед към “Гераците” и “Боряна”),Литературен вестник199826
Андреев, ВеселинКазусът "Андрешко"Български език и литература20031
Жекова, СветланаРоманът за деца "Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно хлапе" от Елин Пелин в съпоставка с вълшебните приказкиНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200340, 5,
Божилова, ВиолетаЕлин Пелин - писателят и човекътБиблиотека20034-5
Борисова, ЕвдокияГрях и изкупление в разказа "Занемелите камбани" от Елин ПелинРодна реч20032
Георгиева, Гинка"Под манастирската лоза" и архетипът на българските фолклорни легендиБългарски език и литература20034
Димитрова, ВеселинаЧовекът - черно зърно, бяло зърноБългарски език и литература20031
Игнатов, Веселин"Ветрената мелница" - укротяването на вятъра Български език и литература20031
Константинова, ЕлкаЕлин Пелин и родните просториБългарски език и литература20031
Константинова, Елка"Най-потайните желания и скърби на душата" : Елин Пелин за природата на човекаРодна реч20035
Панталеева, НинаЕстетическа специфика на лайтмотивите в разказите на Елин ПелинБългарски език и литература20031
Пенчева, РадкаЕстетика на ереста : Елин Пелин и Емилиян Станев - два художествени погледа върху дуализмаБългарски език и литература20031
Чурешки, МанолНеизвестните родови корени на писателя Елин ПелинМинало20033
Чакъров, СтоянЕлин Пелин - последните празници на класикаДума03.01.20031
Бориславов, ЯсенГлад и пиянство в творчеството на Елин ПелинСега01.03.200351
Баева, Искра(Зло) Употребата на Андрешко : [Литературният образ на Андрешко от едноименния разказ на Е. Пелин и превратното му тълкуване в бълг. Преса]Култура21.03.200312
Каменов, ЙорданЕлин Пелин или Йордан Йовков : Двамата класици и майстори разказвачи в люта разпра кому принадлежи идеята за хубавата БорянаДневен труд16.09.2003255
Дакова, БисераДругият текст в „Гераците“Да отгледаш смисъла : Сборник в чест на Радосвет Коларов2004
Димитрова, НаталияЗа една притча от цикъла "Под манастирската лоза" на Елин Пелин : "Очите на свети Спиридон"Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200441, 7.2
Душкова, МираРазколебаване на сакралното. (Използване на анекдота в "Под манастирската лоза" на Елин Пелин) : 55 г. от смъртта на Елин Пелин (1877 - 1949)Света гора20045
Малчев, РосенСветогледни особености на разказа "Ангелинка" от Елин ПелинИзвестия на Регионален исторически музей – Русе20048
Попова, ЛораТипологически характеристики на глупостта в Елин-Пелиновата приказка "Тримата глупаци"Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200441, 7.2
Христов, ТодорЖивотът и смъртта на Елка от „Гераците“Да отгледаш смисъла : Сборник в чест на Радосвет Коларов2004
Бешевлиева, МаяТворчеството на Елин Пелин като издателски проблем : Текстологични и издателски проблеми около творчеството на Елин ПелинЛюбословие20056
Михайлова, МимиАрхетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан ЙовковБългарски език и литература20053
Петкова, РадостинаПри еротиката на Елин ПелинНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200544, 7.2
Беличовска, ДаниелаКръчмата като основен топос в патриархалността : [В творбите на Тодор Влайков, Елин Пелин и Антон Страшимиров]Известия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"20061
Велинова, ЕмилияЗа циклоформиращата функция на лозата в "Под манастирската лоза"Български език и литература20062
Димитрова, ЕлкаКраят на селото на "медения кавал" : [Предговор]Елин Пелин. Гераците. Земя.2006
Димитрова, ЕлкаРазказите на Елин Пелин : [Предговор]Елин Пелин. Разкази2006
Мичева, ВаняКултурни интенции на текста в [разказа] "Старият вол" от Елин ПелинБългарска реч20061
Хаджикосев, РоманЕлин Пелин на луната : [Книгите на писателя "Ян Бибиян. Невероятните приключения на едно хлапе" и "Ян Бибиян на Луната"]Годишник на Филологическия факултет (ЮЗУ – Благоевград)20064
Памуков, СтефанТайната обич на Елин Пелин [към Нели Калевич]Словото днес 23.02.20067
Мешеков, ИванЕлин Пелин - скептик реалист : Ирония, жанр и стилВезни20072
Симеонов, ИванЖанрови особености на романите за Ян БибиянНачално училище20073
Чакъров, СтоянЕлин Пелин : "Описвам хората, които зная" : Прототиповете на писателяДума02.07.2007150
Георгиев, КольоЕдинственият бог на литературата е истинатаНова зора21.08.200733
Мишев, ГеоргиЗа десния печат (в Деня на левия) : [Неоснователното превръщане на Елин-Пелиновия герой Андрешко в символ на антидържавност]Седем14.05.200820
Георгиев, ЛюбомирХари Потър и Ян БибиянБългарски език и литература20101
Парашкевов, ПетърОт Елин Пелин до Умберто Еко - идеята за единен европейски език и глобализациятаНаучни известия - Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет20103
Борджиева, ЛинаТабуто, неговото престъпване и камъкът в "Гераците" на Елин ПелинСловото днес10.201124
Колева, ТаняПроменените позиции на родовите фигури в повестта "Гераците" на Елин ПелинОбразование и квалификация на педагогическите кадри - приложно-практически аспекти2012
Николова, Мария"Селските" разкази на Елин Пелин и Бьорнстерне БьорнсонЕзик и литература20121-2
Тодоров, ПетърЕтническата интеграция по страниците на българската литературна класика : Едно тълкуване на любовта между мъж и жена от българската и турската народност в разказа на Елин Пелин "Очите на Свети Спиридон"Пламък20121
Карев, ГеоргиЕлин Пелин почти пренаписал приказка на братя Грим : Германските класици нарекли произведението си "Кръщелникът на Смъртта", а българският им колега - "Най-справедливият"24 часа26.06.2013171
Алтимирска, РияФолклорно-митологични образи и символи в разказите на Елин Пелин и Йордан ЙовковТрети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Кн. 17, Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременност2014
Турлаков, НиколайФилософската разлика във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в "Спасова могила" (Елин Пелин) и "Русалска нощ" (Йордан Йовков)Философски алтернативи20143
Донева, ВелиславаТекст и контекст - аз и моят приятел Елин ПелинЗмей Горянин - Непознатият : национална научна конференция по случай 110 години от рождението на писателя Светлозар Акендиев Димитров, Русе, 27.04. 2015 г. : Сборник2015
Чернокожева, РосицаФантазия и остроумие в "Приказка за приказката" на Елин ПелинБиблиотека20151
Slavtscheva, Maria"Jan Bibijan": ein bulgarisches Märchen auf der literarischen Karte EuropasОбразът на България и на българите в европейски контекст : Литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции : Сборник с доклади от Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Виена, 03.12. - 05.12. 20142015
Давчева, ЕленаПриказките на Елин Пелин - "и книга, и играчка"Библиотека20161
Мутафчиева, ЦветелинаИнтерактивен урок по български език и литература: "Литературен съд" върху повестта "Гераците" от Елин ПелинПрофесионално образование20164
Недкова, ЕмилияЗа един нов прочит на разказа "Нане Стоичковата върба" от Елин ПелинБългарският език и ние : Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев2016
Станчев, Вл. ЛЕлин Пелин с "Царски приказки" повлиява на Лъчезар СтанчевБиблиотека20161
Чернокожева, РосицаФантазия и остроумие в "Приказка за приказката" от Елин Пелин - психоаналитични ракурсиБиблиотека20161
Карапанчев, АлександърЕлин Пелин като фантастФантаsтiка ... : Алманах за фантастика и бъдеще : Четиримесечник за фантастика от цял свят и във всички изкуства, фантастология и футурология2017
Стоянов, ВалентинПразник, общност и личност през погледа на Елин Пелин, Йовков и ЧудомирЕзик и литература 20173-4
Христова, КостадинкаАмбивалентната житейска философия на българския човек, погледната през модела на карнавала ("Летен ден", Елин Пелин)Български език и литература20171
Ангелова, СофияИзгонените от храма : малкият човек и представителите на църковната институция в разказите на Елин ПелинБългарски език и литература20185
Гетова, ЕленаКрай кладенеца на светицата, под манастирската лозаБългарски език и литература20186
Аретов, НиколайЗа един идеализиран отминал свят в модерната литература [Разглеждане на три повествования за сходни социални процеси в три класически литературни творби на европейската литература: "Буденброкови" на Томас Ман (1875-1955), "Гераците" на Елин Пелин (1877-1949) и "Гепардът" на Джузепе Томази ди Лампедуза (1875-1957).]Разрушени светове... нови светове2018
Кирова, Милена Морфология на „реализма“ в ранните разкази на Елин ПелинНаучни трудове на Филологическия факултет. Паисиеви четения 2019.2020
Илиева, БойкаПраведният живот и земните радости в „Декамерон“ на Джовани Бокачо и „Под манастирската лоза“ на Елин ПелинЛитературата202024